Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Frankrig
    .  Schweiz
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
    .  Kunst  .  Arkitektur
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 51.364
: :
Le Corbusier
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Le Corbusier
Le Corbusier

Le Corbusier (1887-1965), egentlig navn: Charles-Edouard Janneret, fransk arkitekt. Le Corbusier er født i Schweiz. Bortset fra et par år på kunstskole havde han ingen formel højere uddannelse, men i løbet af et langt og meget produktivt liv som arkitekt og agitator kom han som ingen anden person til at præge den moderne arkitektur.

Allerede som ung kunststudent blev han påvirket af nye retninger indenfor kunsten, og forblev gennem hele livet en dygtig maler og skulptør. Omkring 1910 mødte han mange af datidens ledende arkitekter og arbejdede i perioder hos Peter Behrens i Berlin og Auguste Perret i Paris. Efter på egen hånd at have studeret byplanlægning og industrialiseret byggeri og foretaget flere studierejser rundt om i Europa, slog han sig i 1917 ned i Paris.

I 1923 publicerede Le Corbusier bogen «Mod en ny arkitektur», som meget stærkt understregede, at arkitekturen måtte frigøre sig fra alle historiske stilkopier og krævede at bygningernes funktion måtte komme til udtryk i planer og facader. Hans produktion var stor, og spænder over møbler, boliger, kontor- og administrationsbygninger, kirker og byplaner. Foruden flere lande i Vesteuropa findes hans bygninger bl.a. i Moskva, Rio de Janeiro, Chandigarh i Indien og Harvard.

Efter anden verdenskrig arbejdede Le Corbusier med at udvikle kollektive boligformer - bl.a. i Unité d'Habitation i Marseilles og i Berlin. Dette var en fortsættelse af hans teorier omkring en rationel boform for det nye menneske. Som eksempler på poetiske bygningsværker der viser stor forståelse for menneskets psykiske behov finder vi valfartskirken i Ronchamp (1954) og klostret La Tourette i Eveux (1957). Le Corbusiers arbejder - både som arkitekt og forfatter - spænder over det logiske og det lyriske, og hans ønske om at tjene menneskene. Hans tidlige politiske engagement på venstrefløjen var hele tiden udgangspunktet for en mangfoldig og modsætningsfyldt virksomhed for en rigere virkelighed.

S.E.S.