Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Autonome / BZ
     .  Køn  .  Kvindeorganisationer
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Køn  .  Feminisme
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 31.988
: :
Autonome Feminister
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-12 05:20

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Autonome Feminister (1989-95), dansk organisering af revolutionære, antiimperialistiske feminister. En del af disse kvinder var samtidig aktive i Autonomi-kollektivet. Gruppens formål var først og fremmest at radikalisere kvindekampen bort fra alle tanker om ligestilling og kønskvotering og sætte perspektiver om en feministisk kamp mod det herskende system som helhed på dagsordenen.

Autonome Feminister beskæftigede sig først og fremmest med spørgsmål som: feministisk modstand mod befolkningspolitik, gen- og reproduktionsteknologi, antiimperialistisk kvindesolidaritet, repression mod aktive feminister, kvindehandel/sexturisme, feministisk klasseanalyse (Triple Oppression), kvindelig seksualitet, feminisering af fattigdommen og meget mere. Autonome Feminister udgav fra 1990 til 1995 tidsskriftet Courage og deltog desuden ofte i diskussioner på venstrefløjen og blandt feministiske kredse. Autonome Feminister ophørte med at eksistere som organisering i 1995.

I.H.