Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten
   .  Afrika  .  Egypten
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 43.651
: :
Det Muslimske broderskab
Left
Rocks
2023-11-27 19:28

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Det Muslismske Broderskab, reformorienteret islamisk fundamentalistisk bevægelse med udspring i Egypten.

Det Muslimske Broderskab (Al-Ikhwan Al-Muslimun) blev dannet i 1929 af Hassan Al Banna fra Egypten. Det var den første islamiske politisk-religiøse bevægelse, der blev dannet i et arabisk land under europæisk kolonistyre. Bevægelsens formål var at bekæmpe den sekulære (ikke-religiøse) egyptiske forfatning fra 1923, for i stedet at oprette et islamisk samfund efter samme mønster som det der var blevet oprettet på den arabiske halvø af Wahabites Ikhwanerne. Broderskabet ønskede at forene kampen mod kong Faruk regeringen med det at være en missionerende bevægelse, der agiterede for en tilbagevenden til islams rene og grundlæggende værdier.

Efter at Egypten og andre arabiske lande blev slået i krigen med Israel i 1948, indledte de et åbent oprør mod staten og deltog i den revolution der førte til Nassers magtovertagelse. Nasser var en nationalist, der ønskede at modernisere Egypten efter socialistiske retningslinier, og han kom derfor hurtigt i konflikt med Broderskabet, der efter et mordforsøg blev tvunget til at gå under jorden eller gå i eksil - især til Saudi Arabien. Nassers efterfølger, Anwar al Sadat distancerede sig fra Sovjetunionen og fra den socialistiske ideologi, og knyttede i stedet tættere bånd til bl.a. Saudi Arabien. Samtidig gav han broderskabet halv-officiel status. Broderskabets hårde kerne kaldte sig «de ekskommunikerede fra Hegira» (Takfir Al-Hijra), og det var militante fra denne kerne der myrdede Sadat, efter at han på Egyptens vegne i 1978 havde indgået en fredsaftale med Israel og dermed isoleret Egypten i den arabiske verden. Senere blev Broderskabet anvendt af præsident Mubarak til uofficielle kontakter mellem Egypten og Saudi Arabien. I dag tolereres de i Egypten, uden dog at være formelt anerkendte, og de er splittede i flere fraktioner, hvoraf nogle gerne vil operere indenfor demokratiske rammer, mens andre griber til vold i den politiske kamp i Egypten.

Det Muslimske Broderskab blev tidligt spredt til mange arabiske lande. Selvom deres afdeling i Jordan i 1952 myrdede den jordanske kong Abdallah i Jerusalem, så opererer de i dag legalt i det politiske liv i Jordan. De deltog i 1989 for første gang i parlamentsvalget og vandt 20 pladser. Den syriske afdeling organiserede i 1982 en væbnet opstand i Hama, der blev brutalt knust af den syriske hær. I anledning af 25 års dagen for præsident Assads magtovertagelse, blev medlemmer af det forbudte Broderskab i februar 1995 givet amnesti, og en række af bevægelsens ledende figurer fik tilladelse til at vende hjem fra eksil.

Gaza blev i 1948-67 administreret af Egypten, og Broderskabet fik også fodfæste der. Det var dog især Fatah og PFLP der bekæmpede den israelske besættelsesmagt efter 1967. Fra 1972 opmuntrede Israel derfor det Muslimske Broderskab, der siden tog navneforandring til Hamas. Formålet fra Israels side var at svække det nationalistiske PLO. Strategien lykkedes. PLO blev svækket og Hamas styrket, og samtidig spredte organisationen sig til resten af de besatte områder. Det var Hamas der introducerede selvmordsattentaterne i Israel, og i dag er dens uforsonlighed overfor den israelske besættelsesmagt langt større end PLO's.

A.J.