Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Ufaglært arbejde  .  Havnearbejde
   .  Kultur  .  Musik
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 47.382
: :
Hansen, Oskar
Left
Rocks
2024-02-25 16:52

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Oskar Hansen
Oskar Hansen
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Oskar Hansen (1895-1968), socialdemokratisk digter og journalist, født 23. juli 1895 i København. Hansen var uddannet typograf, men havde inden da arbejdet som havnearbejder og arbejdsmand på B&W skibsværft i København.

Han blev tidligt socialdemokrat og tog i 1913 initiativ til oprettelsen af den socialdemokratiske ungdomsforening i Sundby i København. To år senere stiftede han bekendtskab med politiet, da han til 1. maj demonstrationen gik rundt med en plakat med teksten: «Knæk sablen! Bryd kronen! Styrt kirken!» Det huede ikke politiet, der trængte ind i demonstrationen og konfiskerede plakaten.

Det var dog et hyppigt forekommende bekendtskab. Som aktiv i Socialdemokratisk Ungdoms-Forbund (SUF) deltog han i dennes aktive antimilitaristiske agitation, der bl.a. indebar uddeling af pjecer inde på kasernerne. Han fulgte med sine kammerater i SUF, da de i 1919 brød med Socialdemokratiet og senere samme år dannede Danmarks Venstresocialistiske Parti (DVP), men da det i 1922 spaltedes i to partier, gik han tilbage i Socialdemokratiet. Han havde allerede på dette tidspunkt taget springet fra typograf til journalist. Han var startet med at få trykt nogle af sine digte og andre bidrag i SUF’s blad Fremad, i syndikalistbladet Solidaritet og senere i Klassekampen. I 1920 tog han springet fuldt ud, da han blev ansat som journalist på venstresocialisternes dagblad Arbejdet, og fra 1921 på Arbejderbladet, der havde den gamle syndikalist Chr. Christensen som redaktør. Det skulle blive til 40 års gerning som journalist. Efter at være vendt tilbage til Socialdemokratiet i 22 fik han i 23 ansættelse ved partiets presse. I første omgang eftermiddagsbladet Klokken 5 og fra 1930 Socialdemokraten. Da bladet i 1959 tog navneforandring til Aktuelt ønskede den ny bladledelse at skille sig af med Hansen, hvilket han satte voldsomt imod. Efter nogle år hvor han i vidt omfang fik sine ideer og manuskripter forkastet, gik han dog med til et kompromis, hvor han fik halv løn mod at holde sig borte. Bitterheden mod bladet sad dog stadig i ham.

Under 2. verdenskrig gik den næsten 50 årige Hansen ind i modstandsbevægelsen. Det var ikke blot alderen, der var til ugunst for hans nye virke. Han havde aldrig lært våbenbrug. Under 1. verdenskrig var han flygtet til Oslo for at unddrage sig militærtjeneste - som led i sin og SUF’s antimilitariske grundholdning - og han meldte sig først på session 10 år senere, da han havde fået en kronisk sygdom, han kunne blive kasseret på.

Efter at være vendt tilbage til partiet i 1922 forblev han der resten af sit liv, men befandt sig afgjort på partiets venstrefløj. Han fastholdt sin internationalistiske grundholdning, og havde gennem årene mange politiske flygtninge boende i sit hjem - bl.a. Willy Brandt da denne i 1933 flygtede fra Tyskland, på vej til Norge. Samtidig bevarede han sin solidaritet med samfundets fattigste og hudflettede hyppigt tendenserne til pamperisering i sit eget parti.

Bedst kendt for eftertiden er dog hans virke som forfatter til arbejdersange. I 1919 skrev han «Brødre lad våbnene lyne», der var en gendigtning fra den russiske original «Rødgardisternes March». I 1923 skrev han «Når jeg ser et rødt flag smælde» til et DSU møde. Han var med sine sange en effektiv agitator for sit parti. I 1934 skrev han «Danmark for folket», der knyttede sig til partiets programudtalelse af samme navn. Den blev fulgt året efter af valgslagsangen «Stauning igen» op til valget i 1935. Men han udsendte også digtsamlinger, skrev fagforeningsjubilæumsfestskrifter og politiske revyer, hvoraf de mest kendte nok var de «Røde revyer», han i 30’erne brugte til bl.a. at hudflette de fascistiske tendenser i Danmark - bl.a. i Konservativ Ungdom.

A.J.

Litteratur

Petersen, Carl Heinrich: Danske Revolutionære. Borgen, København, 1970.