Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fake news

Borgerligt begreb der fik fornyet betydning under præsidentvalgkampen i USA i 2016, hvor højreradikale medier rejste en storm af falske nyheder om den ene af kandidaterne, Hillary Clinton. Efter Donald Trump havde vundet præsidentvalget erobrede han begrebet og brugte det i stedet som en spydspids mod de store etablerede (men ikke højredikale) borgerlige nordamerikanske medier, som han beskyldte for at lyve. Præsidenten erklærede disse medier åben krig og begyndte at udelukke dem fra sine pressekonferencer.

I Europa greb borgerlige politikere begrebet med det formål drastisk at indskrænke ytringsfriheden. Fortællingen var, at Rusland spredte Fake news med det formål at påvirke valgresultaterne i bl.a. Frankrig, Tyskland og Nederlandene.

Borgerskabet er ved at miste den totale kontrol over medierne

Karl Marx skrev i den Tyske Ideologi:

Den herskende klasses tanker er i hver epoke de herskende tanker, dvs. den klasse, som er den herskende materielle magt i samfundet, er tillige dets herskende åndelige magt.

I det kapitalistiske samfund var det derfor borgerskabet der formede samfundets tanker og historie. I Danmark skete dette f.eks. gennem borgerskabets aviser og siden de statskontrollerede elektroniske medier.

Men internettets udvikling siden 1990'erne ryster dette ideologi- og tankemonopol. En stigende del af befolkningen får ikke længere sine nyheder eller verdensopfattelse fra borgerskabets medier, men derimod fra sociale medier eller andre sites på internettet. Borgerskabets ideologi monopol er dermed bragt i fare.

Borgerlige politikere stiller sig derfor i kø for at «stoppe Fake news». I februar 2017 fremsatte den danske justitsminister Søren Pape Poulsen derfor lovforslag om at kunne lukke (adgangen til) hjemmesider blot på mistanke om at de kunne bidrage til strafbare handlinger. Perspektivet er, at i internettets tidsalder er der kun Web sites med nyheder eller holdninger der er statsligt godkendte, der kan være tilgængelige. På den måde kan borgerskabet delvist bevare sit ideologimonopol. Justitisministeriet skal med andre ord tillægges en yderlige funktion som Sandhedsministerium i George Orwelsk forstand. (Justitsminister: Politiet skal kunne blokere hjemmesider alene ved formodning om lovbrud, Version 2, 6/2 2017).

Målet er ikke at fjerne løgne

Man kunne umiddelbart forledes til at tro, at når politikere vil bekæmpe Fake news (falske nyheder), er det for at sikre at kun sande nyheder når frem. Det er ikke tilfældet. Tvært imod har den største producent af Fake news historisk set været borgerskabets egne medier. En stjernestund for dette badrageri var optakten til 2. Golfkrig i 2003, hvor medierne gennem mange måneder forberedte befolkningen på krig gennem påstanden om, at Iraq havde masseødelæggelsesvåben. Det var en stor løgn, der blot havde til formål at bane vej for krig. I oktober 2001 kørte Jyllandsposten en række helsidesartikler om palæstinensiske flygtninges socialbedrageri. Formålet med serien var at sikre Venstre valgsejren ved det efterfølgende folketingsvalg. Artiklerne var opdigtet fra ende til anden og blev siden anvendt på Journalisthøjskolen til undervisning i propaganda. Siden 2001 har de borgerlige danske medier kørt en kontinuert massiv kampagne rettet mod flygtning og indvandrere. Formålet er at bane vej for stadig voldsommere overgreb mod de svageste i samfundet.

Det er ikke denne type af Fake news der skal forbydes. Tvært imod skal borgerskabet have redskaberne til at lukke kritik af borgerskabets egen propaganda.

Tvivl på alt

Hvordan skal vi håndtere den massive udbredelse af nye nyheds- og meningskanaler, internettet har givet grobund for? Ja, borgerskabet går ind for etablering af et Sandhedsministerium, så det stadig kan styre ideologidannelsen i befolkningen. Der er kun én betegnelse for det: censur. Hvad er alternativet? Det arabiske forår og en lang række andre oprør det seneste årti har betjent sig af internettet, og vist at dets demokratiske natur (når det ikke begrænses af magthaverne) kan skabe forandring. Yderligere eksempler herpå er Wikileaks og Edward Snowdens afsløring af USA's massive overvågning af egne borgere og borgere i resten af verden.

Redskaberne til at manøvrere i denne enorme suppe af informationer er ganske enkle: selektion og kildekritik. Man behøver ikke nødvendigvis spilde sit liv på at følge med i de værste ideologiske kloakspor på internettet. Til gengæld skal man altid forholdde sig kritisk. Dette leksikons parole er: «Tvivl på alt», og det er en fortrinlig indgang til alt materiale på internettet. Naturligvis vil der altid være små loger der vile mene: at jorden er flad, at gud skabte universet for 5000 år siden, at Barack Obama er muslim eller at Rusland annekterede Krim. Men det store flertal bør kunne oppebære et mere kritisk og nuanceret syn på livet og verden. UDEN et sandhedsministerium.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 25/2 2017

Læst af: 20.399