Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.891
: :
Jernhårde lønningslov
Left
Rocks
2023-12-01 06:17

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Den jernhårde lønningslov var Ferdinand Lassalles betegnelse for en teori, udviklet af den britiske økonom, David Ricardo. Loven fastslår, at arbejdslønnen i det kapitalistiske samfund vil være præcis så stor, som det er nødvendigt for at opretholde arbejderfamiliens levestandard på et eksistensminimum - at de netop reproduceres men ikke mere. Hvis lønnen kommer over dette niveau, vil arbejderne formere sig mere, hvorved der bliver tale om et stigende udbud af arbejdskraft, og lønnen vil da atter falde til det strengt nødvendige. Hvis lønnen til gengæld falder under eksistensminimum, vil dødeligheden stige i arbejderklassen. Antallet af arbejdere vil da falde, og det vil presse lønnen i vejret, til balancen er genetableret.

På baggrund af denne teori mente Lassalle at det var nødvendigt at omstyrte det kapitalistiske samfund, og denne omstyrtelse skulle indledes med oprettelsen af såkaldte produktionsforeninger (der var arbejder-ejede virksomheder med det formål at befri arbejderne fra kapitalens åg. Se Kooperationen.).

Teorien forkert

Teorien om den jernhårde lønningslov er imidlertid forkert, fordi den bygger på den forudsætning, at lønniveauet svinger ifht. befolkningstallet. Men dette er ikke tilfældet, da der også er andre forhold, der bestemmer løndannelsen - bl.a. konjunkturudviklingen og klassekampen. Lassalles teori var derfor ubekvem for den unge arbejderbevægelse, da den gjorde ethvert forsøg på hævning af lønnen illusorisk indenfor rammerne af kapitalismen. Alligevel var teorien grundlæggende for de tyske socialdemokraters første program, Gothaprogrammet, fra 1875. Karl Marx angreb derfor teorien skarpt i sin kritik af programmet. Med udgangspunkt i sin merværditeori begrundede han, hvorfor arbejderklassens kamp for højere løn og kortere arbejdstid i høj grad gav mening.

A.J.