Beslægtede opslag

Organisation : Offentlig organisation : Internationale institutioner (41 opslag)
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
Alliancefrie stater
Anden Genevekonvention
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
Britiske statssamfund (Commonwealth)
COMECON
Den Europæiske Union (EU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Det internationale musikbureau
Fjerde Genevekonvention
FN
Folkeforbundet
Første Genevekonvention
Geneve konventionerne
IEA
Inauguraladressen
International organisation
Internationale Straffedomstol, den (International Criminal Court, ICC)
Internationalen for proletariske Fritænkere
Internationalisme i dansk arbejderbevægelse
Ligelønskonvention nr. 100
NAFTA (North American Free Trade Agreement)
NATO
Nordisk RĂĄd
OECD
OPEC
PISA (Programme for International Student Assessment)
Salt
SEATO
Socialistisk Internationale
Toldunion
Tredje Genevekonvention
Trilateralkommissionen
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
UNCTAD
Verdensbanken
Vestunionen (WEU)
Warszawapagten
WikiLeaks
World Confederation of Labour (WCL)
WTO

 

Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse (56 opslag)
Arbejderhøjskole
Arbejdernes leksikon
Arbejdernes Læseselskab
Assens Højskole
Bredsdorff, Nils
Bryld, Claus
Børnehave
Charta 77
Chartistbevægelsen
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Den røde Højskole
Det ny Studentersamfund
Det ny Venstre I USA
Dutschke, Rudi
Eksamen
Elevbevægelsen
Erhvervsuddannelserne
Eriksen, Inge
Fagfronten pĂĄ DTH/DIA
Fagkritisk Front (FF)
Frit forum
Fritidshjem
Helhedsskolen
Højskoler
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Jyder mod overflødige Motorveje
Kolding Højskole
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Københavns Studenterfront
Lilleskoler
Læreruddannelsen
Marxistisk Fraktion
Mellemskolen
Menneskerettigheder
Meritlæreruddannelsen
N.F.S. Grundtvig
Operation Dagsværk
Praksisfællesskaber
Proletarisk opdragelse
Skolefritidsordning (SFO)
Socialdemokratiske Studenter
Socialistisk Polytgruppe
Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)
St. Restrup Højskole
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)
Studenteroprør i USA
Studentersamfundet
Students for a Democratic Society (SDS)
Tidens Højskole
Trafikpolitik
Uddannelsesprotester i Danmark efter 1960
Udeskole
Unge Pædagoger (UP)
Universitetsundervisning i middelalderen

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Pædagogik (141 opslag)
Aktivitetspædagogik
Andersen, Signe (Jensigne)
Anneke, Mathilde Franziska
Ansvar for egen læring
Bluitgen, KĂĄre
Bolognaprocessen
Bredsdorff, Elias
Broby Johansen, Rudolf
Bugge-Wicksell, Anna K.M.
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bäumer, gertrud
Børnehave
Børnekultur
Børneopdragelse
Capitini, Aldo
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Dannelse
Demokrati i pædagogikken
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Dewey, John
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Durkheim, Emile
Eksamen
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Emanuel, Bodil Leth
Emdrupplanen
Erfaring
Ernæringslære
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Forsøgsskolen på Emdrupborg
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Fritidshjem
Fysisk læringsmiljø
Fællesskab
Fængselsundervisning
Gade, Steen
Gardner, Howard
Haarder, Bertel
Habitus
Heinesen, Knud
Helhedsskolen
Hoxha, Enver
Højskoler
Indlæring
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Jones, Mary Harris
Jørgensen, Jørgen Peder Laurids
Kanitz, Otto Felix
Key, Ellen
Keynes, John Maynard
Klafki, Wolfgang
Kolstrup, Søren
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Konradi, Evgenija Ivanova
Konsekvenspædagogik
Korsch, Karl
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
Kønssocialisering
Köppen, Karl Friedrich
Laisant, Charles-Ange
Lave, Jean
Leg
Lilleskoler
Literacy
Livslang læring
Læring
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Marx (Aveling), Eleanor (Tussy)
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Merit
Meritlæreruddannelsen
Montessori, Maria
Musikterapi
N.F.S. Grundtvig
Naturbørnehaver i Danmark
Neill, Alexander Sutherland
Nexø, Martin Andersen
Nielsen, Marie
Nielsen, Ragna Vilhelmine
Nordentoft, Inger Merete
Omsorg
Opdragelse
Opmærksomhed
Ottesen-Jensen, Elise
Otto-Peters, Luise
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Piaget, Jean
PISA (Programme for International Student Assessment)
Polyteknisk dannelse
Proletarisk opdragelse
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Risikobørn
Roland, Pauline
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Sapfo
Sartre, Jean-Paul
Sasulitsj, Vera Ivanovna
Scharnberg, Carl
Selvdannelse
Sidenius, Henrik
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Situeret læring
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Smedley, Agnes
Socialisering
Socialpædagogik
Solheim, Torolv
Somogyi, BĂ©la
Sparekassepædagogik
Steinerskolen
Storstein, Olav
Struktureret pædagogik
Søndergaard, Søren
Trier, Gerson Georg
Tvind
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udeskole
Udflytterbørnehaver
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Unge Pædagoger (UP)
Veblen, Thorstein
Vejledningspolitik
Vinje, Aasmund Olavsson
Wollstonecraft, Mary