Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 26/4 2023
Læst af: 2.499
: :
KYC (Know Your Customer)
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Statsligt initiativ til overvågning af alle borgeres financielle forhold. Officielt er formålet at hindre hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter og financiering af terrorisme, men staten anvender systemet til finansiel masseovervågning faciliteret af især banker og pensionskasser. Følgende virksomheder og institutioner deltager i overvågningen:

I 1988 vedtog FN en konvention om narkotika. I kølvandet på borgerrettighedsbevægelsen i USA og opkomsten af de Sorte Pantere havde USA oversvømmet landets ghettoer med narkotika for at drukne oprøret mod apartheidstaten. Det fik produktionen af marihuana til at eksplodere i Mexico; i Colombia førte statens krig mod den fattige befolkning og de folkelige organisationener til en hastig udvikling i produktionen af kokain; i Bolivia smadrede USA's Chicagodrenge fra 1985 økonomien, hvilket tvang hundredetusinder over i produktionen af coca for at overleve. USA's initiativer havde over 20 år skabt et internationalt narkoproblem, som FN nu måtte håndtere.

I 1991 kom et rådsdirektiv fra EU mod hvidvask af penge, der i Danmark førte til vedtagelse af en lov mod hvidvask. Rækkevidden var dog fortsat begrænset. Det ændredes 11/9 2001 efter terrorangrebene i USA. USA og resten af Vesten indledte krig mod muslimer (aka «Krig mod terror»). Den danske lovgivning blev ændret. Danmark indførte uden at oversætte det, US begrebet Know Your Customer. Financielle instutioner med banker og pensionskasser i spidsen, skulle nu indføre administrative procedurer til masseovervågning af befolkningen. Hvis fru Hansen på sin fødselsdag får 10.000kr samlet ind ved at skotøjsæsken er gået rundt i forsamlingshuset og sætter dem i banken, er banken forpligtet til at kontakte fru Hansen og spørge ind til, hvor hun har fået dem fra og hvad hun har tænkt sig at bruge dem til. Det kunne jo være hvidvaskede penge fra ulovligt salg af slagtesvin.

Formålet var officielt at hindre hvidvask og terrorfinanciering, men senere skandaler som offentliggørelse af Panama Papers og Danske Banks kriminelle hvidvask aktiviteter har afsløret, at KYC ikke er rettet mod kriminelle finansielle aktiviteter i stor skala. Rige danskere kan fortsat få rådgivning fra banker og advokater i hvordan de kan placere store pengebeløb i udlandet fra kriminelle aktiviteter, undgå opdagelse og beskatning. Samtidig er der ingen grænser for koncerners og private virksomheders skatteunddragelse.

Formålet var masseovervågning. Fra USA ved vi, at banker er tvunget til at samle alle «mystiske transaktioner» og overdrage dem til til staten - bl.a. NSA. Hvordan proceduren er i Danmark er hemmelig, men bankerne overdrager sandsynligvis denne type oplysninger til Finanstilsynet, der leverer dem videre til PET. Overvågningen af hele befolkningen er en krænkelse af Grundlovens bestemmelser om boligens ukrænkelighed og individets frihedsrettigheder.

For at skærpe den politiske overvågning introducerede staten begreb «Politisk Eksponeret Person» (PEP), som de financielle institutioner i særlig grad skulle overvåge. Officielt var der tale om personer, der var «offentligt eksponerede», og som derfor kunne «udsættes for afpresning». Listen over sådanne personer vedligeholdes af Finanstilsynet og er offentlig tilgængelig her: Finanstilsynets PEP liste. Den består af knap 1000 navne: ministre, departementchefer, medlemmer af Folketinget, direktører for større offentlige eller halvoffentlige virksomheder, højtstående officerer, men naturligvis ikke private. Samt alle ledende medlemmer af de politiske partier. Men listen går endnu videre. PEP begrebet rummer nemlig også alle familiermedlemmer til PEP'er. Staten har ikke kunnet pege på et eneste historisk tilfælde, hvor en PEP skulle være udsat for afpresning, men det giver den et instrument til tæt overvågning af f.eks. medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse - og deres familiemedlemmer.

Men staten er gået endnu videre og har siden 2020 etableret et High Risk Person (HRP) system, der giver den mulighed for med øjeblikkelig virkning at afbryde borgeres adgang til konti, pensioner mm. Der er nu ikke længere tale om blot overvågning, men om IT formidlede tvangsindgreb mod personer, staten ikke bryder sig om.

A.J.