Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Regelbaseret verdensorden

Pseudobegreb opfundet til lejligheden af NATO's medlemslande efter Rusland i 2022 invaderede Ukraine. NATO's «regelbaserede verdensorden» har 3 enkle regler:

  1. Israel må uden indskrænkning foretage sig hvad det vil
  2. NATO's medlemslande må uden indskrænkning foretage sig hvad de vil
  3. NATO's medlemslande med USA i spidsen bestemmer hvilke regler der gælder for resten af verden

For resten af verden er verdensordenen ideelt baseret på FN pagten, Genevekonventionerne, FN's Menneskerettighedskonvention og an lang række andre konventioner. NATO's medlemslande omtaler alene disse konventioner ved skåltaler og ignorerer dem derefter systematisk. I strid med folkeretten har USA og dets halehæng af lande siden 1992 gennemført illegale krige mod:

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 4/1 2024

Læst af: 873