Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Sigsgaard, Erik

Erik Sigsgaard
Erik Sigsgaard

Erik Sigsgaard (1938-). Dansk pædagog, seminarielærer, forsker og tidligere venstrefløjspolitiker. Uddannet som lærer i 1960 og cand.pæd. i 1982.

Erik Sigsgaard meldte sig tidligt ind i Socialistisk Folkeparti SF, og var i december 1967 med til at sprænge partiet og danne Venstresocialisterne VS. I perioden 1962-71 sad han i flere omgange i Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg - først for SF og siden VS. Borgerrepræsentationen i København 1962-70 og 1974-75. Folketinget 1964-71 og 1975-76.

Erik Sigsgaard har siden 80'erne koncentreret sit arbejde omkring Institutionsforskning om livet i og omkring institutioner for såvel børn som voksne. Forskningsfeltet er «institutioner og institutionaliseringstendenser». Hans to største forskningsprojekter er «Grænser eller ej» (1991-98) og «Skældud» (Sanktionsprojektet 1994-2002). Han modtog i 2002 Børnerettighedsprisen for sit arbejde for børns rettigheder.

Erik Sigsgaard var medarbejder ved Center for Institutionsforskning på Højvangseminariet i Glostrup. Centeret blev oprettet i 1998 og var en udbygning og videreudvikling af Højvangseminariets Forskningsenhed, der startede i 1994.

I 2009 blev han tilknyttet som forsker ved Professionshøjskolen UCC, København.

Erik Sigsgaard er desuden forfatter til en lang række artikler og bøger: 

Oliekrisen og de multinationale selskaber (1973/74), Om børn og deres virkelighed(1979),  At ville, jeg kan, vi gør (1981) - m. Marianne Larsen,  Demokratiet i lasten(1984), Børn og Voksne et fælles liv, 1-4: At knytte de skilte verdener sammen (1983),  Gode venner (1983), Det åbne og det lukkede (1984),  At være betroet (1985), Er opdragelse nødvendig? (1993), Hvad er et godt seksårsliv? (1993), Om børn og deres virkelighed før og nu (1995), Voksnes syn på børn og opdragelse (m. Ole Varming) (1996), Andre måder (m. Kim Rasmussen og Søren Smith) begge i serien «Grænser eller ej» (1998), Op lille Hans. Om skolestart og læsning (1998), Børn og institutioner (2001), Skældud (2002), Skæld mindre ud – bliv bedre til at omgås dine børn på en anerkendende og kærlig måde (2005), Det dobbelte barn – om leg og legeteorier (med Hugo Hørlyck Karlsen, 2008), De Mindste (0-3 årige børn i dagpleje og daginstitution) (med Rikke Sværke Madsen og Rie Haslund, 2009) og Om børn og unges NEJ (2014).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Pædagogik

Sidst ajourført: 19/11 2014

Læst af: 47.545