Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 50.984
: :
Danmark for Folket
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

«Danmark for Folket» var navnet på en programudtalelse fra Socialdemokratiet, der blev vedtaget 23. maj 1934. Udtalelsen var forfattet af daværende statsminister Stauning selv, og blev efter korte forhandlinger i et underudvalg under programkomissionen vedtaget af partiets hovedbestyrelse. Udtalelsen afspejlede, at partiet ikke længere skulle være et klasseparti, men et folke-parti, og blev i den forstand normgivende for den videre politiske udvikling. Partiet ønskede altså at udvide sit vælgergrundlag ud over arbejderklassen - ind i mellemlagene og småborgerskabet. Perspektivet var at skaffe partiet over 50% af stemmerne, og det lykkedes faktisk at øge opbakningen fra 42,7% ved valget i 32 til 46,1% ved valget i 35, men ved valget i 39 faldt opbakningen atter - og er tendentielt fortsat nedad siden. 1935 valget skulle således blive partiets historisk bedste.

Det vigtigste punkt i udtalelsen var, at partiet slog fast, at det ville gå de parlamentariske reformers vej. Bekæmpelsen af den alvorlige økonomiske krise og massearbejdsløsheden optog i sagens natur også megen plads i udtalelsen, og samtidig opgav partiet sit tidligere krav om ensidig nedrustning i Europa.

Samme år som partiet udsendte udtalelsen, skrev Oskar Hansen sangen af samme navn, og 2 år senere fik partiet fremstillet en propagandafilm med samme titel.

Folkeparti-ideologien var allerede i 1933 blevet afprøvet op til valgkampen i Norge under parolerne «Hele folket i arbejde» og «By og land - hånd i hånd». Som i Danmark fik partiets nye ideologi betydelig effekt både ved valget i 1933 og i 35. Endnu større gennemslag fik ideologien dog i form af Folkhemmet i Sverige, hvor det lykkedes det svenske socialdemokrati at bevare sig på regeringsmagten i en næsten 50 årig periode. Det skyldes især afgørende forskelle mellem klassestrukturen i Sverige og de øvrige nordiske lande.

A.J.