Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 31.196
: :
Fatah
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Fatah (1957-), palæstinensisk befrielsesorganisation, forkortelse for Harakat al-Tahrir al-Falistiniya (den Palæstinensiske Befrielsesbevægelse), hvor forbogstaverne baglæns giver ordet Fatah, der betyder besejring (mens forbogstaverne forfra, Hataf betyder død på arabisk).

Fatah er den største palæstinensiske politiske organisation. Den blev stiftet i Kuwait i 1957 som en palæstinensisk nationalistisk bevægelse, der var imod den arabiske nationalisme. Dens grundlæggere talte Yasser Arafat, Khaled Al-Hassan, Farouq Qaddumi og Kalil Al-Wazzir (der blev myrdet af en israelsk mordkommando i Tunis i 1988).

Fatah indgik ikke i dannelsen af PLO i 1964, men koncentrerede sig om forberedelserne til væbnet kamp mod Israel der blev indledt i 1965. Først efter de arabiske landes nederlag i 1967 krigen sluttede Fatah sig sammen med andre guerillabevægelser til PLO, og Fatahs talsmand, Yasser Arafat blev senere PLO's formand.

Fatah er i dag fortsat den største organisation indenfor PLO og tegner sig for over en tredjedel af sæderne i det palæstinensiske nationalråd (PNC). Politisk ligger den længere til højre end PLO's øvrige organisationer og repræsenterer i højere grad det palæstinensiske småborgerskab og borgerskab.

Med vedtagelsen af Oslo fredsaftalerne i 1993 og anerkendelsen af Israel opgav Fatah den væbnede kamp mod den israelske besættelsesmagt. Trods manglende israelsk opfyldelse af fredsaftalerne og tiltagende terror fra den israelske stats side mod den palæstinensiske befolkning, fastholdt Fatah denne politik. Modstanden mod Israel blev derfor især anført af PLO's venstrefløj og de islamiske grupper udenfor PLO - Hamas og Islamisk Jihad. Siden 2001 har en gruppe knyttet til Fatah - Al-Aqsa Martyrernes Brigade - derfor indledt både militære aktioner mod de israelske besættelsesstyrker og bosættere, samt gennemført terroraktioner inde i Israel. Fatahs officielle politik er dog uforandret.

Fatahs formand er Yasser Arafat, Farouq Qaddumi er generalsekretær.

A.J.