Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Israel
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 3/4 2024
Læst af: 1.994
: :
Hannibal direktivet
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Hannibal direktivet er betegnelsen for en procedure, israelske terrorgrupper som ZOF (Zionist Occupation Forces, aka IDF) og IAF (Israeli Airforce) anvender for at hindre at den zionistiske stats soldater eller civile tages til fange. Direktivet siger, at hvis den zionistiske stats soldater eller civile tages til fange eller risikerer at blive taget til fange, skal dette hindres «med alle midler». Ultimativt skal de dræbes. Direktivet har navn efter Karthagos hærfører Hannibal, der foretrak at tage gift frem for at blive taget til fange af romerne.

Direktivet var i anvendelse i dagene 7-8. oktober 2023, da Hamas og andre palæstinensiske modstandsgrupper havde indledt befrielsen af det sydlige Palæstina. IAF henrettede i de dage flere hundrede civile israelere og ZOF soldater. Det har siden hindret udvekslingen af fanger.

Direktivet blev udformet i 1986, efter flere ZOF terrorister var blevet taget til fange under Israels besættelse af Libanon. Tilfangetagelsen førte til fangeudvekslinger, som Israel fandt «ydmygende». Direktivets fulde tekst er aldrig blevet offentliggjort og frem til 2003 forhindrede den militære censur i Israel, at direktivet overhovedet blev omtalt i medierne. Teksten er tilsyneladende blevet revideret flere gange. Det findes i en hemmelig skriftlig version, der kun er tilgængelig for ledende officerer i ZOF og IAF, og en mundtlig version til brug for lavere officerer og menige terrorister. I den mundtlige udgave blev «med alle midler» udlagt som at «en ZOF terrorist er bedre død end bortført». Alligevel benægtede ZOF Generalstabschef Benny Gantz i 2011, at direktivet gav grundlag for at dræbe egne for at hindre tilfangetagelse. Officielt blev direktivet afskaffet i 2016 af Generalstabschef Gadi Eizenkot. Realiteten var, at det undergik en ny revision. Heller ikke den nye tekst blev offentliggjort.

Israel ofrer egne soldater og civile

Israels officielle politik har siden 1960'erne været, at det «ikke forhandler med terrorister». Det gør det så alligevel i praksis, men teorien lever i bedste velgående som narrativ. I slutningen af 1960'erne søgte den palæstinensiske modstandsbevægelse ved gennemførelsen af flybortførelser at sætte fokus på Israels ulovlige besættelse af Palæstina og grove undertrykkelse af den palæstinensiske befolkning. Situationen førte til, at FN i 1973 besluttede, at palæstinensernes kamp mod den zionistiske besættelsesmagt ikke var terror, men legitim modstandskamp. Zionismen er en voldsideologi, der både ignorerer modstanderens og egne tab, uanset om de er militære eller civile. Flybortførelserne førte derfor blot til, at Israel gennemførte militære aktioner.

Situationen blev mere kompliceret, da Israel i 1982 invaderede Libanon. Ved mange lejligheder tog de palæstinensiske og libanesiske modstandsgrupper israelske terrorister til fange, der senere blev udvekslet mod snesevis eller hundredevis af palæstinensiske fanger og gidsler i israelske fængsler. I 1983 gik Israel med til at frigive 4700 palæstinensiske og libanesiske fanger og gidsler mod løsladelse af 6 israelske terrorister, som Fatah havde taget til fange.

Hannibal direktivet blev iflg. den officielle historie udformet af generalmajor Yossi Peled der var øverstkommanderende for Israels Nordkommando, oberst Gabi Ashkenazi og oberst Yaakov Amidror. Den officielle baggrund var, at 2 israelske ZOF terrorister var blevet taget til fange af Hezbollah i det sydlige Libanon, som Israel holdt besat. Direktivet er siden taget i anvendelse et ukendt antal gange. Næsten alle gange med katastrofale konsekvenser. I oktober 2000 tog Hezbollah 3 israelske officerer til fange i det israelsk besatte Shebaa Farms i det sydlige Libanon. Da Nordkommandoen opdagede det, tog den Hannibal direktivet i brug. Israelske angrebshelikoptere angreb 26 biler, der kørte i området «fordi de 3 israelske terrorister nok var i en af dem». Yossi Rephaeloff der ledte den israelske terroroperation blev efterfølgende spurgt, om det ikke var gået op for ham, at ved at beskyde bilerne, ville han dræbe de 3. Han svarede, at de nok allerede var døde. Det var i hvert fald efter terroraktionen.

I juli 2006 udløste Hannibal direktivet en krig, der kostede over 1200 libanesiske civile livet. Hezbollah gennemførte et bagholdsangreb, der kostede 3 israelske terrorister livet. 2 andre blev taget til fange. Nordkommandoen tog atter Hannibal i anvendelse, sendte tanks og pansrede mandskabsvogne ind i Libanon. En Merkava tank kørte over en anti-tank mine og blev sprængt  i stykker. De 4 terrorister i den blev dræbt. Yderligere en israelsk terrorist blev dræbt da han forsøgte at hente ligene af de 4. Israel havde i flere år planlagt en invasion af Libanon, og de 8 dræbte terrorister (hvoraf de 5 døde skyldte Hannibal direktivet) blev nu påskuddet til at igangsætte invasionen. Efter 1200 dræbte libanesere og 200 dræbte israelske terrorister måtte Israel trække sig ud efter at have lidt et strategisk nederlag.

I august 2014 havde Israel invaderet Gaza. I august tog Hamas en israelsk løjtnant til fange. Israel tog øjeblikkeligt Hannibal direktivet i brug og lod de følgende timer bomber regne ned over Rafah flygtningelejren. Løjtnanten blev dræbt og med ham 135-200 palæstinensiske civile. Deraf 75 børn.

Den mest blodige anvendelse af Hannibal direktivet fandt sted fra og med 7/10 2023, hvor Hamas og andre palæstinensiske modstandsgrupper angreb israelsk militær i det sydlige Palæstina. Israel oplyste efterfølgende, at 1400 israelere (og udlændinge) var blevet dræbt. Dette blev siden nedjusteret til 1176, fordi mange lig var «brændt til ukendelighed». Grunden til, at så mange lig var «brændt til ukendelighed» var ikke palæstinensernes våbenanvendelse, men Israels anvendelse af kampvogne og Apache angrebshelikoptere. Få dage efter 7/10 stod to overlevende fra massakren i Kibbutz Be'eri - Hadas Dagan og Yasmin Porat - frem og fortalte, at grunden til at så mange var blevet dræbt der var, at israelske kampvogne havde beskudt husene i kibutzen. Billeder af kibutzen afslørede, at ødelæggelserne var enorme. Det var ZOF selv der havde skudt kibutz, beboere og palæstinensere i smadder. I januar 2024 spurgte en leder i det israelske dagblad Haaretz ZOF, om Hannibal direktivet var taget i anvendelse under Be'eri massakren. Efter at have foretaget egne undersøgelser konkluderede dagbladet Yedioth Ahronoth nogle dage senere, at ZOF og IAF fra middag den 7/10 havde taget direktivet i anvendelse og havde beordret alle sine terrorstyrker til «med alle midler» at hindre «Hamas terrorister at vende tilbage til Gaza med gidsler». På vejene mod Gaza fandtes bagefter 70 udbrændte biler, der var skudt i smadder af Apache angrebshelikoptere - med alle palæstinensere og deres israelske fanger dræbt.

Israel var de følgende måneder ikke interesseret i at udveksle fanger - i overensstemmelse med Hannibal direktivet. Først i slutningen af november blev der udvekslet nogle snese israelske fanger. De berettede efter deres frigivelse, at de var blevet angrebet af israelske Apache helikoptere, da de blev transporteret til Gaza, men havde overlevet.

Huse skudt i smadder i Kibbutz Be'eri. Det var israelske kampvogne der skød. De fulgte Hannibal direktivet: «Hellere en død israeler end en tilfangetaget». Israel tog udenlandske medier og politikere med på en foto-op i Kibbutzen efter massakrene og påstod morderne var Hamas. Men det var Israel selv, der dræbte.

Over musikfestivalen i det sydlige Palæstina havde Apache angrebshelikoptere i flere omgange opbrugt alt deres ammunition, da de skød på alt hvad der bevægede sig. Der var ingen overlevende.

I midten af december meddelte ZOF, at der ikke ville blive gennemført yderligere undersøgelser af såkaldt «friendly fire», fordi de israelske terrorister der var involveret havde været «i en udfordrende situation». Israel har modsat sig en uvildig international undersøgelse, og vil ikke gennemføre sin egen for at beskytte terroristerne mod anklager. Retsmedicinske undersøgelser ville kunne have klarlagt, hvem der havde dræbt de 1176, men Israel ønsker ikke en sådan undersøgelse gennemført. Den ønsker narrativet bevaret, at de alle blev dræbt af Hamas. Det ved vi i hvert fald er løgn.

I slutningen af marts 2024 gav ZOF kaptajn Bar Zonshein et interview, hvor han indrømmede, at tanks den 7/10 skød mod biler, der transporterede israelske civile. «Jeg besluttede, at dette var den rigtige beslutning. At det var bedre at stoppe bortførelserne, og at de civile ikke nåede Gaza i live».

Hannibal doktrinen er en del af de israelske terroristers militære træning. De ved derfor, at tilfangetagelse skal hindres - med alle midler. Men det var første gang ZOF og IAF begik omfattende massakrer på deres egne landsmænd for at hindre tilfangetagelse. Kommandostrukturene er løse i de israelske terrororganisationer, forstået på den måde, at officerer har udstrakt ret til at tage egne taktiske beslutninger. Pudsigt nok en struktur zionisterne kopierede fra den nazistiske Wehrmacht, hvor officererne også havde et vidt taktisk råderum.

A.J.

Internet
What’s Israel’s Hannibal Directive? A former Israeli soldier tells all, Al Jazeera 3/11 2023
The evidence Israel killed its own citizens on 7 October, Electronic Intifada 23/11 2023
What is the ‘Hannibal Directive’ and how Israel uses it, Middle East Monitor 4/1 2024
Hannibal Directive in Jewish law, Jerusalem Post 4/2 2024
'Unlawful, Unethical, Horrifying': IDF Ethics Code Author on Alleged Use of 'Hannibal Directive' During Hamas Attack, Haaretz 17/1 2024
Another Israeli soldier admits to implementing the ‘Hannibal Directive’ on October 7, Mondoweiss 26/3 2024
We deserve the truth about what happened on October 7, Mondoweiss 1/2 2024
A growing number of reports indicate Israeli forces responsible for Israeli civilian and military deaths following October 7 attack, Mondoweiss 22/10 2023
The Hannibal Directive - Featured Documentary, Al Jazeera 8/10 2016