Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
2006.05.23Rettelse vedr. den 12. imam
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 23/5 2006
Læst af: 66.341
: :
Shia muslimer
Left
Rocks
2024-02-25 16:57

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Shiisme, mindretalsretning indenfor islam, som udgør en tiendedel af verdens troende muslimer. Den daterer sig til de første årtier af den islamiske tros-kalender, hvor shiiterne dannede Alis parti (shi'a). Han var den fjerde kalif der nedstammede direkte fra profeten, men stod i modsætning til guvernøren fra Damaskus, Mu'awiya, der gjorde krav på kalifatet, men uden blodsbånd til Muhammed.

De første shiiter (eller Shia'er) var arabere, der brød med den dominerende sunni-muslimske retning allerede i det 7. århundrede e.v.t. De udgør i vore dage en betydelig del af befolkningen i en række arabiske lande: Iraq (over 50%, Tolverne), Bahrain (over 50%, Tolverne), Libanon (omkring 41%, Tolverne), Oman (60%, Kharidjis) og Yemen (omkring 55%, Zaydis). De udgør desuden flertallet i Iran.

De vigtigste shiitiske sekter er: Tolverne (arabisk: Ithna (12)), Ismailiterne («de 7»), Alawi, Drusere, Zayditerne og Kharidjiter.

Ithna er klart den største shiitiske retning. Indenfor den arabiske verden udgør de omkring halvdelen af befolkningen i Iraq, og der findes desuden Ithna minoriteter i Libanon, Bahrain og den østlige del af Saudi Arabien. Ithna'erne mener, at den religiøse rækkefølge efter Ali uddøde med al-Mahdi, den 12. imam der på mystisk vis forsvandt i 873. De nægter dog samtidig at acceptere, at al-Mahdi døde og mener at han vil vende tilbage kort før verdens undergang.

Ismailiterne eller «7'erne» er den næststørste shiitiske sekt, som er spredt tyndt ud over hele den mulimske verden. I den arabiske verden er de overvejende koncentreret i Egypten og Syrien. Deres åndelige leder er Aga Khan. Ismailiterne anerkender kun de 7 første imamer.

En splittelse indenfor Ismailiterne førte til oprettelsen af Alawi sekten, der optog religiøse ideer fra en række andre religioner - især fra kristendommen. Over 1 million syrere er Alawier.

Druserne fra Syrien, Libanon og Israel er en endnu mere afvigende gren fra Ismailiterne, der af mange ikke opfattes som shiiter, og nogle gange endog ikke opfattes som muslimer.

Zayditer sekten har fået sit navn efter Zayd ibn Ali - et af Alis børnebørn. Denne shiitiske sekt er den der ligger tættest på sunni i opfattelsen af islamisk lov, men i modsætning til sunnierne modsætter de sig ethvert forsøg på at etablere dynastier af herskere. De mener at imamen skal vælges blandt Alis efterkommere, og kan afsættes hvis han ikke lever op til sine pligter. Zayaditerne lever overvejende i Yemen.

Kharidjiter sekten (nogle gange omtalt som Ibaditerne) mener at Ali begik en fejl, da han søgte at indgå et kompromis med Mu'awiya. De mener, at imamen skal vælges på grundlag af sine moralske kvaliteter. Af denne årsag anses de af nogle religionsforskere for ikke at være rigtige shiiter. Kharidjite udgør befolkningsflertallet i Oman, og der findes desuden store minoriteter i Tunesien (på Djerba f.eks. ca. 50.000) og i Algeriet (i Mzab over 100.000).

A.J.