Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 12/10 2009
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 20.169
: :
Internationalen for proletariske Fritænkere
Left
Rocks
2023-11-27 06:08

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Internationalen for proletariske Fritænkere (IPF, 1925-36), international, ateistisk venstrefløjsorganisation, oprettet i Teplitz (Teplice) i Tjekkiet.

IPF blev startet som overpartiisk international organisation af socialistiske fritænkerorganisationer, hovedsageligt i Europa. Organisationen havde til formål at bekæmpe religion og andre «tilbagestående» ideologier, som ifølge IPF fremmedgjorde arbejderklassen fra sine klasseinteresser. I Danmark havde IPF to sektioner i form af det rådskommunistiske Arbejdernes Fritænkerforbund (1924/25-1933) og senere det kommunistiske Proletarisk Fritænkerforbund (1931-1934).

1925-1930

I de tidlige år knyttede Internationalen sig ikke til én af arbejderbevægelsens fløje, men forsøgte at gøre sit foretagende til et fællesprojekt for alle socialister, som burde udvikles hinsides partiskel. Som kulturorganisationer skulle medlemsforbundene bekæmpe religion og nationalisme samt andre «tilbagestående» ideologier, som var vendt imod arbejderklassens befrielse. IPF havde således venskablige forbindelser til Verdensligaen for Seksualreform, der gjorde op med traditionelle moralforestillinger og gik ind for et forhold til seksualitet baseret på naturvidenskab.

I IPF samarbejdede socialister fra de forskellige lejre i de første år om dette program. Ledelsen i Wien nærede derfor håb om, at samarbejdet kunne være udgangspunkt for en enhedsfront i det øvrige politiske arbejde. Det viste sig snart at være en illusion. Med Kominterns overgang til ultravenstrepolitikken i 1928 blev partistridighederne båret ind i IPF. Kommunisterne gik på konfrontationskurs mod socialdemokraterne og venstre-radikale. I november 1930 blev IPF splittet i to organisationer, en socialdemokratisk og en kommunistisk domineret, som begge fortsat brugte samme navn.

Den socialdemokratiske IPF, 1930-1931

Den socialdemokratiske IPF med hovedkvarter i Wien gjorde efter splittelsen forsøg på at samle flere organisationer i sine rækker. I foråret 1931 var følgende organisationer medlem af den socialdemokratiske IPF:

I september 1931 besluttede organisationen at fusionere med den borgerlig-liberale Fritænkerinternationale i Bruxelles. Med fusionen opgav den samtidig klassekampsperspektivet og antireligiøs agitation som arbejdsmetode.

Den kommunistiske IPF, 1930-1936

Den kommunistiske IPF med hovedkvarter i Berlin var i de følgende 4 år særdeles aktiv og etablerede mange nye sektioner i Europa, Asien og Amerika. Den kommunistiske verdensbevægelse anså fra 1930 antireligiøs agitation som særdeles vigtig, da mange kirker havde protesteret over behandlingen af kristne i Sovjetunionen. Protesterne blev forstået som led i de angivelige krigsforberedelser mod Sovjet, som de blev hævdet i Kominterns program fra 1928. Udover indsatsen i IPF organiserede Kommunistpartierne og deres tilsluttede organisationer en del antireligiøs agitation i form af antireligiøse fester, kampagner imod jul o.l.

IPF's generalsekretær, den tyske kommunist Hans Meins (1900-1939?), rejste bl.a. til Spanien for at få oprettet en organisation og korresponderede med kommunister i andre lande om at få oprettet en organisation. Således lykkedes det bl.a. at få danske DKU'ere til at etablere Proletarisk Fritænkerforbund i august 1931.

Af den kommunistiske IPF's publikationer fremgår det, at følgende organisationer var tilsluttet:

Derudover skal der have eksisteret organisationer med ukendte navne i Bulgarien, Cuba, Peru, Rumænien, USA og Østrig.

Organisationerne pegede i IPF-tradition på negative virkninger, som religiøse verdensforståelser og påbud havde for arbejderklassens interesser, såvel under kapitalismen som i forhold til det socialistiske projekt. Det egentlige motiv til organisationens massive ekspansion efter 1930 synes dog at have været kirkers protester over forfølgelsen af kirken i Sovjetunionen, der skulle besvares ved at undergrave selve kirkerne.

Med overgangen til folkefrontpolitikken mistede Komintern interessen i IPF's aktivistiske religionskritik. De fleste forbund blev nedlagt i løbet af 1934 og IPF fusionerede i påsken 1936 med den borgerlige-liberale-socialdemokratiske Internationale Fritænkerunion til den stadig eksisterende Verdensunion for Fritænkere.

J.W.

Litteratur

Jochen-Christoph Kaiser: Arbeiterbewegung und organisierte Religionskritik, Stuttgart: Klett-Cotta, 1981.
Walter Kolarz: Religion in the Soviet Union, London: Macmillian, 1961.
Julius Wilm: Ikke Bøn, Men Kamp! Organiseret, socialistisk religionskritik i Danmark 1925-34, Arbejderhistorie, nr. 1 2009, s. 48–66.