Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Begreber
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 26/4 2023
Læst af: 2.984
: :
KYC (Know Your Customer)
Left
Rocks
2024-07-24 04:56
2024-07-23 05:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Statsligt initiativ til overvågning af alle borgeres financielle forhold. Officielt er formålet at hindre hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter og financiering af terrorisme, men staten anvender systemet til finansiel masseovervågning faciliteret af især banker og pensionskasser. Følgende virksomheder og institutioner deltager i overvågningen:

I 1988 vedtog FN en konvention om narkotika. I kølvandet på borgerrettighedsbevægelsen i USA og opkomsten af de Sorte Pantere havde USA oversvømmet landets ghettoer med narkotika for at drukne oprøret mod apartheidstaten. Det fik produktionen af marihuana til at eksplodere i Mexico; i Colombia førte statens krig mod den fattige befolkning og de folkelige organisationener til en hastig udvikling i produktionen af kokain; i Bolivia smadrede USA's Chicagodrenge fra 1985 økonomien, hvilket tvang hundredetusinder over i produktionen af coca for at overleve. USA's initiativer havde over 20 år skabt et internationalt narkoproblem, som FN nu måtte håndtere.

I 1991 kom et rådsdirektiv fra EU mod hvidvask af penge, der i Danmark førte til vedtagelse af en lov mod hvidvask. Rækkevidden var dog fortsat begrænset. Det ændredes 11/9 2001 efter terrorangrebene i USA. USA og resten af Vesten indledte krig mod muslimer (aka «Krig mod terror»). Den danske lovgivning blev ændret. Danmark indførte uden at oversætte det, US begrebet Know Your Customer. Financielle instutioner med banker og pensionskasser i spidsen, skulle nu indføre administrative procedurer til masseovervågning af befolkningen. Hvis fru Hansen på sin fødselsdag får 10.000kr samlet ind ved at skotøjsæsken er gået rundt i forsamlingshuset og sætter dem i banken, er banken forpligtet til at kontakte fru Hansen og spørge ind til, hvor hun har fået dem fra og hvad hun har tænkt sig at bruge dem til. Det kunne jo være hvidvaskede penge fra ulovligt salg af slagtesvin.

Formålet var officielt at hindre hvidvask og terrorfinanciering, men senere skandaler som offentliggørelse af Panama Papers og Danske Banks kriminelle hvidvask aktiviteter har afsløret, at KYC ikke er rettet mod kriminelle finansielle aktiviteter i stor skala. Rige danskere kan fortsat få rådgivning fra banker og advokater i hvordan de kan placere store pengebeløb i udlandet fra kriminelle aktiviteter, undgå opdagelse og beskatning. Samtidig er der ingen grænser for koncerners og private virksomheders skatteunddragelse.

Formålet var masseovervågning. Fra USA ved vi, at banker er tvunget til at samle alle «mystiske transaktioner» og overdrage dem til til staten - bl.a. NSA. Hvordan proceduren er i Danmark er hemmelig, men bankerne overdrager sandsynligvis denne type oplysninger til Finanstilsynet, der leverer dem videre til PET. Overvågningen af hele befolkningen er en krænkelse af Grundlovens bestemmelser om boligens ukrænkelighed og individets frihedsrettigheder.

For at skærpe den politiske overvågning introducerede staten begreb «Politisk Eksponeret Person» (PEP), som de financielle institutioner i særlig grad skulle overvåge. Officielt var der tale om personer, der var «offentligt eksponerede», og som derfor kunne «udsættes for afpresning». Listen over sådanne personer vedligeholdes af Finanstilsynet og er offentlig tilgængelig her: Finanstilsynets PEP liste. Den består af knap 1000 navne: ministre, departementchefer, medlemmer af Folketinget, direktører for større offentlige eller halvoffentlige virksomheder, højtstående officerer, men naturligvis ikke private. Samt alle ledende medlemmer af de politiske partier. Men listen går endnu videre. PEP begrebet rummer nemlig også alle familiermedlemmer til PEP'er. Staten har ikke kunnet pege på et eneste historisk tilfælde, hvor en PEP skulle være udsat for afpresning, men det giver den et instrument til tæt overvågning af f.eks. medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse - og deres familiemedlemmer.

Men staten er gået endnu videre og har siden 2020 etableret et High Risk Person (HRP) system, der giver den mulighed for med øjeblikkelig virkning at afbryde borgeres adgang til konti, pensioner mm. Der er nu ikke længere tale om blot overvågning, men om IT formidlede tvangsindgreb mod personer, staten ikke bryder sig om.

A.J.