Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 17/6 2003
Læst af: 23.417
: :
Produktiv kapital
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Investeringer i produktion; hvis det er i udlandet, kaldes investeringen Direkte Udenlandske Investeringer. Hvis kapitalen i stedet udlånes, kaldes den finanskapital.

Verdens produktive kapital ejes i vidt omfang af de multinationale selskaber, mens finanskapitalen opsamles i banker, forsikringsselskaber og forskellige investeringsfonde (f.eks. «hedge fonde» og pensionsfonde).

Den produktive kapitals afkast kaldes profit, mens finanskapitalens afkast kaldes rente.

Grænsen mellem de to kapitalformer er ikke skarp. Hvis man køber virksomhedsobligationer, yder man klart nok et lån; man får en årlig renteindtægt og bliver dermed finanskapitalist. Hvis man i stedet køber en aktie i virksomheden, bliver man formelt medejer og dermed produktiv kapitalist; afkastet kaldes dividende, hvilket er en del af virksomhedens årlige overskud eller profit. Det gælder, hvis man køber en nyudstedt aktie. Men hvis man køber en «gammel» aktie af en anden aktieejer, har man ikke tilført virksomheden ny kapital, hvorfor køberen i dette tilfælde dårligt kan kaldes produktiv kapitalist.

An.Lu.