Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 25.277
: :
Junta
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Det spanske ord junta er på mange sprog blevet betegnelsen for et militærregime, som er kommet til magten ved et statskup. På spansk har ordet fortsat en mere neutral betydning, og det benyttes generelt om mindre administrative, politiske eller økonomiske grupper, bestyrelser, råd og udvalg. Egentlig henviser ordet til noget som er samlet, forbundet og sammen. Det vil derfor henvise til sociale grupper, som er sammen om en opgave, hvor sammenholdet gerne skyldes fælles erhverv, status eller position. Sammenholdet indenfor gruppen adskiller den fra andre sociale grupper - både på tilsvarende niveau og fra underordnede grupper i en social inddeling i lag.

På dansk har ordet et klart negativt indhold og henviser til utilbørligt magtbrug fra en gruppe, som styrer i kraft af medlemmernes position eller andre egenskaber. Det mest nærliggende og på alle måder vigtigste begreb er militærjunta, som f.eks. i Chile efter 1973.

Det er i første række i Latinamerika, at militærjuntaer har præget den politiske udvikling. Men militærregimernes antal er også steget støt i Afrika, og fra Europa kan nævnes eksempler som Spanien, Portugal og Grækenland. I mange u-lande er militæret den bedst organiserede gruppe i samfundet, og det indre sammenhold indenfor den militære profession er gerne højt. Militære grupper kontrollerer også de nødvendige magtmidler til at tage den politiske magt, og de har ofte været fristet til at overføre deres egen «orden» til det civile samfunds «uorden».

Militærjuntaer har imidlertid ingen direkte forankring i produktionsforholdene og militære grupper har et uklart klassemæssigt tilhørsforhold. Militæret er derfor i høj grad politisk og socialt isoleret fra andre grupper i samfundet. Dets magt vil hovedsagelig være baseret på kontrollen med samfundets voldsapparat og alliancer med andre sociale grupper. Sådanne alliancer med nationale økonomiske eliter og udenlandske kapitalinteresser er nødvendige for at sikre regimet en økonomisk basis. Regimet vil til gengæld skabe såkaldte stabile politiske forhold for den økonomiske virksomhed. Resultatet er som oftest en undertrykkelse af krav om økonomiske reformer og en mere retfærdig fordeling af det økonomiske overskud. Den politiske opposition, som udvikles som følge af den voksende sociale utilfredshed, må samtidig undertrykkes. Militærjuntaer har derfor som regel anvendt vold, tortur og undertrykkende terror for at beholde magten og opretholde «ro og orden».

K.H.H.