Beslægtede opslag

samfundsvidenskabsmænd (Personer : Mænd) (141 opslag)
Aaen, Frank
Adorno, Theodor Wiesengrund
Albrechtsen, Keld
Allardt, Erik Anders
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Auken, Svend
Bauman, Zygmunt
Bebel, August
Beck, Ulrich
Bellamy, Edward
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Bluitgen, Kåre
Borgström, Georg
Boserup, Mogens
Bourdieu, Pierre
Bredsdorff, Elias
Bredsdorff, Nils
Broby Johansen, Rudolf
Buhl, Vilhelm
Capitini, Aldo
Castro, Fidel Ruz
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Cole, George D. H.
Coleman, James S.
Comte, Auguste
Cooley, Charles Horton
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dewey, John
Durkheim, Emile
Dutschke, Rudi
Elster, Jon
Engels, Friedrich
Faragó, Làszló
Folke, Steen
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Gade, Steen
Gardner, Howard
Geiger, Theodor
George, Henry
Goffman, Erving
Goldmann, Lucien
Gonzales Marquez, Felipe
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Haarder, Bertel
Hansteen, Viggo
Heinesen, Knud
Hobbes, Thomas
Hoxha, Enver
J√łrgensen, J√łrgen Peder Laurids
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kanitz, Otto Felix
Keynes, John Maynard
Kielland, Alexander Lange
Klafki, Wolfgang
Kolstrup, S√łren
Korsch, Karl
Kovalevskij, Maksim Maksimovic
Krag, Jens Otto
Köppen, Karl Friedrich
Laisant, Charles-Ange
Lange, Oskar
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Lévi-Strauss, Claude
Lie, Jonas
Lollini, Vittorio
Madsen, Carl Marius
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Malthus, Thomas Robert
Mandel, Ernest
Mandela, Nelson
Mandeville, Bernard
Mannheim, Karl
Marx, Karl
Mattick, Paul
Mauss, Marcel
Mead, Georg Herbert
Merton, Robert King
Michels, Robert
Mill, John Stuart
Mills, C. Wright
Milosevic, Slobodan
Mitterrand, François
Mondlane, Eduardo
Moore, Samuel
Myrdal, Gunnar
N.F.S. Grundtvig
Negt, Oskar
Nehru, Jawaharlal
Neill, Alexander Sutherland
Nex√ł, Martin Andersen
Nielsen, Holger K.
O' Connor, Fergus Edward
Parsons, Talcott
Piaget, Jean
Polanyi, Karl
Quesnay, Francois
Rasmussen, Niels J√łrgen David Vilhelm
Rasmussen, Poul Nyrup
Renner, Karl
Ricardo, David
Ries, Istv√°n
Russell, Bertrand
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy de
Sartre, Jean-Paul
Schanz, Hans-J√łrgen
Scharnberg, Carl
Schippel, Max
Seip, Jens Arup
Sidenius, Henrik
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Simmel, Georg
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Solheim, Torolv
Somogyi, Béla
Steincke, K.K.
Stiglitz, Joseph
Storstein, Olav
Sweezy, Paul Marlor
Szende, P√°l
S√łndergaard, S√łren
Tambo, Oliver
Tawney, Richard Henry
Torres, Camilo
Trier, Gerson Georg
Tönnies, Ferdinand
Vajda, Imre
Veblen, Thorstein
Vinje, Aasmund Olavsson
Walras, Léon
Weber, Max
Wigforss, Ernst
Wilhjelm, Preben

 

filosofer (Personer : Mænd) (76 opslag)
Abbagnano, Nicola
Adler, Max
Adorno, Theodor Wiesengrund
Althusser, Louis
Apel, Karl-Otto
Aristoteles
Barth, Ernst Paul Emil
Bataille, Georges
Bauer, Bruno
Bauman, Zygmunt
Benjamin, Walter
Berneri, Camillo
Bloch, Ernst
Bobbio, Noberto
Bodin, Jean
Bourdieu, Pierre
Calogero, Guido
Capitini, Aldo
Colli, Giorgio
Descartes, René
Dewey, John
Diderot, Denis
Dussel, Enrique
Dutschke, Rudi
Elster, Jon
Engels, Friedrich
Feuerbach, Ludwig Andreas
Goldmann, Lucien
Habermas, J√ľrgen
Hare, R.M.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Hegna, Trond
Herbart, Johann Friedrich
Hobbes, Thomas
Horkheimer, Max
Husserl, Edmund
Johannes Duns Scotus
Jæger, Hans Henrik
Kant, Immanuel
Kierkegaard, S√łren Aabye
Kojève, Alexandre
Kolakowski, Leszek
Konfutse
Korsch, Karl
Kosik, Karel
Labriola, Antonio
Locke, John
Lukács, György
L√łgstrup, Knud Ejler
Marx, Karl
Mead, Georg Herbert
Merleau-Ponty, Maurice
Mill, John Stuart
Montesquieu, Charles-Louis de
Negri, Antonio (Toni Negri)
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Nozick, Robert
Næss, Arne
Paci, Enzo
Panzieri, Raniero
Piaget, Jean
Platon
Popper, Karl Raimund
Preti, Giulio
Rawls, John
Rousseau, Jean-Jacques
Russell, Bertrand
Sartre, Jean-Paul
Schmitt, Carl
Seneca, Lucius Annaeus
Singer, Peter
Spinoza, Baruch (Benedictus)
Strauss, Leo
Volpe, Galvano della
William af Ockham
¬éi¬ěek, Slavoj

 

psykologer (Personer : Mænd) (20 opslag)
Anders, G√ľnther
Fanon, Frantz
Freud, Sigmund
Fromm, Erich
Gardner, Howard
Lacan, Jacques
Laing, Ronald David
Locke, John
Mead, Georg Herbert
Merleau-Ponty, Maurice
Negt, Oskar
Neill, Alexander Sutherland
Piaget, Jean
Reich, Wilhelm
Russell, Bertrand
Sarraj, Eyad
Sartre, Jean-Paul
Sigsgaard, Thomas
Skinner, Burrhus Fredric
Vygotsky, Lev Semyonovich

 

Verden : Europa : Frankrig (152 opslag)

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab   (561 opslag)
#MeToo
8. marts
Abort
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Afstalinisering
Afvigelse
Agitation
Agrarsp√łrgsm√•let
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Aktionisme
Aktionsenhed
Aktivitetspædagogik
Alienation
Alliance
Alliancefrie stater
Alternativ teknologi
Altruisme
Amasone
Amerikanisme
Amning
Anomi
Ansvar for egen læring
Antagonisme
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Assimilering
Autonome Feminister
Autoritet
Autoritær
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Barndom
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Betalingsbalancen
Bevidstg√łrelse
Bevidsthed
Blandings√łkonomi
Blokade
Bolognaprocessen
Bolsjevik
Bolsjevisering
Bonapartisme
Bondesamfund
Borgerl√łn
Borgerskabet
Boykot
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bureaukrati
By og land - hånd i hånd
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bytte
Byzantinisme
B√łrnehave
B√łrneopdragelse
Caudillo
Censur
Centrisme
Centrum-periferi
Chavez, Cesar
Chicagoskolen
Chicken
Civil ulydighed
Civilisation
COMECON
Conquistador
Copyright
C√łlibat
Dannelse
Dansk kapital i udlandet
Dansk sociologis historie frem til 1950
Deflation
Deltagelse
Deltidsarbejde
Demokrati
Demokrati i pædagogikken
Demokratisk centralisme
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Den kolde krig
Derivativer
Determinisme
Devaluering
Diktatur
Diplomati
Direkte demokrati
Direkte udenlandske investeringer
Diskriminering
Dobbeltarbejde
Dogmatisme
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Dominans
Dominoteorien
Duma
Dyd
Dynasti
D√łdsstraf
ECB (European Central Bank)
Egalitær
Egenkapital
Ejendom er tyveri
Ejendomsret
Eksamen
Eksklusion
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Ekstremisme
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Elite
Embargo
Emdrupplanen
Emerging markets
Empowerment
Enevælde
Entrisme
Erfaring
Ernæringslære
Erstatningsproduktion
Etnicitet
Etpartisystem
Eurokommunisme
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Fagfronten på DTH/DIA
Falsk bevidsthed
Fangens dilemma
Far
Faste valutakurser
Fattigdom
Feminisme
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fiskerigrænse
Fjerde verden
Fjerndemokrati
Fjernhandel
Flad organisering
Flekstid
Flydende valutakurser
Folk
Folkeafstemning
Folkeafstemning i Norge
Folkedemokrati
Folkefront
Folkekrig
Folkeret
Folkesuverænitet
Foragt
Forbrug
Fordomme og etniske minoriteter
Forhalingstaktik
Forhandlinger
Fors√łgsskolen p√• Emdrupborg
Fraktion
Frankfurterskolen
Fredsforskning
Fremmedg√łrelse
Frihandel
Fritid
Fritidshjem
Front
Fundamentalisme
Funktionalisme
Fysiokratisme / fysiokrater
Fysisk l√¶ringsmilj√ł
Fællesprogrammet 1945
Fællesskab
Fængselsundervisning
F√łderalisme
Galskab
GATS (General Agreement on Trade in Services)
Globalisering
Gothaprogrammet
Gratist
Grundloven
Gulag
Guld
Gældskrisen
Habitus
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Harmoni
Havret
Hawthornefors√łgene
Hegemoni
Heks
Hele folket i arbejde
Helhedsskolen
Hellige alliance
Hierarki
Historisk materialisme
Huerta, Dolores
Humanisme
Hustru
H√łjskoler
Idealisme
Ideologiske statsapparater
Imperialisme
Importsubstitution
Individ
Individualitet
Indlæring
Indoktrinering
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Indre kolonialisme
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
Institution
Intellektuel
Intelligens
Interesse
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Isolationsfængsel
Jacobiner
Jensen, Erik
Jernh√•rde l√łnningslov
Jordreform
Jordrente
Juche
Junta
Kadre
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Klasser
Klassisk marxistisk kvindeteori
Klimakteriet
Klitoris
Kollektive goder
Kollektivitet
Kolonialisme
Kommunikation
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Koncern
Konflikt
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Konstruktivisme
Kontrakt
Kooperationen
Krig
KRIM
Kriminalitet
Krisecenter
Kristianiaforslaget
Kritik
Kruse, Thomas
Kulturimperialisme
Kvindearbejde
Kvindeerhverv
Kvindeforskning
Kvindefrig√łrelse
Kvindelig intuition
Kvindelighed
Kvinders arbejdsmilj√ł
Kvindesag
Kvindevalgret
Kærlighed
K√łn
K√łnsfascisme
K√łnsforskelle
K√łnskvotering
K√łnsobjekt
K√łnsroller
K√łnssocialisering
K√łnsspecifik arbejdsdeling
Lagdeling
Latter
Lavtl√łnserhverv
Leasing
Leg
Legalisme
Legitimering
Leninisme
Liberalisme
Ligel√łn
Ligestilling
Ligevægtssamfund
Lilleskoler
Listesagen
Literacy
Livsform
Livslang læring
Livsverden
LTCM (Long Term Capital Management)
Læring
L√łbende poster
L√łnarbejde
Magt
Magtudredningen
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Mand
Mandschauvinist
Manipulering
Marginalisering
Marked
Markedsf√łring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marxisme
Marxistisk √łkonomi
Masochisme
Masse
Massehysteri
Masseproduktion
Matriarkat
Mekanisering
Mellemlag
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Meningsmåling
Menneskerettigheder
Menstruation
Merit
Meritlæreruddannelsen
Merværdi
Ministersocialisme
Mobilitet
Modekspertise
Modernisering
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Mor
Moskvaprocesserne
Multinationale selskaber
Musikterapi
Myte
M√łller, Poul
Nation
Nationale sp√łrgsm√•l
Nationalisering
Nationalisme
Nationalkommunisme
Nationalsocialisme
Naturb√łrnehaver i Danmark
Neoliberalisme
NEP
Netværk
New Deal
Norm
Ny √łkonomisk verdensorden (N√ėV)
Næringsformer
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Offentlighed
Oligarki
Omsorg
Opdragelse
Opmærksomhed
Organisation
Pareto problemet
Parlamentarisme
Parti
Paternalisme
Patriarkat
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Penge
PISA (Programme for International Student Assessment)
Plan√łkonomi
Pluralisme
Politik
Polyteknisk dannelse
Populisme
Portef√łlje investering
Praksisfællesskaber
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privat
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Proletarisk opdragelse
Protektionisme
Provo
Publikum
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Queer
Racediskrimination
Racelære
Racisme
Rationalisering
Reform
Reformisme
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Reklame
Rente
Repræsentation
Restgruppen
Ret
Retfærdighed
Retsopg√łret i Norge
Retssikkerhed
Revisionisme
Revolution
Rigsforsamlingen av 1814
Risiko
Risikob√łrn
Risikosamfund
Ritual
Rolle
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Sacco og Vanzettisagen
Salamancaerklæringen
Samfund
Samfundsplanlægning
Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskabelig metode
Samliv
Sand, Otto
SCUM
Selvdannelse
Selvhjælp
Sexisme
Silva, Luiz In√°cio ¬ęLula¬Ľ da
Situeret læring
Skat
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Sladder
Slum
Slægtskab
Socialdarwinisme
Socialgrupper
Socialisering
Socialistisk Juristgruppe
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske √ėkonomer (S√ė)
Socialistiske √ėkonomers Forening
Socialpædagogik
Sociobiologi
Sociologi
Solidaritet
Sparekassepædagogik
Specialisering
Spekulation
Sprog
Stabilitetspagten
Stand
Stat
Status
Steinerskolen
Stortinget
Straf
Strukturalisme
Struktureret pædagogik
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Svangerskab
S√łsterskab
Tabu
Teknokrati
Terrorisme
Terrorlister
Toldunion
Tolerance
Tortur
Tosomhed
Totalitarisme
Totemisme
Tradition
Tredje verden
Trekantshandel
Trilateralkommissionen
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
Trumandoktrinen
Tugthusloven
Tugthuslovene i Norge
Tvind
Tyranni
T√łffelhelt
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udeskole
Udflytterb√łrnehaver
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Undertrykkelse
Ungdomsopr√łret
Unge Pædagoger (UP)
Utopier
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Vejledningspolitik
Velfærd
Velfærdsstat
Venskab
Verdensbanken
Verdensf√łderalisme
Verdenskriser
Viljesvaghed
Vold
Voldtægt
Vækst
Værdi
Wagner, Ingmar
Watergate
WTO
√ėkofeminisme
√ėkonomi
√ėkonomisk Demokrati (√ėD)
√ėkonomisk korruption
√ėkonomisk krise
√ėkonomisk planl√¶gning
√ėkonomisk politik
√ėkonomisk v√¶kst
√ėMU (√ėkonomisk Monet√¶re Union)

 

Arbejde : Videnskab : Humaniora : Filosofi   (77 opslag)
Abstrakt
Africana filosofi
Afrikansk filosofi
Begivenhed
Beslutning
Bevidsthed
Catch 22
Chicken
Civilisation
Cumberland, Richard
Dannelse
Dialektik
Dionysisk/Apollinsk
D√łden
Egalitarisme
Eksistentialisme
Etik
Filosofi
Fordomme og etniske minoriteter
Forudsigelser
Frihed
Fundamentalisme
Fænomenologi
Gentile, Giovanni
Governmentalitet
Gratist
Harmoni
Hermeneutik
Historisk materialisme
Humanisme
Idealisme
Identitet
Ideologi
Ideologiske statsapparater
Individ
Kapitallogik
Kollektivitet
Konstruktivisme
Kosmologi
Kritik
Krop
Livsverden
Magt
Materialisme
Metafor
Metafysik
Modernisering
Moral
Natur
Naturdialektik
Négritude
Norm
Nydelse
Offentlighed
Oplevelse
Paradoks
Positivisme
Postmodernisme
Rationalitet
Retfærdighed
Risiko
Selvbedrag
Socialanalytik
Sofistik
Spilteori
Sprog
Strategi
Struktur
Subjekt
System
Tolerance
Udvikling
Ulighed
Undren
Videnskabshistorie
Æstetik
√ėnsket√¶nkning

 

Arbejde : Videnskab : Humaniora : Psykologi   (93 opslag)
Adfærd
Adfærdsterapi
Aggression
Anden, den
Anerkendelse
Angst
Arbejdspsykologi
Autisme
Autoritær
Barndom
Begær
Begæring
Behaviourisme
Bevidsthed
Coaching
Dagdr√łm
Depression
Dominans
Drift
Dr√łm
Emotioner
Erfaring
Erindring
Erindringsarbejde
Etnicitet
Fallos
Foragt
Forelskelse
Fremmedg√łrelse
Frustration
Funktionalisme
Fællesskab
F√łlelser
F√łrste-persons perspektiv
Galskab
Had
Handling
Hysteri
Incest
Individ
Individualitet
Indlæring
Instinkt
Intelligens
Ironi
Jalousi
Klassebevidsthed
Kommunikation
Kompetence
Konstruktivisme
Krise
Kritisk psykologi
Kvindelig intuition
Kærlighed
Latter
Manipulering
Marginalisering
Massehysteri
Mistænksomhed
Misundelse
Narrativ
Narrativ terapi
Nervetabletter
Neurose
Omsorg
Opmærksomhed
Personlighed
Positionering
Positiv psykologi
Post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD)
Praksisfællesskaber
Psykiatri
Psykisk udviklingshæmning
Psykoanalyse
Psykopati
Psykoprofylakse
Psykose
Psykosomatisk sygdom
Psykoterapi
Reelle, det
Sadisme
Selvbedrag
Selvdannelse
Selvmord
Signifiant
Skam
Sorg
Subjekt
Sublimering
Sygdom og sundhed
Ubevidste, det
Venskab
Viljesvaghed