Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 20/3 2007
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 44.418
: :
Indoktrinering
Left
Rocks
2023-12-05 16:48

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Indoktrinering kan anvendes i en bred og en snæver betydning. Snævert forstået betyder det indpodningen gennem en læreproces af et sæt centrale læresætninger, teser eller doktriner. I en bredere og mere almindelig brug betyder det en ønsket og ensidig påvirkning, som forudsættes at være vanskelig at værge sig imod. Magthaverne vil på deres side anvende positivt ladede ord om den samme påvirkning, f.eks. «undervisning», «opdragelse», «oplysning» eller «information».

«Indoktrinering» er et negativt ladet ord, fortrinsvis anvendt af undertrykte grupper for at karakterisere og tage afstand fra en magtelites ensidige og usaglige påvirkning af befolkningen, specielt gennem massemedierne og skolesystemet. Vellykket indoktrinering fører til, at folk tænker, mener og handler sådan som magteliten ønsker - i strid med egne interesser. Når ordet i det hele taget eksisterer og anvendes, er i sig selv et bevis på, at indoktrinering ikke altid er vellykket, idet det afslører, at nogen forstår betydningen af at stille sig kritisk overfor påvirkningen.

Indoktrinering er nært beslægtet med en række andre ord, som f.eks. «forkyndelse», «reklame», «propaganda», «agitation» og «hjernevask», som alle har med ensidighed i påvirkningen at gøre. Ordene anvendes i forskellige sammenhænge, men siger alle noget om påvirkningsprocesser, som kan have stor samfundsmæssig betydning ved at virke bestemmende for menneskers handle- og tænkemåde.

Indoktrinering kan foregå gennem skolesystemet, massemedierne, familien, kirken, politiske partier og andre organisationer, så vel som gennem mere uformelle kontakter. Nogle partier, grupper og enkeltpersoner vil kæmpe mod indoktrinering ved at arbejde for «bevidstgørelse», dvs. klarlæggelse af indoktrineringens væsen og virkemidler, afdækning af de reelle forhold og udformningen af alternativ tænkning om samfundsspørgsmål. Alt sammen med sigte på at frigøre folk, således at de kan tænke og handle ud fra egen situation og egne vurderinger.

Se også: Indoktrineringsdebatten i Danmark

H.T.