Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Hegemoni

Hegemoni er oprindeligt et græsk ord, «hegemonia», der betegnede en stats ledende stilling indenfor et statsforbund. De enkelte stater i forbundet havde indre selvstyre, og hegemoniet begrænsede sig til førerskab i krig mod en fælles fjende. Hegemoni var ideelt set baseret på samtykke og frivillig tilslutning. Sparta havde under den første perserkrig hegemoni over den græske hær. Ved dannelsen af det attisk-deliske søforbund gik hegemoniet over til Athen, men blev atter overtaget af Sparta efter Peloponeserkrigene. Forsøget på at etablere hegemoniske forbindelser mellem de græske bystater fik sin afslutning med Makedoniens overherredømme over det gamle Grækenland.

Begrebet hegemoni har senere indtaget en vigtig plads i den marxistiske tradition. Lenin understregede proletariatets hegemoniske rolle i den borgerligt demokratiske revolution i 1905. I 1920'erne opfattede Bukharin «Den nye økonomiske politik» (NEP) i Sovjetunionen som proletariatets hegemoni i et system af klassealliancer: «Arbejderklassens og bøndernes diktatur».

Den italienske kommunistleder Antonio Gramsci overtog Bukharins bestemmelse af hegemoni. I artiklen «Det syditalienske spørgsmål» (1926) definerer Gramsci proletariatets hegemoni som den sociale basis for arbejderstaten: Arbejderklassen kan kun blive den herskende og ledende klasse i samfundet, hvis det «lykkes den at opnå bøndernes samtykke». Følgeligt forudsætter hegemoni, «at man tager hensyn til interesserne og tendenserne i de grupper, som der udøves hegemoni over, at der etableres et bestemt ligevægtskompromis.» Hos Gramsci åbner hegemonibegrebet også for en radikal udvidelse af den marxistiske statsopfattelse. Staten er ikke kun et tvangsapparat eller en klasses diktatur, men består også af «hegemoniske apparater» (kirken, skoler, aviser etc.) som sikrer borgerskabets intellektuelle og moralske hegemoni over andre sociale klasser. Gennem de hegemoniske apparater sikrer borgerskabet tilslutning og samtykke til sin politik. Gramsci åbner på denne måde for en analyse af den institutionaliserede folkelige støtte til kapitalismen i Vesteuropa - et tema der systematisk blev undgået i den dominerende kommunistiske tradition.

I Gramscis perspektiv spiller de intellektuelle en central rolle som redskaber for hegemoniet og som «overbygningens funktionærer»: De intellektuelle fungerer som cement i en sammensat social magtblok. En klasses herredømme er derfor sammensat af tvang og hegemoni, hvor evnen til at skabe enhed og samtykke er den normale garanti for klassens magtposition. Kun i en ekstrem situation med hegemonisk krise organiserer den herskende klassen sig omkring statens tvangsapparater: autoritære «løsninger», fascisme etc.

N.G.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 63.711