Beslægtede opslag

Verden : Europa : Danmark (624 opslag)

 

Organisation : Offentlig organisation : Stat (133 opslag)
18. maj
Abort
Alkoholiker, alkoholisme
Amning
Amsterdam-traktaten
Antimilitarisme
Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC)
Arbejdsmiljø og udstødning
Arbejdsretten
Arbejdsskader
Arbejdstilsynet
Asymmetrisk krigsførelse
Atomvåben
Barak, Ehud
Barfodslæge
Befrielsesteologi
Behandling
Berija, Lavrentij Pavlovitj
Berufsverbot
Biologisk krigsførelse
Blackwater
Bolognaprocessen
Chadwick, Sir Edwin
CIA
Civilmodstand
Clausewitz, Karl von
COINTELPRO
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Europæiske Union (EU)
Den norske statsforvaltning
Diktatur
Drone
Døden
Dødspatruljer
Dødsårsager
Echelon
Efterretningstjeneste
Eksamen
Erhvervsuddannelserne
Ernæring
Euforiserende stoffer
Federal Bureau of Investigation (FBI)
Firmaet
Folkepension
Folketinget
Folkeuniversitetet
Forebyggende sundhedsarbejde
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Frelsens hær
Fængsel
Fødsel
Google
Grundloven
Gymnasiet
Hamas
Hemmelige tjenester
Hetler Banden
Hjemmeværnet
Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA)
Højskoler
Indoktrineringsdebatten i Danmark
International Federation of Christian Trade Unions (IFCTU)
Internationaler Bund Christlicher Gewerkschaften (IBCG)
Irgun Zwai Leumi
Islam
Jesuit
Jøde
Kampagnen Norge ud af NATO
Kasper Neergaard sagen
Kejsergadesagen
Kemisk krigsførelse
KGB
Kristendom
Kvæker
Lilleskoler
Listesagen
Loran C
Læreruddannelsen
Lærling
Maastricht-traktaten
Mandarin
Masseødelæggelsesvåben (Weapons of Mass Destruction, WMD)
Mexicanersagen
Militarisme
Militærregime
N.F.S. Grundtvig
Narkotika
National Security Agency (NSA)
NATO
Nervetabletter
Nightingale, Florence
Nørrebrosagen
Omsorgsarbejde
Oprustning
Overvågning i Norge
Palestinean Legislative Council (PLC)
Pest
PET Kommissionen
Politiet
Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Protestantisme
Psykiatri
Religion
Religionskrig
SEATO
Sekularisering
Seregni, Liber
Sharon, Ariel
Sirene
Socialisering
Socialpolitik
Stat
Statsudviklingen i Norge
Sundhed
Sundhedspolitik
Sundhedsvæsen
Sygdom
Sygdom og sundhed
Terrorlister
Tortur
Totalitarisme
Tyranni
Uddannelse
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulla Lyngsby sagen
Undertrykkelse
Velfærd
Velfærdsstat
Verdensføderalisme
Vestunionen (WEU)
Vo Nguyen Giap
Warszawapagten
World Confederation of Labour (WCL)

 

Ideologi : Socialistisk : Reformistisk : Socialdemokrati (247 opslag)
Abendroth, Wolfgang
Adler, Emma
Adler, Friedrich
Adler, Victor
Allende Gossen, Salvador
Andersen, Alsing
Andersen, Alvilda
Andersen, C.C.
Andersen, Jytte Maria
Anseele, Edward
Arbeiderbladet
Arbeiderkvinnen
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets Kvinneforbund
Arbeiderpartiets Kvinneforening
Arbeiter-Wochen-Chronik
Arbeiterstimme
Arbeiterzeitung
Arbejderbevægelsen i Tyskland
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC)
Arbejderen
Arbejderens Almanak
Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF)
Arbejderpressen
Auer, Ignaz
Auken, Svend
Baake, Kurt
Bamberger, Jakob
Bang, Gustav
Bang, Nina
Barak, Ehud
Bax, Ernest Belfort
Bebel, August
Bellamy, Edward
Belli, Joseph
Ben Gurion, David
Benn, Tony
Bernstein, Eduard
Bernstein, Regina
Bevan, Aneurin
Bevin, Ernest
Binning, Thomas
Bjerregård, Jytte Ritt
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Blos, Wilhelm
Blum, Leon
Bomholt, Julius
Bordiga, Amadeo
Borgbjerg, Frederik
Brandt, Willy
Branting, Hjalmar
Bratteli, Trygve
Braun, Adolf
Braun, Heinrich
Bresemann, Sophus Hans Madsen Daugaard
Brix, Harald
Brundtland, Gro Harlem
Buchinger, Immanuel (Manó)
Buhl, Vilhelm
Bull, Trygve
Burns, John
By og land - hånd i hånd
Böhm, Wilhelm (Vilmos)
Caballero, Largo Fransisco
Christensen, Jens Lauritz
Christiansen, Ernst
Craxi, Benedetto (Bettino)
Croll, Cornelius
Crone, Henriette
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dalström, Kata
Danmark for Folket
Danmarks socialdemokratiske Ungdom (DsU)
De Paepe, César Aimé Désiré
Debray, Jules Regis
Deferre, Gaston
Delcluze, Marc Louis Alfred
Der Wähler
Det Uafhængige Socialdemokrati
Ebert, Friedrich
Ecevit, Bülent
Egede-Nissen, Adam
Eisengarten, Heinrich Friedrich Oskar
Eisner, Kurt
El Socialista
Elster, Torolf
Erfurtprogrammet
Eriksen, Inge
Erlander, Tage Fritiof
Falk, Erling
Folkehjemspolitik
Frederiksen, Mette
Fremtidens Danmark
Frisch, Hartvig
Frit forum
Garami, Ernö
Geleff, Paul
Gerhardsen, Einar Henry
Gimleprogrammet
Gjøstein, Anna
Gompers, Samuel
Gonzales Marquez, Felipe
Gothaprogrammet
Grillenberger, Carl
Groes, Lis
Gustavsen, Finn
Haase, Hugo
Hamburger Echo. Hamburg-Altonaer Volksblatt
Hansen, H.C.
Hansen, Hardy
Hansen, Oskar
Hedtoft, Hans
Hegna, Trond
Heinesen, Knud
Hele folket i arbejde
Hellberg, Sigvald
Hepner, Adolf
Herzog, Chaïm
Holm, Peter Thygesen
Hornsrud, Christopher
Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA)
Hækkerup, Hans
Höglund, Carl Zeth Konstantin
Ipsen, Jean Jacques
Israels arbejderparti
Jaurès, Auguste Marie Joseph Jean
Jeppesen, Carl
Jernhårde lønningslov
Jespersen, Karen
Jospin, Leonel
Justus, Pál
Jørgensen, Aage
Jørgensen, Anker Henrik
Kalheim, Ragnar
Kampmann, Viggo
Karl Marx Klubben
Kassák, Lajos
Kautsky, Karl
Kiefer, Karl
Klubben Internationale
Knudsen, Christian Holtermann
Knudsen, Peter (P. Knudsen)
Koch, Bodil
Koht, Halvdan
Kommunesocialisme
Krag, Jens Otto
Kreisky, Bruno
Kristianiaforslaget
Kunert, Fritz
Kunfi, Zsigmond (Sigismund)
Laski, Harold
Lassalle, Ferdinand
Lian, Ole Olsen
Lie, Haakon
Lie, Trygve
Liebkneckt, Wilhelm
Liljencrantz, Jaquette
Lykketoft, Mogens
Lyngsie, M.C.
Mainzer Volkszeitung
Mann, Tom (Thomas)
Marosán, György
Mehring, Franz Erdmann
Meir, Golda
Meyer, Adolph Frederik Charles
Ministersocialisme
Mitterrand, François
Mónus, Illés
Most, Johann Joseph
Motteler, Ernst Julius Christian Friedrich
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Negt, Oskar
Népszava
Nielsen, Marie
Nielsen-Kolding, F.J.
Nissen, Fernanda
Nordahl, Konrad Mathias
Norges Sosialdemokratiske Arbeiderparti
Norges Sosialdemokratiske Ungdomsforbund
Noske, Gustav
Nygaardsvold, Johan
Palme, Olof
Peres, Shimon
Petersen, Nicolaj L.
Petersen, Victor
Popp, Adelheid
Rabin, Yitzhak
Raloff, Karl
Rasmussen, Poul Nyrup
Renner, Karl
Ries, István
Russell, Bertrand
Sabroe, Peter
Scheflo, Olav
Schippel, Max
Singer, Paul
Smith, Erik Ib
Socialdemokraten
Socialdemokrati
Socialdemokratiet
Socialdemokratisk Ungdomsforbund
Socialdemokratiske Studenter
Socialfascisme
Socialist Party, USA
Socialistisk Arbejderinternationale
Socialistisk Bibliotek
Socialistisk Internationale
Socialistisk Ungdomsforbund
Socialistisk Ungdomsforbund (1935-36)
Socialistiske skrifter
Socialistlovene
Solheim, Torolv
Somogyi, Béla
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
St. Johann-Saarbrücker Volkszeitung
Stauning, Thorvald
Steincke, K.K.
Storstein, Olav
Stromfeld, Aurél
Støstad, Sverre
Syvertsen, Sigrid Marie
Szende, Pál
Sächsische Arbeiter-Zeitung
Tawney, Richard Henry
Thorleifsen, Thina
Tranmæl, Martin Olsen
Trier, Gerson Georg
Vaillant, Marie-Édouard
Volan, Elias
Volksfreund
Volkspresse
Volksstimme
Volkswacht
Vorwärts
Webb, Sidney James
Werner, Wilhelm
Wiener-internationalen
Wigforss, Ernst
Wróblewsky (Wroblewski), Walery
Zadek, Ignaz
Zeidler, Frank Paul
Zetkin, Clara
Ziener, Gunhild
Økonomisk Demokrati (ØD)
Ås, Berit

 

Historiske begivenheder (118 opslag)
18. maj
Afkolonisering
Afstalinisering
Algierkrigen
Amasone
Anden Genevekonvention
Anden verdenskrig
Antik produktionsmåde
Arbejderoppositionen (AO)
Asymmetrisk krigsførelse
Auschwitz
Balfourdeklarationen
Barrikade
Berlinmuren
Berlinproblemet
Berufsverbot
Besættelsen 1940-45, Norge
Besættelsestiden 1940-45
Biologisk krigsførelse
Blekingegadesagen
Bogbrænding
Bondeoprør
Bondeoprør i Danmark
Bondeopstande I Norge
Borgerkrig
Byguerilla
Børsen, Stormen på (1918)
Chicagomartyrene
Colombokonferencen
Cubakrisen
Danmark for Folket
Den franske revolution
Den kolde krig
Den spanske borgerkrig
Engelske revolution
Februarrevolutionen
Fjerde Genevekonvention
Flight IR655 Bandar Abbas / Dubai
Første Genevekonvention
Første verdenskrig
Geneve konventionerne
Genrejsningen i Norge
Golfkrigen
Guerilla
Hammerfestkommunen i Norge
Hamskiftet i Norge
Herøyaaktionen i Norge
Hiroshima
Internationale Straffedomstol, den (International Criminal Court, ICC)
Intifada
Jacobiner
Julirevolutionen
Kasper Neergaard sagen
Kejsergadesagen
Kemisk krigsførelse
Koncentrationslejr
Koreakrigen
Krig
Krigsforbrydelser
Krigskommunisme
Kronsjtadt
Krystalnatten
Kulturrevolution, den kinesiske
Kulturrevolution, den sovjetiske
Lockerbie sagen
Lofthusoprøret
Manhattanprojektet
Massakren I Beijing
Masseødelæggelsesvåben (Weapons of Mass Destruction, WMD)
Mehamnoprøret
Mexicanersagen
Moskvaprocesserne
My Lai
Münchenaftalen
Nakba
Napalm
Nürnbergdommene
Nürnbergprincipperne
Nørrebrosagen
Oktoberrevolutionen
Oplysningstiden
Pariserkommunen
Prag foråret
Påskekrisen 1948
Reformationen
Renæssance
Retsopgøret i Norge
Revolution
Rigsforsamlingen av 1814
Russiske revolution 1905
Sabotage
Sabra og Chatila
Salt
Samlingsforhandlingerne mellem DNA og NKP i 1945
Samlingsregeringen i 1945
Saudastrejken
Seneca Falls
Septemberforliget
Seveso
Shellaktionerne
Skienskonferencen
Slaget på Fælleden
Socialistlovene
Strilekrigen
Studenteroprøret
Svensk-norske union
Søllerødgade, Bombeattentatet i
Tamilsagen
Torskekrigen
Tredje Genevekonvention
Trekantshandel
Tyske revolution
Ulla Lyngsby sagen
Ungarnopstanden
Ungdomsoprøret
Vietnamkrigen
Væbnet kamp i USA
Watergate