Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 27.048
: :
Hemmelige tjenester
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Til begrebet «hemmelige tjenester» kan knyttes stikord som efterretning, spionage/kontraspionage og overvågning. Velkendte hemmelige tjenester på verdensplan er organisationer som CIA, NSA og FBI (USA), KGB og GRU (det tidligere Sovjetunionen), MOSSAD (Israel), DINA (Chile under Pinochetdiktaturet), MI-5 og MI-6 (England) og BND (Tyskland). De hemmelige tjenester er en del af statsledelsens magtapparatet i de enkelte lande, og som sådan et apparat indrettet mod såvel indre som ydre fjender. For mange landes vedkommende er disse tjenester ganske omfattende. Alene i USA er f.eks. langt over 150.000 mennesker beskæftiget indenfor efterretningsvirksomhed.

De hemmelige tjenesters virksomhed sker i det skjulte. Omfang, opbygning og virkemåde skal holdes skjult for offentligheden, og det gælder naturligvis også de enkelte aktiviteter og operationer som gennemføres. På grund af de mange personer der er involveret i aktiviteterne, kan systemet rimeligvis ikke være vandtæt, og specielt i 1970'erne fik man i mange lande en betydelig indsigt i, hvilket enormt magtapparat de hemmelige tjenester er. Til disse organisationers aktiviteter hører statskup, drab på statsoverhoveder, styring af journalister i massemedierne, finansiering i det skjulte af organisationer, sabotageaktioner, spionagetogter, spionsatelitter, overvågning af oppositionelle gennem telefonaflytning, skygning, brevåbning o.l.

Der eksisterer et tæt samarbejde på tværs af landegrænserne mellem de hemmelige tjenester i lande, som står hinanden politisk nær. Oplysninger sælges/genydelser gives, oplysninger udveksles, vennetjenester udføres. Indenfor NATO eksisterer der et tæt samarbejde mellem medlemslandenes hemmelige tjenester. Cheferne for det danske PET og FE deltager regelmæssigt i møder i NATO-regi. Indenfor NATO er det de hemmelige tjenester i USA og Storbritannien, som er de vigtigste.

Ifølge hemmelige NATO beslutninger har den nordamerikanske elektroniske efterretningsorganisationen NSA (National Security Agency) et specielt ansvar ifht. elektronisk efterretning for hele NATO alliancens territorium. Som led i NSA's verdensomspændende net af elektronisk spionageanlæg, er der bygget lytte- og pejlestationer også i Norge og Danmark - bl.a. på Bornholm.

De hemmelige tjenester i Danmark er koncentreret omkring Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

A.J.

Litteratur

V. Marchetti og J. D. Marks: CIA and the Cult of Intelligence, New York 1974