Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Erfurtprogrammet

Da socialistlovene blev ophævet i Tyskland i 1890, skulle det tyske socialdemokrati genopbygges organisatorisk og programmæsigt. Partiets 2. program, Gothaprogrammet fra 1875 trængte til at blive afløst, og partiets ledende teoretiker Karl Kautsky stod som hovedforfatter til det partiprogram, der blev vedtaget på partiets kongres i Erfurt i 1891.

Erfurtprogrammet fjernede noget af det tankegods, der havde overlevet i Gothaprogrammet fra Ferdinand Lassalle. Det gjaldt bl.a. ideen om de statsstøttede produktionsforeninger. Samtidig trådte marxismen klarere igennem. Bl.a. i form af teorien om kapitalens koncentration og arbejdernes forarmelse. Samtidig forudså programmet en større hyppighed af økonomiske kriser og øget forskel mellem klasserne. Løsningen lå i offentlig overtagelse af produktionsmidlerne og i arbejderklassens internationale solidaritet.

Ved siden af programmets principielle marxistiske del lå imidlertid et arbejdsprogram, udformet af Eduard Bernstein. Denne del af programmede rummede i sig et opgør med marxismen. Bernstein afviste revolution som vej til socialismen, og arbejdsprogrammet var derfor koncentreret om reformforslag. Denne indbyggede konflikt i programmet udløste alvorlige stridigheder i partiet gennem 1890'erne.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.840