Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 31/12 2023
Læst af: 2.922
: :
Folkemord
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:30

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Definitionen på folkemord er: ødelæggelsen af et folk, helt eller delvist. Der skal være tale om ødelæggelsen er målrettet. Der skal med andre ord være tale om udtrykkelig vilje til ødelæggelse af et folk. Det helt centrale er viljen til at udrydde. Nazisterne havde viljen til at udrydde det jødiske folk. Israel har i dag viljen til at udrydde det palæstinensiske folk.

FN's Folkemordskonvention fra 1948 definerer folkemord som «handlinger udført med det formål helt eller delvist at udrydde en national, etnisk, racemæssigt eller religiøs gruppe». Handlingerne kan være enten: henrette medlemmer af gruppen, forårsage alvorlige fysiske eller psykiske skader, gennemtvingelse af levevilkår med det formål at ødelægge gruppen, hindre fødsler (f.eks. gennem sterilisation), eller ved tvangsmæssig at fjerne børn fra gruppen. Ofrene udpeges pga. deres reelle eller formodede tilhørelsforhold til gruppen. Ikke tilfældigt.

Den Vestlige verden har størstedelen af historiens folkemord på samvittigheden. Det gælder:

FN's flygtningeorganisation UNHCR vurderer, at 50 millioner mennesker er blevet fordrevet som følge af folkemord i perioden 1948-2008.

Efter Europa og dets koloniale udskud i næsten 2000 år havde gennemført folkemord, var de i FN regi med til i 1948 at udforme den Internationale konvention til forebyggelse af og domfældelse over Folkemord (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)). Konventionen trådte i kraft i 1951, da nok lande havde ratificeret den, og frem til  2022 havde 152 lande ratificeret den. Opbakningen afspejlede, at det efter 2000 års folkemord ikke længere var «politisk korrekt» at gennemføre disse.

Men en ting var teori. En anden praksis. En række lande med USA i spidsen ratificerede konventionen med det forbehold, at de ikke ville acceptere selv at blive anklaget for folkemord. En lang række afro-amerikanske organisationer anmodede allerede i 1951 FN om at undersøge USA's folkemord på landets afro-amerikanske befolkning. Det skete med manifestet «We charge Genocide».

Folkemordene i Rwanda (1994) under overværelse af franske soldater, og Srebrenica (1995) under overværelse af nederlandske soldater gjorde det klart, at der var huller i konventionen. Det var ikke USA's gigantiske krigsforbrydelser i Vietnam og Korea der kostede 4-6 mio. dræbte der udløste denne erkendelse, men ikke-vestlige staters krigsforbrydelser. Vesten tog derfor initiativ til etableringen af Krigsforbrydertribunalet for Ex-Jugoslavien (ICTY 1993-2017), og Krigsforbrydertribunalet for Rwanda (ICTR 1994-2015). Efterfølgende oprettedes den Internationale Krigsforbryderdomstol, ICC (1998, ratificeret 2002). Også her valgte verdens største krigsforbryderstater med USA i spidsen at stå udenfor.

2005 World Summit: Responsibility to Protect

For at stramme konventionen mod Folkemord besluttede 170 lande på FN's World Summit i 2005 enstemmigt, at hver enkelt land var ansvarligt for at hindre folkemord fremover. De 170 lande skrev under på denne formulering:

138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability.

139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out.

140. We fully support the mission of the Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocide.

Det blev ved de fine ord;

2023 Israels folkemord i Gaza

Mens Vesten betragtede de 2 første i tavshed, skete det sidste folkemord på palæstinenserne med massive våbenleverancer og politisk støtte fra USA og EU. I 2011 havde NATO forsøgsvis anvendt «Responsibility to Protect» som påskud til at invadere Libyen. Påstanden var, at Libyens diktator Gadhafi planlagde folkemord i Benghazi. Der fandt aldrig noget folkemord sted, men Vesten fik omdannet Libyen til en «Failed State». Det har siden kostet titusinder livet i Sahel.

Folkemordskonventionens bestemmelse om, at der skal ligge en intentionel handling bag, levede Israel til fulde op til. Statens krigsminister Yoav Gallant erklærede 9/10 2023 at palæstinenserne var «dyr» og landets premierminister Satanyahu udtalte, at når Israel var færdig med Gaza ville der kun være ørken tilbage. Landets medier fyldtes derefter af en endeløs strøm af opfordringer til at udrydde alle palæstinensere - på samme måde som under folkemordet i Rwanda i 1994. Ved udgangen af december havde terrorstaten henrettet et godt stykke over 30.000 civile i Gaza gennem permanente terrorbombardementer. 29.000 bomber var der indtil da kastet, svarende til 3 atombomber af Hiroshimaklassen.

Israels folkemord i Palæstina støttet af Vesten har lagt Konventionen mod Folkemord, Genevekonventionerne, Menneskerettighedskonventionerne, ICC, FN og folkeretten i graven.

Sydafrika indbragte i december 2023 Israel for den Internationale Domstol i Haag (ICJ) for folkemord. Organisationen af Islamiske Stater (OIC) der består af 57 lande støttede efterfølgende Sydafrikas skridt. Israel har tradition for ALDRIG at følge internationale organer, uanset om det er FN's Sikkerhedsråd eller ICJ. ICJ pålagde i 2006 at fjerne den apartheidmur det havde bygget ned gennem Palæstina. Kendelsen blev ignoreret af Israel. Når Vesten taler om «Regelbaseret verdensorden» er det en gang sludder der dækker over, at den med flest bomber (USA) bestemmer. «Verdensordenen» er baseret på USA's terror.

A.J.

Internet
UN Responsibility to Protect, World Summit 2005
UN Human Rights Office of the High Commissioner - Palestine
Global Centre for the Responsibility to Protect
Abdelwahab El-Affendi: Where is the responsibility to protect in Gaza, Al Jazeera 31/10 2023
Stop the Genocide