Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Hemmelige tjenester

Til begrebet «hemmelige tjenester» kan knyttes stikord som efterretning, spionage/kontraspionage og overvågning. Velkendte hemmelige tjenester på verdensplan er organisationer som CIA, NSA og FBI (USA), KGB og GRU (det tidligere Sovjetunionen), MOSSAD (Israel), DINA (Chile under Pinochetdiktaturet), MI-5 og MI-6 (England) og BND (Tyskland). De hemmelige tjenester er en del af statsledelsens magtapparatet i de enkelte lande, og som sådan et apparat indrettet mod såvel indre som ydre fjender. For mange landes vedkommende er disse tjenester ganske omfattende. Alene i USA er f.eks. langt over 150.000 mennesker beskæftiget indenfor efterretningsvirksomhed.

De hemmelige tjenesters virksomhed sker i det skjulte. Omfang, opbygning og virkemåde skal holdes skjult for offentligheden, og det gælder naturligvis også de enkelte aktiviteter og operationer som gennemføres. På grund af de mange personer der er involveret i aktiviteterne, kan systemet rimeligvis ikke være vandtæt, og specielt i 1970'erne fik man i mange lande en betydelig indsigt i, hvilket enormt magtapparat de hemmelige tjenester er. Til disse organisationers aktiviteter hører statskup, drab på statsoverhoveder, styring af journalister i massemedierne, finansiering i det skjulte af organisationer, sabotageaktioner, spionagetogter, spionsatelitter, overvågning af oppositionelle gennem telefonaflytning, skygning, brevåbning o.l.

Der eksisterer et tæt samarbejde på tværs af landegrænserne mellem de hemmelige tjenester i lande, som står hinanden politisk nær. Oplysninger sælges/genydelser gives, oplysninger udveksles, vennetjenester udføres. Indenfor NATO eksisterer der et tæt samarbejde mellem medlemslandenes hemmelige tjenester. Cheferne for det danske PET og FE deltager regelmæssigt i møder i NATO-regi. Indenfor NATO er det de hemmelige tjenester i USA og Storbritannien, som er de vigtigste.

Ifølge hemmelige NATO beslutninger har den nordamerikanske elektroniske efterretningsorganisationen NSA (National Security Agency) et specielt ansvar ifht. elektronisk efterretning for hele NATO alliancens territorium. Som led i NSA's verdensomspændende net af elektronisk spionageanlæg, er der bygget lytte- og pejlestationer også i Norge og Danmark - bl.a. på Bornholm.

De hemmelige tjenester i Danmark er koncentreret omkring Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 27.479