Beslægtede opslag

samfundsvidenskabsmænd (Personer : Mænd) (141 opslag)
Aaen, Frank
Adorno, Theodor Wiesengrund
Albrechtsen, Keld
Allardt, Erik Anders
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Auken, Svend
Bauman, Zygmunt
Bebel, August
Beck, Ulrich
Bellamy, Edward
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Bluitgen, Kåre
Borgström, Georg
Boserup, Mogens
Bourdieu, Pierre
Bredsdorff, Elias
Broby Johansen, Rudolf
Buhl, Vilhelm
Capitini, Aldo
Castro, Fidel Ruz
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Cole, George D. H.
Coleman, James S.
Comte, Auguste
Cooley, Charles Horton
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dewey, John
Durkheim, Emile
Dutschke, Rudi
Elster, Jon
Engels, Friedrich
Faragó, Làszló
Folke, Steen
Foucault, Michel
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Gade, Steen
Gardner, Howard
Geiger, Theodor
George, Henry
Goffman, Erving
Goldmann, Lucien
Gonzales Marquez, Felipe
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Haarder, Bertel
Hansteen, Viggo
Heinesen, Knud
Hobbes, Thomas
Hoxha, Enver
Jørgensen, Jørgen Peder Laurids
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kanitz, Otto Felix
Keynes, John Maynard
Kielland, Alexander Lange
Klafki, Wolfgang
Kolstrup, Søren
Korsch, Karl
Kovalevskij, Maksim Maksimovic
Krag, Jens Otto
Köppen, Karl Friedrich
Laisant, Charles-Ange
Lange, Oskar
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Lévi-Strauss, Claude
Lie, Jonas
Lollini, Vittorio
Madsen, Carl Marius
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Malthus, Thomas Robert
Mandel, Ernest
Mandela, Nelson
Mandeville, Bernard
Mannheim, Karl
Marx, Karl
Mattick, Paul
Mauss, Marcel
Mead, Georg Herbert
Merton, Robert King
Michels, Robert
Mill, John Stuart
Mills, C. Wright
Milosevic, Slobodan
Mitterrand, François
Mondlane, Eduardo
Moore, Samuel
Myrdal, Gunnar
N.F.S. Grundtvig
Negt, Oskar
Nehru, Jawaharlal
Neill, Alexander Sutherland
Nexø, Martin Andersen
Nielsen, Holger K.
O' Connor, Fergus Edward
Parsons, Talcott
Piaget, Jean
Polanyi, Karl
Quesnay, Francois
Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm
Rasmussen, Poul Nyrup
Renner, Karl
Ricardo, David
Ries, István
Russell, Bertrand
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy de
Sartre, Jean-Paul
Schanz, Hans-Jørgen
Scharnberg, Carl
Schippel, Max
Seip, Jens Arup
Sidenius, Henrik
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Simmel, Georg
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Solheim, Torolv
Somogyi, Béla
Steincke, K.K.
Stiglitz, Joseph
Storstein, Olav
Sweezy, Paul Marlor
Szende, Pál
Søndergaard, Søren
Tambo, Oliver
Tawney, Richard Henry
Torres, Camilo
Trier, Gerson Georg
Tönnies, Ferdinand
Vajda, Imre
Veblen, Thorstein
Vinje, Aasmund Olavsson
Walras, Léon
Weber, Max
Wigforss, Ernst
Wilhjelm, Preben

 

venstresocialister (Personer : Mænd) (16 opslag)
Albrechtsen, Keld
Bluitgen, Kåre
Brauer, Willy
Bryld, Claus
Christiansen, Niels Finn
Folke, Steen
Jensen, Jesper
Kolstrup, Søren
Krarup, Ole
Moltke, Kai
Moos, Bent
Sigsgaard, Erik
Sigurdsson, Villo
Thing, Børge
Thing, Morten
Wilhjelm, Preben

 

Verden : Europa : Danmark (624 opslag)

 

Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse : Studenterorganisationer (23 opslag)
Bryld, Claus
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Det ny Studentersamfund
Det ny Venstre I USA
Elevbevægelsen
Eriksen, Inge
Fagfronten på DTH/DIA
Fagkritisk Front (FF)
Frit forum
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Københavns Studenterfront
Marxistisk Fraktion
Socialdemokratiske Studenter
Socialistisk Polytgruppe
Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)
Studenteroprør i USA
Studentersamfundet
Students for a Democratic Society (SDS)
Uddannelsesprotester i Danmark efter 1960
Unge Pædagoger (UP)

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab   (565 opslag)
#MeToo
8. marts
Abort
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Afstalinisering
Afvigelse
Agitation
Agrarspørgsmålet
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Aktionisme
Aktionsenhed
Aktivitetspædagogik
Alienation
Alliance
Alliancefrie stater
Alternativ teknologi
Altruisme
Amasone
Amerikanisme
Amning
Anomi
Ansvar for egen læring
Antagonisme
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Assimilering
Autonome Feminister
Autoritet
Autoritær
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Barndom
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Betalingsbalancen
Bevidstgørelse
Bevidsthed
Blandingsøkonomi
Blokade
Bolognaprocessen
Bolsjevik
Bolsjevisering
Bonapartisme
Bondesamfund
Borgerløn
Borgerskabet
Boykot
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bureaukrati
By og land - hånd i hånd
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bytte
Byzantinisme
Børnehave
Børnekultur
Børneopdragelse
Caudillo
Censur
Centrisme
Centrum-periferi
Chavez, Cesar
Chicagodrengene (Chicagoskolen)
Chicagoskolen
Chicken
Civil ulydighed
Civilisation
COMECON
Conquistador
Copyright
Cølibat
Dannelse
Dansk kapital i udlandet
Dansk sociologis historie frem til 1950
Deflation
Deltagelse
Deltidsarbejde
Demokrati
Demokrati i pædagogikken
Demokratisk centralisme
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Den kolde krig
Derivativer
Determinisme
Devaluering
Diktatur
Diplomati
Direkte demokrati
Direkte udenlandske investeringer
Diskriminering
Dobbeltarbejde
Dogmatisme
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Dominans
Dominoteorien
Duma
Dyd
Dynasti
Dødsstraf
ECB (European Central Bank)
Egalitær
Egenkapital
Ejendom er tyveri
Ejendomsret
Eksamen
Eksklusion
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Ekstremisme
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Elite
Embargo
Emdrupplanen
Emerging markets
Empowerment
Enevælde
Entrisme
Erfaring
Ernæringslære
Erstatningsproduktion
Etnicitet
Etpartisystem
Eurokommunisme
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Fagfronten på DTH/DIA
Falsk bevidsthed
Fangens dilemma
Far
Faste valutakurser
Fattigdom
Feminisme
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fiskerigrænse
Fjerde verden
Fjerndemokrati
Fjernhandel
Flad organisering
Flekstid
Flydende valutakurser
Folk
Folkeafstemning
Folkeafstemning i Norge
Folkedemokrati
Folkefront
Folkekrig
Folkeret
Folkesuverænitet
Foragt
Forbrug
Fordomme og etniske minoriteter
Forhalingstaktik
Forhandlinger
Forsøgsskolen på Emdrupborg
Fraktion
Frankfurterskolen
Fredsforskning
Fremmedgørelse
Frihandel
Fritid
Fritidshjem
Front
Fundamentalisme
Funktionalisme
Fysiokratisme / fysiokrater
Fysisk læringsmiljø
Fællesprogrammet 1945
Fællesskab
Fængselsundervisning
Føderalisme
Galskab
GATS (General Agreement on Trade in Services)
Globalisering
Gothaprogrammet
Gratist
Grundloven
Gulag
Guld
Gældskrisen
Habitus
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Harmoni
Havret
Hawthorneforsøgene
Hegemoni
Heks
Hele folket i arbejde
Helhedsskolen
Hellige alliance
Hierarki
Historisk materialisme
Huerta, Dolores
Humanisme
Hustru
Højskoler
Idealisme
Ideologiske statsapparater
Imperialisme
Importsubstitution
Individ
Individualitet
Indlæring
Indoktrinering
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Indre kolonialisme
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
Institution
Intellektuel
Intelligens
Interesse
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Isolationsfængsel
Jacobiner
Jensen, Erik
Jernhårde lønningslov
Jordreform
Jordrente
Juche
Junta
Kadre
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Klasser
Klassisk marxistisk kvindeteori
Klimakteriet
Klitoris
Kollektive goder
Kollektivitet
Kolonialisme
Kommunikation
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Koncern
Konflikt
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Konsekvenspædagogik
Konstruktivisme
Kontrakt
Kooperationen
Krig
KRIM
Kriminalitet
Krisecenter
Kristianiaforslaget
Kritik
Kruse, Thomas
Kulturimperialisme
Kvindearbejde
Kvindeerhverv
Kvindeforskning
Kvindefrigørelse
Kvindelig intuition
Kvindelighed
Kvinders arbejdsmiljø
Kvindesag
Kvindevalgret
Kærlighed
Køn
Kønsfascisme
Kønsforskelle
Kønskvotering
Kønsobjekt
Kønsroller
Kønssocialisering
Kønsspecifik arbejdsdeling
Lagdeling
Latter
Lavtlønserhverv
Leasing
Leg
Legalisme
Legitimering
Leninisme
Liberalisme
Ligeløn
Ligestilling
Ligevægtssamfund
Lilleskoler
Listesagen
Literacy
Livsform
Livslang læring
Livsverden
LTCM (Long Term Capital Management)
Læring
Løbende poster
Lønarbejde
Magt
Magtudredningen
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Mand
Mandschauvinist
Manipulering
Marginalisering
Marked
Markedsføring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marxisme
Marxistisk økonomi
Masochisme
Masse
Massehysteri
Masseproduktion
Matriarkat
Mekanisering
Mellemlag
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Meningsmåling
Menneskerettigheder
Menstruation
Merit
Meritlæreruddannelsen
Merværdi
Ministersocialisme
Mobilitet
Modekspertise
Modernisering
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Mor
Moskvaprocesserne
Multinationale selskaber
Musikterapi
Myte
Møller, Poul
Nation
Nationale spørgsmål
Nationalisering
Nationalisme
Nationalkommunisme
Nationalsocialisme
Naturbørnehaver i Danmark
Neoliberalisme
NEP
Netværk
New Deal
Norm
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Næringsformer
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Offentlighed
Oligarki
Omsorg
Opdragelse
Opmærksomhed
Organisation
Pareto problemet
Parlamentarisme
Parti
Paternalisme
Patriarkat
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Penge
PISA (Programme for International Student Assessment)
Planøkonomi
Pluralisme
Politik
Polyteknisk dannelse
Populisme
Portefølje investering
Praksisfællesskaber
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privat
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Proletarisk opdragelse
Protektionisme
Provo
Publikum
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Queer
Racediskrimination
Racelære
Racisme
Rationalisering
Reform
Reformisme
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Reklame
Rente
Repræsentation
Restgruppen
Ret
Retfærdighed
Retsopgøret i Norge
Retssikkerhed
Revisionisme
Revolution
Rigsforsamlingen av 1814
Risiko
Risikobørn
Risikofyldt leg
Risikosamfund
Ritual
Rolle
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Sacco og Vanzettisagen
Salamancaerklæringen
Samfund
Samfundsplanlægning
Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskabelig metode
Samliv
Sand, Otto
SCUM
Selvdannelse
Selvhjælp
Sexisme
Silva, Luiz Inácio «Lula» da
Situeret læring
Skat
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Sladder
Slum
Slægtskab
Socialdarwinisme
Socialgrupper
Socialisering
Socialistisk Juristgruppe
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Socialpædagogik
Sociobiologi
Sociologi
Solidaritet
Sparekassepædagogik
Specialisering
Spekulation
Sprog
Stabilitetspagten
Stand
Stat
Status
Steinerskolen
Stortinget
Straf
Strukturalisme
Struktureret pædagogik
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Svangerskab
Søsterskab
Tabu
Teknokrati
Terrorisme
Terrorlister
Toldunion
Tolerance
Tortur
Tosomhed
Totalitarisme
Totemisme
Tradition
Tredje verden
Trekantshandel
Trilateralkommissionen
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
Trumandoktrinen
Tugthusloven
Tugthuslovene i Norge
Tvind
Tyranni
Tøffelhelt
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udeskole
Udflytterbørnehaver
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Undertrykkelse
Ungdomsoprøret
Unge Pædagoger (UP)
Utopier
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Vejledningspolitik
Velfærd
Velfærdsstat
Venskab
Verdensbanken
Verdensføderalisme
Verdenskriser
Viljesvaghed
Vold
Voldtægt
Vækst
Værdi
Wagner, Ingmar
Watergate
WTO
Økofeminisme
Økonomi
Økonomisk Demokrati (ØD)
Økonomisk korruption
Økonomisk krise
Økonomisk planlægning
Økonomisk politik
Økonomisk vækst
ØMU (Økonomisk Monetære Union)

 

Ideologi : Socialistisk : Revolutionær : Venstresocialisme   (4 opslag)
Antiautoritær
Bladet Solidaritet
Venstresocialisterne (VS)
Venstresocialisternes Ungdom (VSU)