Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Ufaglært arbejde
   .  Kultur  .  Litteratur
     .  Journalistik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 39.428
: :
Wallraff, Günter
Left
Rocks
2024-02-23 11:51

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Günter Wallraff
Günter Wallraff

Wallraff (1942-), tysk journalist og forfatter, uddannet som boghandlermedhjælper. Günter Wallraff kommer fra en katolsk arbejderfamilie i Köln. Familiens dårlige økonomi gjorde, at han måtte slutte på gymnasiet og i stedet tage en realskoleeksamen. Han begyndte tidligt at skrive digte, men blev først politisk bevidst, efter at han havde gennemgået militærtjeneste.

Wallraff viste sig som en af de mest pågående og fantasifulde reportagejournalister i Europa i 1970- og 80'erne. Han er gået frem med et radikalt-demokratisk engagement og en klar brod mod erhvervslivets og bureaukratiets gråzoner. Hans virksomhed har især rettet sig mod diktaturtendenserne i samfundet og skandalepressen.

Mødet med militærtjenesten (Bundeswehr) førte til en stærk bevidstgørelse hos ham, og den dagbog han da skrev, blev begyndelsen til hans forfatterskab og specielle reportageform. Wallraffs formål blev at rette offentlighedens søgelys mod alle undertrykkelsesmekanismerne i samfundet, og han ville selv spille rollen som «deltagende iagttager». Han var i flere år industriarbejder og skrev om sine erfaringer. Så udvidede han sit undersøgelsesfelt og udgav reportager om virksomhedernes politik.

«13 unerwünschten Reportagen» afslørede, hvordan store dele af samfundslivet repræsenterer en lukket verden, hvor offentligheden kun får halve eller manipulerede informationer. Han påviste skandaløse arbejdsforhold, sundhedsfarlige produktionsmåder, halvmilitære bedriftsværn mod strejker og arbejdskonflikter, forfølgelse og Berufsverbot mod folk på venstrefløjen, eksperimenter med kemiske og bakteriologiske våben, skræmmende diskriminering af indvandrere og hvordan dette blev holdt skjult af bureaukrater og industri.

Wallraffs reportagebøger fik rekordoplag og arbejdskøberne betragtede ham snart som en farlig spion; Han blev selv sortlistet og kunne ikke arbejde under eget navn i virksomhederne. Derfor begyndte han at skifte identitet og erhverv, udseende og stilling. Hans arbejdsmåde præges af et stort kontaktnet og et grundigt forarbejde.

Wallraff har også stået bag aktioner, som havde vigtige udenrigspolitiske perspektiver. Han har afsløret fascistiske regimer i Natolande og deres vesttyske kontakter. I Grækenland demonstrerede han i 1974 mod juntaen, kom i fængsel og blev mishandlet. I Portugal opsporede han i 1976 hvordan antidemokratiske kræfter med general Spinola som leder, planlagde et kupforsøg og regnede vesttyske kredse som allierede. Wallraff ser selv dette som et af sine vigtigste bidrag.

Hans mest kendte reportage var, da han forklædt som journalist arbejdede på Springer avisen Bild Zeitung, som også vennen og forfatteren Heinrich Böll angriber i «Katarina Blums tabte ære». Wallraff påviste hvordan avisen fordrejede fakta og opfandt nyheder ud fra kyniske salgsinteresser. Journalisterne blev efterhånden fuldstændig hjernevasket af deres eget system, hævder Wallraff. Han mener faren for at miste sin identitet i dette korrumperende miljø er større end i nogen andre miljøer, han har undersøgt. Arbejdet på Bild rettede sig mod Springerkoncernen og dets mediemisbrug, men har betydning ud over dette. Han afdækker, hvordan skandalepressens manipulationer frembringer en ny type journalister, som arbejder med skandalisering og bidrager til, at folk afpolitiseres.

Det specielle ved Wallraffs fremgangsmåde er, at han angriber misforholdene indefra, idet han iklæder sig en rolle, indenfor det establishment som han vil afsløre, hvilket vækker særlig stærke reaktioner hos den angrebne part. Det er især hans maskespil der har vagt indignation. Afsløringerne har nok virket rystende, men det er specielt hans metode der har medført, at kriminalisering og retssager er fulgt i reportagernes kølvand. Selv indrømmer han, at metoden kan angribes, men han ser den som et nødværge, og mener at den kan retfærdiggøres når den bruges mod magthaverne - for de svage og undertrykte.

Wallraff arbejder nok i højere grad ud fra et følelses-engagement og moralsk indignation end ud fra en økonomisk-politisk analyse, men det forhindrer ikke, at hans bøger har haft en stor politisk virkning i Tyskland. Hans vigtigste bøger er: «Wir brauchen Dich. Als Arbeiter in deutschen Industribetrieben» (1966), «13 unerwünschten Reportagen» (1969), «Ihr da oben - wir da unten» (1973), «Aufdeckung einer Verschwörung: Die Spinola-Aktion» (1976), «Der Aufmacher. Der Mann der bei «Bild» Hans Esser war» (1977).

A.Lo.