Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2003
Læst af: 63.913
Arbejde  .  Videnskab  .  Naturvidenskab  .  Fysik
: :
Foton
Left
Rocks
2024-07-14 12:28
2024-07-13 08:57

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Fotoner er kvantiserede energi-pakker af elektromagnetisk stråling - ofte angivet med det græske bogstav gamma  γ.

De har spin 1 og er derfor bosoner, dvs der kan være vilkårligt mange fotoner i samme tilstand.

Lys består af fotoner. De kan skabes på en lang række måder, heriblandt ved udsendelse af energi fra bundne elektroner, når disse mister energi ved at overgå fra en mindre bunden til en mere bunden tilstand. Fotoner kan også produceres ved kerneforandringer, ved fusion mellem partikler og antipartikler, eller i almindelighed i forbindelse med acceleration af elektriske ladninger, positive eller negative.

I vakuum bevæger fotoner sig med lysets hastighed - ca. 3 × 108 m/s. Lys med frekvensen f består af fotoner med energien E = h f og impulsen p = h f / c hvor h er Plancks konstant. (Se Bølge-partikel dualiteten). Når fotoner passerer gennem stof vil de, afhængigt af deres frekvens, blive afbøjet eller tabe en del eller hele deres energi der så bliver afsat i stoffet. Hvidt lys, der består af fotoner med flere forskellige frekvenser, kan opsplittes i et spektrum af alle regnbuens farver ved passage gennem et prisme.

Fotoner menes at være grundlæggende partikler, have en veldefineret endelig energi ved lysets hastighed, men ingen masse. Den generelle relativitetsteori forudsiger, at fotoner påvirkes af gravitation, og dette er bekræftet ved observationer.

A.J. / K.Han.