Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 28.459
: :
Mandarin
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Mandarin er navnet på de ledende lag indenfor den militære og civile kinesiske funktionærstand frem til revolutionen og kejserdømmets fald i 191 l. Ordet stammer fra det portugisiske mandar: at befale.

De kinesiske mandariners magt var baseret på et strengt centraliseret og traditionsorienteret eksamenssystem, som stillede strenge krav til indsigt i kinesisk kultur og historie, og i særdeleshed konfusiansk filosofi. Dette eksamenssystem sikrede, at enhver ansøger delte den eksisterende administrative og politiske elites virkelighedsforståelse og æresforestillinger. Så snart kvalifikationen gennem eksamenen var opnået, kunne mandarinernes embeder købes og sælges.

Det fælles grundlag i konfusianismen og de formaliserede regler for overføring af viden og tradition til yngre slægtsled gjorde Kinas elite særdeles homogen. I 1800-tallet sad der ikke flere end ca. 2.000 mandariner i statens topstillinger. Dertil kom 1.500 pædagoger med ansvar for traditionsformidlingen og ca. 18.000 funktionærer på lavere trin. Det vældige kinesiske kejserdømme blev styret af denne minoritet med kejseren på toppen.

Mandarinbegrebet har efterhånden fået et lidt nedsættende indhold, som antyder traditionsslaveri, autoritetstroskab og formalisme. Det er også blevet anvendt mere generelt om konservative elitelag - f.eks., højreorienterede tyske akademikere i 1800-tallet og frem til Weimar-republikkens sammenbrud i 1933.

Disse tyske «mandariner» kunne klart differentieres fra industriherrerne og byborgerskabet ved at de så kraftigt beundrede de ydre kendetegn ved lærdom - eksamener, titler o.l. - og respekterede orden, disciplin og etableret autoritet. Det overvejende flertal af dem vendte sig med dyb skepsis fra det de kaldte «den nye maskinalder». Mange følte, de var vidne til den vestlige kulturs undergang.

I selvforsvar mod den tyske arbejderklasses demokratiseringskrav fra slutningen af 1800-tallet, udviklede de sig i en stærkt antidemokratisk retning. Som alternativ til det parlamentariske demokrati opstillede de forestillingen om «folket» som en mytisk enhed på tværs af alle klasseskel. De tyske mandariner trak et skarpt skel mellem «ånd» og «magt». Dette førte til en stærk uvilje mod at blive draget ned i den daglige interessekamp. Det at fremføre klasseinteresser blev betragtet som opsplittende og tegn på moralsk opløsning. Sammen med den negative indstilling til at deltage i politik skabte de tyske mandariners kulturpessimisme det åndelige grundlag for at de tyske universiteter i mellemkrigstiden blev lammet i forhold til nazismen.

I den nyere politiske tænkning er mandarin-begrebet blevet anvendt bl.a. af den kendte nordamerikanske lingvist og samfundskritiker Noam Chomsky. Hans kritik af den intellektuelle hjernetrust under præsidenterne Kennedy og Johnson - som leverede legitimeringen for USA's krigsførsel i Vietnam - drejede sig netop om det, Chomsky anså for deres mandarin-karakter: at de underkastede sig og udførte håndlangervirksomhed i forhold til statsmagten, at de var villige til at underordne almindelige moralske krav en højere statsmoral, at de var optaget af tekniske løsninger uden at tænke på midlernes konsekvenser for menneske og natur (f.eks. kemisk krigsførsel og pacifiseringsprogrammerne i Vietnam), at de var isoleret fra folket, og ikke mindst at de udviste en egen enorm selvfølelse. Chomsky angreb især disse mandariners forræderi mod det der burde være den intellektuelles særlige opgave: at afklæde al uretmæssig magt dens skin af ufejlbarlighed og kritisere enhver samfundsorden i lyset af almene humanitets-idealer.

B.Ha.

Litteratur

N. Chomsky: De nye mandariner, Kbh. 1972.
F. Ringer: The Decline of the German Mandarins, Massachusetts 1969.