Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 8.996
: :
Kolding Højskole

Kolding Højskole, en af de «røde højskoler» i Danmark. Den startede i 1972 og initiativtagerne var en gruppe lærere, der tidligere havde været på Askov Højskole. Højskolen startede på den bare mark, men hurtigt fik medarbejderne og kursister gang i byggeriet ved selvbyggeri.

Kolding Højskole havde som sin væsentligste opgave: «at belyse og behandle de konflikter og modsigelser, som behersker samfundet og menneskers tilværelse, at bidrage til at frigøre alternative forestillinger og muligheder over for givne forhold og udviklingstendenser, at virke for ændring af de vilkår, som fordrejer og undertrykker menneskers tilværelse.» (Citat fra skolens formålsparagraf). Højskolens kurser var af forskellig længde, fra 1 md. til 5 md. Endvidere fandtes en børnehave for de 3-7 årige.

Højskolen oprettede desuden en kampfond, der støttede mange initiativer og græsrodsbevægelser over hele landet. Højskolen måtte lukke i midten af 1990'erne som følgende af manglende økonomi.

A.J.