Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 27.844
: :
Fjerde Internationale
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Fjerde Internationale blev stiftet på Trotskijs initiativ på et hemmelig møde i Schweiz i 1938. Dens platform var marxistisk-leninistisk, og dens målsætning var at skabe «den socialistiske revolutions verdensparti», en ny internationale i opposition til den Tredje Internationale som Stalin kontrollerede. (Se Komintern.) Trods en række afskalninger og splittelser (særligt efter Trotskijs død i 1940), er Fjerde Internationale formelt set fortsat som en verdensorganisation. Organisationen er imidlertid aldrig blevet meget andet end en politisk sekt uden indflydelse. Den eneste undtagelse har været dens sektion i Sri Lanka; I 1950'erne var det trotskistiske parti landets næststørste, med en stærk opbakning i arbejderklassen. Men denne sektion blev ekskluderet fra Internationalen i 1964.

1960'ernes studenteroprør førte i nogle intellektuelle kredse til en øget interesse for trotskismen. I Frankrig har trotskisterne kontrol over den vigtigste af de politiske smågrupper, der har videreført arven fra maj 1968. I det britiske arbejderpartis ungdomsorganisation er der fortsat fremtrædende grupperinger, der identificerer sig som trotskister. Men i dag består den internationale trotskistiske bevægelse overvejende af en række forskellige intellektuelle smågrupper, der på baggrund af hårfine ideologiske nuancer er intenst optaget af at bekæmpe hinanden. Trotskisternes vigtigste politiske bidrag har ligget i interessante teoretiske analyser, særligt af den bureaukratiske statssocialisme i Østeuropa, samt af de senkapitalistiske samfund (se Mandel). I Danmark er Socialistisk Arbejderparti (SAP) aktuelt den danske sektion af Fjerde Internationale.

R.S.