Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 4/1 2024
Læst af: 526
: :
Terrorstat
Left
Rocks
2024-02-26 06:34

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Terror, af latinsk terror (skræk, forfærdelse, rædsel), af terrere (forskrække, skræmme). Begrebet refererer til stater, der som led i opretholdelse eller udvidelse af egen magt systematisk og målrettet angriber civile fysisk i eget eller i andre lande.

Denne form for magtanvendelse er i strid med FN's Charter, der forbyder krig, er i strid med 4. Genevekonvention der blev udformet til beskyttelse af civile under konflikter og er i strid med FN's Menneskerettighedskonvention.

Terrorisme begås af enkeltpersoner eller -grupper der råder over begrænsede ressourcer. Sammenlignet med statsterror har denne type terror en begrænset rækkevidde og konsekvens. Skal der gennemføres f.eks. folkemord har det et omfang, der kræver statslige deltagelse, som folkemordet i Rwanda i 1994, folkemordet i Srebrenica i 1995, folkemordet i Sri Lanka i 2009, folkemordet i Myanmar i 2016-17, Israels folkemord i Palæstina i 2023. USA's statsterrorisme har siden statens oprettelse kostet flere hundrede mennesker livet. Det største enkeltstående terrorhandling var bombningen af Hiroshima og Nagasaki med atomvåben i august 1945. Det kostede 400.000 mennesker livet. USA's statsterror har siden 11. september 2001 kostet 4-8 mio. civile livet.

Selv om Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956 og Chechoslovakiet i 1968 var statsterror, kan intet andet land måle sig med USA's globale statsterror siden statens oprettelse i 1776. Landets grundlag var terror mod landets oprindelige befolkning og slavebefolkningen. Dets krigsførelse under 2. Verdenskrig var ligesom Tysklands og Japans baseret på statsterrorisme. Derefter fulgt af dets krige mod Korea, Vietnam, Grenada, Haiti, Panama, Iraq, Afghanistan og Syrien. Det er den vigtigste leverandør af våben til terrorstaten Israels krige mod dets nabolande: Libanon, Jordan, Syrien, Egypten, Iraq, Iran og Palæstina. USA er verdens rigeste land. Ikke pga. dygtighed, men pga. udplyndring og undertrykkelse af resten af verden. Det har derfor over 750 militærbaser spredt over hele verden til bevarelse af et globalt højt trusselsbillede og som udgangspunkt for dets terror mod andre stater. (Historisk oversigt over USA's statsterror 1890-2014)

Terrorstaten USA har over 750 militærbaser spredt over hele verden som trussel og som udgangspunkt for terror mod omkringliggende lande. USA er desuden leder af krigs- og terroralliancen NATO.

Danmark trådte ud af skabet som terrorstat i 1999, da det deltog i bombardementerne af Serbien og har siden som terrorstat ageret i Afghanistan, Iraq, Syrien, Libyen og Palæstina.