Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Storstein, Olav

Olav Storstein
Olav Storstein

Storstein (1904-1973), norsk lektor og litteraturforsker, har leveret nogle af de vigtigste bidrag til en socialistisk pædagogisk teori i Norge. Samtidig med sit virke som pædagog var han litteraturkritiker og indtager også på dette område en særstilling. Hans værk «Kielland på ny» fra 1936 - ny udvidet udgave i 1949 - er et af de få betydningsfulde studier af norsk litteratur skrevet ud fra et sociologisk, marxistisk perspektiv.

Olav Storstein blev født i Stavanger, hvor han tog studentereksamen i 1923. Han fuldførte krigsskolens nederste afdeling i 1924, blev cand. philol. med norsk som hovedfag i 1931 og arbejdede som lektor frem til 1958.

Storstein var medlem af Mot Dag fra 1930 til 1935, da han blev medlem af Arbejderpartiet. Han var en drivende kraft i socialistiske filologers og realisters forening fra 1933. Blev sammen med en række andre lærere deporteret til Kirkenes af tyskerne i 1942. I 1944-45 var han i Sverige, hvor han underviste ved den norske forlægning Köja Såg i Ångermanland.

Umiddelbart efter at have begyndt at undervise i den højere skole, begyndte Olav Storstein at arbejde med eksperimenter og reformer i modersmålsundervisningen. Han gjorde sig til talsmand for elevernes kollektive selvvirksomhed. Klasseaviser blev skrevet og trykt af eleverne selv og udvekslet med andre klasser. Eleverne fremførte skuespil eller dramatiserede historiske begivenheder i klasserummet med enkle kulisser og teksthæftet i hånden. «Det gælder først og fremmest om at skabe et miljø, hvor eleverne virkelig tør røre på sig, uden uafladeligt at skele til reglerne og konventionerne», skriver han i forordet til «Læsebog for voksne». Gennem elevernes samvirke skulle den sociale ånd og solidaritet udvikles i stedet for konkurrencementaliteten.

Af pædagogiske forbilleder havde Storstein især tre: Freinet, Makarenko og Neil. Han udgav flere bøger, hvor han konkret beskrev sin pædagogiske metode: «Børn» 1932, «Læsebog for voksne til skolebørn» 1938, «Skolen midt i byen» 1945, norsk udgave: «Fremtiden sidder på skolebænken», 1946.

Storstein tog norsk hovedfag på en afhandling om «Hvorfor kunne Alexander Kiellands produktivitet ikke overleve 1880'erne?» Dette tema udarbejdede han videre til et værk om den sociologiske baggrund for Kiellands forfatterskab - «Kielland på ny». Her belyses temaer og konfliktlinier i Kiellands værker ud fra fremvæksten af den moderne kapitalisme i Stavanger, den økonomiske depression og rivaliseringen i borgerskabet og modsætningen mellem borgerskabet og arbejderklassen i 1880'erne. Samtidig tager han de psykologiske aspekter ved forfatterskabet op - Kiellands forhold til sin far og til sin egen sociale baggrund.

I det sidste kapitel i bogen behandler Storstein modsætningen mellem Kielland og de nye litterære retninger i 1890'erne, bohemerne og nyromantikerne. Han fremhæver Kiellands politiske betydning og «nyttepoesiens» aktuelle værdi i en tid, hvor demokratiet går «til en kamp på liv og død mod reaktionen». For ham ledte dette naturligt over i forskning i bohemelitteraturen og nyromantikeren Hamsun. Han arbejdede med et større værk om Hamsun, men dette blev aldrig fuldført.

Storstein skrev en række litterære biografier i Arbejdernes leksikon. I 1950 udgav han «Fra Jæger til Falk» - en samling litterære essays om Ibsen, Hamsun, Hoel, Øverland m. fl.

I.I. / S.Sa.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Pædagogik

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 32.132