Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 29.763
: :
Heteroseksualitet
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Heteroseksualitet er den dominerende variant af menneskelig seksualitet i alle samfund. Ofte er det også den eneste tilladte form for seksuel aktivitet. Samtidig er heteroseksualitet en meget reguleret form for seksuel adfærd, ved at den overalt er underlagt samfundets interesser og normer.

Selve fænomenet heteroseksualitet kan defineres som seksuel tiltrækning og omgang mellem personer af forskelligt køn, mellem mænd og kvinder. Denne definition er imidlertid alt for snæver, når det handler om at forstå både den samfundsmæssige rolle som heteroseksualiteten spiller og dens monopolstilling overfor andre seksuelle varianter.

Heteroseksualitet er historisk set forbundet med forplantningen. Da det at sætte børn i verden har en samfundsmæssig betydning og konsekvens langt ud over det enkelte menneskets ønske om at formere sig, er udøvelsen af heteroseksualitet foregået indenfor visse institutionelle rammer.

I vort samfund er heteroseksualitet blevet institutionaliseret (gjort til institution) gennem ægteskabet og kernefamilien. Den kristne ideologi, der fortsat er enerådende som officiel samlivslære, har stemplet al seksualitet - også heteroseksualitet - udenfor ægteskabet som uønsket (syndigt). Ægteskabet som social og økonomisk institution er igen afhængig af et fastlagt kønsrollemønster, der sætter klare grænser for, hvad der er mænds og kvinders sociale roller og arbejdsopgaver. Manden har rollen som familieforsørger, med arbejdsfelt i den offentlige sfære. Når han skal udfylde denne rolle, kræves det, at han oplæres til at tro, at egenskaber som pågåenhed, aggressivitet og styrke er medfødte biologiske egenskaber knyttet til hankønnet. Kvinden skal på sin side holdes i et økonomisk afhængighedsforhold til manden og har hovedansvaret for plejen af de fælles børn. For at udfylde denne rolle kræves der tålmodighed, ømhed og nøjsomhed. Den kønsmæssige arbejdsdeling forudsætter således, at begge køn indprentes (gennem indlæring) klart definerede karakteregenskaber, som passer til rollen. Det samme rollemønster sætter samtidig sit præg på det seksuelle forhold mellem mænd og kvinder. Udtryk som aktiv/passiv, jæger/bytte, er velkendte begreber og afslører, hvordan seksuallivet opleves forskelligt af de to køn.

Udviklingen af præventionsmidler i det 20. århundrede har haft en revolutionerende virkning for heteroseksualiteten - og specielt for kvinder. Seksualiteten har ikke længere barnefødsel som den automatiske konsekvens. Men da kønsrollemønstret og mænds magt over kvinder fortsat eksisterer, har «den seksuelle revolution» også ført til ny udnyttelse af kvinders seksualitet. Kvinder formulerer kun i begrænset omfang egne præmisser og stiller ikke egne krav i deres seksualliv med mænd og har mødt en øget brug-og-smid-væk-holdning fra mænds side.

Situationen i dag hvor den automatiske heteroseksuelle praksis og barnefødsel langt hen ad vejen er ophævet, har medført en ny opfattelse af seksualitetens betydning - der godt nok bekæmpes af kristelige og andre puritanske kræfter - nemlig at seksualitet er et gode i sig selv og ikke altid behøver ægteskabet som institutionel ramme. Dette betyder igen, at det er blevet almindelig i store dele af befolkningen at udforske selve seksualiteten og kilderne til seksuel nydelse. Dette betyder atter en vis åbning for en seksuel pluralisme - som for flere synspunkter - hvor også heteroseksualitetens grænser afprøves - om end foreløbigt meget forsigtig. Skellet heteroseksualitet/homoseksualitet eksisterer fortsat med værdiladningerne god/dårlig. Dette skel fastholdes gennem en ideologi, som blev dannet da sammenkoblingen seksualitet/ægteskab/barnefødsel var en pligt. Når pligten fremstår som urimelig og unødvendig for heteroseksuelle, og når heteroseksuelle ikke længere finder sig i denne begrænsning af deres seksualitet, mister også fordømmelsen af homoseksualitet og biseksualitet noget af sin moralske tyngde og gennemslagskraft.

E.Lu.