Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur  .  Journalistik
   .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 21/7 2009
Læst af: 21.618
: :
Hørup, Viggo
Left
Rocks
2024-02-29 06:02

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Viggo Hørup
Viggo Hørup

Viggo Hørup (1841-1902), dansk politiker, journalist og skribent.

Hørup blev student 1861, cand. jur. 1867. Medarbejder og redaktør ved Morgenbladet 1876-83.

I 1884 grundlagde han sammen med Edvard Brandes Politiken. Den nye avis var i konstant fremgang; oplaget var i 1884: 2.000, i 1886: 5.000, 1888: 10.000 og i 1897: 20.000. Bladet førte en ny tone og et anderledes mere mundret sprog ind i journalistikken. Hørups artikler var – når de var bedst – udformede som essays om magt og ret, vendt mod vanetænkning, bureaukrati og nationalisme.

Hørup blev valgt til Folketinget for partiet venstre i 1876 og var medlem af Folketinget til 1892, hvor han blev fældet af P.A. Alberti, bl.a. på anklager om maskepi med socialdemokratiet, gudløshed og ikke-danskhed.

Hørups politik var at gøre partiet mere radikalt, socialt-liberalt, og han så med sympati på socialdemokratiet. Uden at være egentlig pacifist bekæmpede han indædt militarismen, befæstningen af København, finansieret ved provisoriske finanslove.

Hørups gruppe i folketinget blev kaldt «europæerne», og hans antinationalisme var med til at svække ham politisk. Dertil kom den såkaldte «sædelighedsfejde» i 1887, hvor han stillede sig på linje med Georg Brandes i et friere syn på det seksuelle. Endelig var Hørups konstante opgør med (højre-)grundtvigianismen medvirkende til, at det var lettere at fælde ham politisk. Det var et samarbejde mellem Højre og den moderate del af Venstre, der fældede ham ved den afgørende valgkamp i 1892.

Hans virkemidler var klar logik, humor og ironi. Som kulturpolitiker vandt han, mens han tabte som «realpolitiker» og parlamentariker da han sjældent var villig til de små kompromisser, men som kulturpolitiker og skribent har han påvirket langt. Han var (sammen med socialdemokratiet) med til at indgyde den almindelige borger selvtillid og tro på sig selv overfor hovne autoriteter. Som politisk tænker rangerer han blandt de bedre også i international sammenligning; hans ideer om magt og magtens arrogance rækker ud over hans egen tid og har gyldighed i dag. Hans lange skribentvirksomhed var med til at skabe en ny dansk prosa.

Kort før sin død indtrådte han i regeringen «Deuntzer» 1901, der ofte nævnes som det såkaldte «systemskifte». Den betragtes som parlamentarismens reelle indførelse i Danmark.

Sammen med Georg Brandes var Hørup med til at skabe grundlaget for den senere kulturradikalisme, og selv i dette århundrede er nogle af de afgørende skel i dansk politik udsprunget af Hørups markeringer: for en social-liberal økonomisk politik og for internationalisme, imod utæmmet kapitalisme og imod nationalisme.

H.Sc.N.

Litteratur

Hørup i Skrift og Tale 1-3. 1902-04.
Hørup i breve og digte v. Karsten Thorborg, 1981.
Hørup: Retning til venstre, v. Ebbe Reich, 1968.
Hørup: Naar Samfundsordenen vakler. 2009.
Erik Arup: Viggo Hørup, 1941.
Torben Krogh: Viggo Hørup, 1984.
Helge Scheuer Nielsen: Viggo Hørup, 2006.