Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Frankrig
    .  Schweiz
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
    .  Kunst  .  Arkitektur
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 50.249
: :
Le Corbusier
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Le Corbusier
Le Corbusier

Le Corbusier (1887-1965), egentlig navn: Charles-Edouard Janneret, fransk arkitekt. Le Corbusier er født i Schweiz. Bortset fra et par år på kunstskole havde han ingen formel højere uddannelse, men i løbet af et langt og meget produktivt liv som arkitekt og agitator kom han som ingen anden person til at præge den moderne arkitektur.

Allerede som ung kunststudent blev han påvirket af nye retninger indenfor kunsten, og forblev gennem hele livet en dygtig maler og skulptør. Omkring 1910 mødte han mange af datidens ledende arkitekter og arbejdede i perioder hos Peter Behrens i Berlin og Auguste Perret i Paris. Efter på egen hånd at have studeret byplanlægning og industrialiseret byggeri og foretaget flere studierejser rundt om i Europa, slog han sig i 1917 ned i Paris.

I 1923 publicerede Le Corbusier bogen «Mod en ny arkitektur», som meget stærkt understregede, at arkitekturen måtte frigøre sig fra alle historiske stilkopier og krævede at bygningernes funktion måtte komme til udtryk i planer og facader. Hans produktion var stor, og spænder over møbler, boliger, kontor- og administrationsbygninger, kirker og byplaner. Foruden flere lande i Vesteuropa findes hans bygninger bl.a. i Moskva, Rio de Janeiro, Chandigarh i Indien og Harvard.

Efter anden verdenskrig arbejdede Le Corbusier med at udvikle kollektive boligformer - bl.a. i Unité d'Habitation i Marseilles og i Berlin. Dette var en fortsættelse af hans teorier omkring en rationel boform for det nye menneske. Som eksempler på poetiske bygningsværker der viser stor forståelse for menneskets psykiske behov finder vi valfartskirken i Ronchamp (1954) og klostret La Tourette i Eveux (1957). Le Corbusiers arbejder - både som arkitekt og forfatter - spænder over det logiske og det lyriske, og hans ønske om at tjene menneskene. Hans tidlige politiske engagement på venstrefløjen var hele tiden udgangspunktet for en mangfoldig og modsætningsfyldt virksomhed for en rigere virkelighed.

S.E.S.