Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 26.936
: :
Kønsfascisme
Left
Rocks
2023-11-29 06:00

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Kønsfascisme er en menneskeopfattelse, som af socialbiologiske grunde anser kvinden for at være et mindreværdigt menneske i forhold til manden, uanset klasse og etnisk gruppe. Kønsfascisme anvendtes ofte af kvindesagskvinderne som et skældsord. Men det er først og fremmest vigtigt som et begreb i den feministiske ideologi og omhandler kulturelle realiteter.

Begrebet indeholder mange af de almindelige elementer i en fascistisk-nazistisk menneskeopfattelse. Kvinden er mindreværdig, fordi hun ikke viser en kompromisløs vilje til magt, fordi hun ikke er den stærkeste i kampen, fordi hun ikke erobrer. Hun anses som mere barnlig end manden. Hun er laverestående, fordi hun viser følelser og tager hensyn til følelser. Hvis kvinden ikke følger normerne for det ægte kvindelige, bliver hun anklaget for at være maskulin og unormal. En kvinde kan pr. definition ikke vinde kampen for tilværelsen eller mod mandssamfundet uden samtidig også at tabe; hvis hun vinder, kan hun ikke opfattes som kvinde.

Ifølge den kønsfascistiske menneskeopfattelse er kvinden mandens første tjener og bytte. Når manden har erobret en kvinde og har ryggen fri hjemme, kan han gå ud for at erobre verden. Samlejet betragtes som en erobring, en parringsagt med den hensigt at skaffe nye samfundsmedlemmer. Dybt i kønsfascismen ligger foragten for det kønslige, for kvinden som aktiv og selvstændig seksualpartner, og for kvinden som person.

Biologiske forhold (kønsorganer, kropscyklus, gener, hormoner osv.) bruges ofte til at bevise, at kvinden aldrig kan blive mandens lige, aldrig kan nå manden på udviklingsstigen. Men hovedgrunden til kvindens mindreværd ligger - ifølge kønsfascismen - ikke kun i biologien: Det er ikke menstruationen og fødslen i sig selv, som gør at kvinden er mindreværdig. Det er de formodede psykiske konsekvenser af dette, som gør hende mindreværdig. Disse biologiske forhold antages at have en så gennemgribende virkning på hele hendes psyke, at hun mere eller mindre varigt svækkes i sine sjælelige evner.

Kønsfascister betragter kvinden som dårligere udrustet end manden på alle åndelige felter. Kvinden er manden underlegen, når det gælder logisk og abstrakt tænkning, og når det gælder evnen til at foretage moralske, religiøse og retslige vurderinger. Hun er også manden underlegen, når det gælder skabende evne og teknisk kunnen.

Op gennem historien og i mange samfund, har kvinden i kortere perioder været regnet som retslig myndig i den forstand, at hun kunne forvalte ejendom, vidne i retten, optræde som værge eller føre
en sag for retten. Ved ægteskabsindgåelse har hun ofte mistet de få retslige rettigheder hun havde.

Kønsfascismens menneskeopfattelse ser mennesket som bestående af tre dele som dels samarbejder og dels modarbejder hinanden. Mennesket er natur, drifter og roller. Rollerne er tilpasset mennesket som natur og drift. Når rollerne ikke helt opfylder opgaven, er det menneskets natur og drifter, som skal forandres. En kvinde som f.eks. ikke vil være passiv, underlegen osv. er unormal, syg og frigid. En homoseksuel person skaber stor forvirring og angst i et kønsfascistisk samfund og vil nødvendigvis blive genstand for forfølgelse.

Kønsfascisme bliver altså en livsopfattelse og en moral; et sæt af leveregler for alt menneskelig samliv og al menneskelig virksomhed. Den regulerer menneskets forhold til tilværelsen, døden og religiøse oplevelser. Ikke mindst styrer den kønnenes opførsel og følelsesliv i forhold til eget såvel som det andet køn. Den lukker af for kommunikation mellem kønnene, og forhindrer kvinderne i at kræve deres følelsers ret og deres interessers magt.

N.K.M.

Litteratur

N. K. Monsen: Det kvinnelige mennesket. Feministisk filosofi, Oslo 1975.
H. Ofstad: Vår forakt for svakhet, Oslo 1971.