Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Økonomi
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 17/12 2006
Læst af: 27.845
: :
Sweezy, Paul Marlor
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Paul Sweezy
Paul Sweezy

Sweezy (1910-2004), nordamerikansk økonom og socialistisk teoretiker. Efter uddannelse ved Harvard og afsluttet krigstjeneste, fik Paul Sweezy politiske problemer med at fortsætte sit universitetsarbejde. I 1949 var han med til at starte tidsskriftet Monthly Review, som han senere blev redaktør for.

Dette tidsskrift når langt udenfor USA, og er et indflydelsesrigt organ for udogmatisk marxistisk debat og skarp samtidsanalyse, og er samtidig et centrum for en omfattende forlagsdrift, forelæsningsvirksomhed og et rigt forfatterskab. Andre vigtige personer fra dette miljø er Paul Baran, Leo Huberman, Harry Braverman (alle døde) og Harry Magdoff.

Sweezy udgav i 1942 «The Theory of Capitalist Development», hvor de klassiske hovedbegreber fra «Kapitalen» blev videreført i analysen af den moderne kapitalisme, fascisme og imperialisme. Sweezy grundlagde her sit rygte som «revisionist», ved både at kritisere loven om den faldende profitrate og antyde, at den nordamerikanske arbejderklasse profiterede på nordamerikansk imperialisme.

«Monopolkapitalen» regnes som hans hovedværk. Den er skrevet sammen med P. Baran og oversat til en lang række sprog. Bogen dokumenterer grundigt monopoliseringstendenserne, viser hvordan USA's monopolkapital kun kan analyseres i et globalt og imperialistisk perspektiv, og understreger at fortjeneste og akkumulering står lige centralt i de store koncerner uden traditionelle enkeltkapitalister som ejere.

En vigtig pointe er at påvise, at det faktiske overskud (actual surplus) adskiller sig fra det mulige overskud (potential surplus), der kunne være blevet realiseret under andre samfundsbetingelser - dvs. i et system hvor produktionen planlægges og finder sted uden arbejdsløshed og kriser, og hvor der ikke forekommer et organiseret spild i form af militærvæsen, rumfart og unødigt forbrug.

I en række essaysamlinger og artikler er denne analyse ført videre. Ikke mindst med opmærksomheden rettet mod USA's svækkede position i det imperialistiske system, den globale akkumulationskrise, den stigende arbejdsløshed og sammenbruddet både i højkonjunkturen og i de keynesianske løsningsforsøg. Dermed har Sweezy samtidig nærmet sig mere ortodokse krise- og klasseteorier.

Et hovedtræk ved Sweezy og andre forfattere omkring Monthly Review er den vægt der lægges på militarisme, imperialisme og befrielseskamp i «den tredje verden». Sweezy har ofte understreget, at hovedmodsætningen i efterkrigstiden ikke har stået mellem proletariatet og borgerskabet i de kapitalistiske lande eller mellem imperialistiske stater - som i 1870-1940 - men mellem USA's monopolkapital og nationale/revolutionære befrielsesbevægelser.

Dette kommer bl.a. frem i centrale artikler og bøger om den cubanske revolution, folkemord og befrielseskampen i Indokina, Allendeperioden i Chile og den kinesiske kulturrevolution. Sweezy har også deltaget med vægtige bidrag i debatten om overgangen mellem feudalisme og kapitalisme i Europa og om sovjetsamfundets karakter.

T.L.E.

Internet:
Paul M. Sweezy, emneliste fra Tidsskriftcentret.