Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Østrig
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 26.832
: :
Hilferding, Rudolf
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Rudolf Hilferding
Rudolf Hilferding

Rudolf Hilferding (Wien 1877 - Paris 1941), østrigsk læge og socialdemokrat, bedst kendt som forfatter af værket «Finanskapitalen» og som finansminster i Berlin i Weimartiden. Som student kom han i kontakt med arbejderbevægelsen, hvis emancipatoriske bestræbelser han delte. Videnskabeligt var han mest optaget af kritikken af den politiske økonomi, og forfattede i 1904 - efter at han i et par år havde været medarbejder ved det tyske socialdemokratis teoretiske ugeblad, Die Neue Zeit, - en kritik af den østrigske økonom Eugen von Böhm-Bawerk, som ansås for at være det marxistiske svar på den såkaldte «Wiener-Skoles» Marx-kritik. Fra 1904 var han medudgiver af Marx-Studien, som var hovedorganet for den austromarxistiske retning. I 1906 blev han lærer ved det tyske socialdemokratis centrale partiskole i Berlin; efter at politiet havde forbudt ham at undervise på partiskolen (han blev her afløst af Rosa Luxemburg) var han fra 1907 til 1915 redaktionsmedlem af avisen Vorwärts.

Hans teoretiske hovedværk blev Das Finanzkapital (1910), som vakte opsigt i internationale marxistiske kredse og i længere tid fik betydning for den socialistiske diskussion om kapitalismens udviklingstendenser og arbejderbevægelsens strategi. Hilferding fremlagde heri sin teori om, at kapitalismen blev stadig mere præget af bankernes og kreditinstitutionernes indflydelse. Kapitalismens koncentrationstendenser fik ifølge Hilferding deres kraftigste udtryk i finanskapitalens magtposition overfor den industrielle produktion. Finanskapitalens herredømme førte naturligt til kapitaleksport og dermed til imperialisme. Finanskapitalen kunne omgå toldbeskyttelse og andre hindringer ved at eksportere kapital i stedet for varer og på den måde realisere en høj profit. Afhandlingen fik betydning for bl.a. Lenins imperialisme-teori.

Hilferdings stod på SPD's venstrefløj og redigerede efter revolutionen det Uafhængige Socialdemokratis (USPD) hovedorgan Die Freiheit. Hilferding modsatte sig sammenslutningen med det kommunistiske parti og søgte sammen med USPD's mindretalsfløj samarbejde med SPD. De to partier genforenedes i 1923 og Hilferding fik en fremtrædende position i det forenede parti. Han var således medforfatter af partiets nye program fra 1925, som fremsatte forslag om på grundlag af den demokratiske grundlov at udvikle en konsekvent socialistisk reformstrategi, som f.eks. skulle føre til, at de centrale produktionsmidler skulle overgå til samfundseje. Hilferding var ligeledes medudgiver af SPD's teoretiske tidsskrift Die Gesellschaft (1924-1933). I disse år udviklede han teorien om «den organiserede kapitalisme» - sammenfattet i talen på partiets kongres 1927.

I 1933 flygtede han via Danmark til Schweiz for siden at bosætte sig i Paris (1938). Han var hovedforfatter af SPD's analyse af nederlaget i 1933 og de deraf følgende opgaver (Prager Manifestet, 1934) og redigerede det nye teoretiske tidsskrift Zeitschrift für Sozialismus (1933-1936). Til trods for at tidsskriftet bl.a. offentliggjorde en relevant fascisme-analyse, fik det ingen vedvarende betydning. Efter det franske nederlag 1940 flygtede Hilferding til Sydfrankrig, hvorfra Vichy-regeringen udleverede ham til Gestapo i 1941. Kort tid efter var han død.

G.C.

Literatur:
Rudolf Hilferding: Finanskapitalen. Socialdemokratiets opgaver i republikken. Prager-Manifestet. Indledning af Torben Hviid Nielsen, Rhodos teorihistoriske skrifter I, II, København 1976
Norbert Fluger: Austromarxisterne 1904-1934, i: Årbog for arbejderbevægelsens historie 3, 1973, s. 85-107
William Smaldone: Rudolf Hilferding. The tragedy of a German social democrat, Northern Illinois Universit Press, DeKalb. Ill., 1998