Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Psykologi
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Psykologi
Læst af: 83.280
: :
Neurose
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-01 06:04

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Neurose er et fagudtryk indenfor psykiatri og psykologi, som stort set har samme betydning som «lettere sindslidelser», modsat de «alvorlige sindslidelser» - psykose. Nervøsitet og dårlige nerver er de ord i dagligsproget der kommer nærmest. Når man anvender betegnelsen «lettere» om disse problemer, er det ikke fordi tilstandene i sig selv behøver at være lette. Tvært imod kan neurotiske problemer føre til intense lidelser. Baggrunden for betegnelsen er, er at neurosebegrebet betegner de former for nervøse problemer, hvor der ikke er tegn på, at personligheden revner - til sammenbrud. Symptomerne kan opfattes som «personlighedens krampereaktioner» med udtryk af en intensitet eller art, som neurotikeren dårligt magter.

De neurotiske symptomer er oftest af typen angst, nedtrykthed, forskellige tvangstræk, skræk for specielle situationer (fobier), kropslig sygdomsoplevelse uden organisk grundlag osv. Til forskel fra psykotikere erkender den neurotiske person sine problemer som nervøse vanskeligheder og oplever dem som personlige problemer.

Det er vigtigt at skelne neurosebegrebet fra nervøsitet i sig selv. Det er selvfølgelig normalt og rigtigt at være nervøs i farlige situationer, ligesom det er normalt og rigtigt at være nedtrykt i triste situationer. Ideelt set skulle dette være enkelt. Den neurotiske reaktion er imidlertid urimelig i forhold til den aktuelle livssituation, fordi den har andre rødder. Indenfor psykoanalytisk forståelse skyldes dette, at situationen minder om og frembringer reaktioner fra tidligere hændelser i livet. Intensiteten stammer fra uløste forhold til ens forældre, forhold til søskende osv. Personen oplever følelsesreaktioner, som han/hun ikke værdsætter, og som tidligere har været vanskelige og præget af skyldfølelse.

En anden forklaringsform stammer fra erfaringspsykologien. På basis af dyrestudier hævdes det, at neuroser simpelthen er et resultat af uheldige erfaringer. Neurotikeren har tidligere i livet lært og delvist optaget kropslige reaktioner og adfærdsformer, som senere er uhensigtsmæssige og plagsomme. De opretholdes alligevel, fordi neurotikeren ikke har tilgang til andre adfærdsformer, ikke har kontrol over sine reaktioner, og fordi ydre forhold forstærker reaktionerne.

Det er ikke rimeligt at tro, at nogen af disse forklaringer er fuldstændige. Det er heller ikke særligt rimelig at tro, at nogen af dem egentlig kan skelne principielt mellem «normal» reaktion og sygelig nervøsitet. Det er vigtig at være klar over dette, fordi angst, depression og uro er vore normale reaktioner overfor vanskeligheder og mistrivsel.

En anden forskel består i, hvad der betragtes som tilpassede, sunde og rigtige måder at reagere på. En vedvarende angst for at børnene skal blive kørt over i et trafikfarligt miljø, kan selvfølgelig være ufrugtbart, hvis den ikke bliver fulgt op af handling. Der er alligevel fare for, at psykiatrien og diagnoserne kan blive anvendt undertrykkende overfor blødere og mere levende reaktionsformer. Dagligsproget rummer neuroselignende udtryk som: «Bliv ikke hysterisk», «sippet som en kvinde» og mange andre eksempler.

Ifht. behandlingen af neuroser er det normalt at mene, at de skal behandles med psykoterapi i forskellige former. På grund af dårlige ressourcer vil den patient som opsøger læge, alligevel meget ofte blive behandlet med psykofarmaka - dvs. nervetabletter.

H. W.