Beslægtede opslag

Organisation : Offentlig organisation : Stat : Uddannelsessystem (14 opslag)
Bolognaprocessen
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Eksamen
Erhvervsuddannelserne
Folkeuniversitetet
Gymnasiet
H√łjskoler
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Lilleskoler
Læreruddannelsen
Lærling
N.F.S. Grundtvig
Socialisering
Uddannelse

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : √ėkonomi : Udviklingsteori (31 opslag)
Alliancefrie stater
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Asiatisk produktionsmåde
Bananrepublik
Bandungkonferencen
Befolkningsudvikling
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Centrum-periferi
Dansk kapital i udlandet
Folke, Steen
Imperialisme
Importsubstitution
International arbejdsdeling
Katastrofehjælp
Kolonialisme
Kulturimperialisme
Marshallplanen
Modernisering
Myrdal, Alva
Ny √łkonomisk verdensorden (N√ėV)
Strukturtilpasningsprogrammer
Tredje verden
U-landsbistand
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Udvikling
Ulige bytte
UNCTAD
WTO

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Pædagogik (141 opslag)
Aktivitetspædagogik
Andersen, Signe (Jensigne)
Anneke, Mathilde Franziska
Ansvar for egen læring
Bluitgen, Kåre
Bolognaprocessen
Bredsdorff, Elias
Broby Johansen, Rudolf
Bugge-Wicksell, Anna K.M.
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bäumer, gertrud
B√łrnehave
B√łrnekultur
B√łrneopdragelse
Capitini, Aldo
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Dannelse
Demokrati i pædagogikken
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Dewey, John
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Durkheim, Emile
Eksamen
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Emanuel, Bodil Leth
Emdrupplanen
Erfaring
Ernæringslære
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Fors√łgsskolen p√• Emdrupborg
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Fritidshjem
Fysisk l√¶ringsmilj√ł
Fællesskab
Fængselsundervisning
Gade, Steen
Gardner, Howard
Haarder, Bertel
Habitus
Heinesen, Knud
Helhedsskolen
Hoxha, Enver
H√łjskoler
Indlæring
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Jones, Mary Harris
J√łrgensen, J√łrgen Peder Laurids
Kanitz, Otto Felix
Key, Ellen
Keynes, John Maynard
Klafki, Wolfgang
Kolstrup, S√łren
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Konradi, Evgenija Ivanova
Konsekvenspædagogik
Korsch, Karl
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
K√łnssocialisering
Köppen, Karl Friedrich
Laisant, Charles-Ange
Lave, Jean
Leg
Lilleskoler
Literacy
Livslang læring
Læring
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Marx (Aveling), Eleanor (Tussy)
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Merit
Meritlæreruddannelsen
Montessori, Maria
Musikterapi
N.F.S. Grundtvig
Naturb√łrnehaver i Danmark
Neill, Alexander Sutherland
Nex√ł, Martin Andersen
Nielsen, Marie
Nielsen, Ragna Vilhelmine
Nordentoft, Inger Merete
Omsorg
Opdragelse
Opmærksomhed
Ottesen-Jensen, Elise
Otto-Peters, Luise
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Piaget, Jean
PISA (Programme for International Student Assessment)
Polyteknisk dannelse
Proletarisk opdragelse
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Rasmussen, Niels J√łrgen David Vilhelm
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Risikob√łrn
Roland, Pauline
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Salamancaerklæringen
Sapfo
Sartre, Jean-Paul
Sasulitsj, Vera Ivanovna
Scharnberg, Carl
Selvdannelse
Sidenius, Henrik
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Situeret læring
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Smedley, Agnes
Socialisering
Socialpædagogik
Solheim, Torolv
Somogyi, Béla
Sparekassepædagogik
Steinerskolen
Storstein, Olav
Struktureret pædagogik
S√łndergaard, S√łren
Trier, Gerson Georg
Tvind
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udeskole
Udflytterb√łrnehaver
Unge Pædagoger (UP)
Veblen, Thorstein
Vejledningspolitik
Vinje, Aasmund Olavsson
Wollstonecraft, Mary