Beslægtede opslag

Verden : Europa : Danmark (626 opslag)

 

Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse : Studenterorganisationer (23 opslag)
Bredsdorff, Nils
Bryld, Claus
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Det ny Studentersamfund
Det ny Venstre I USA
Elevbevægelsen
Eriksen, Inge
Fagkritisk Front (FF)
Frit forum
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Københavns Studenterfront
Marxistisk Fraktion
Socialdemokratiske Studenter
Socialistisk Polytgruppe
Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)
Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC)
Studenteroprør i USA
Studentersamfundet
Students for a Democratic Society (SDS)
Uddannelsesprotester i Danmark efter 1960
Unge Pædagoger (UP)

 

Arbejde : Videnskab : Naturvidenskab (229 opslag)
Abdul Shafi, Haidar
Akupunktur
AKZO
Allende Gossen, Salvador
Amning
Antistof
Aral Søen
Arv
Atom
Atomfysik
Atomkraft
Aveling, Edward Bibbins
Barfodslæge
BASF
Bayer
Beatrice Foods
Behandling
Bernal, John Desmond
Biko, Stephen
Biologi
Biologisk arbejdsmiljø
Bohr, Niels
Bondeoprør
Bondeoprør i Danmark
Bondeopstande I Norge
Bondesamfund
Borgström, Georg
Boson
Bottle-baby
Brousse, Paul Louis Marie
Brundtland, Gro Harlem
Cabral, Amilcar
Cargill Inc.
Centrum-periferi
Chadwick, Sir Edwin
Chernobyl
Chiquita
Christensen, Anders
Ciba-Geigy
Coca Cola
Commoner, Barry
d'Alembert, Jean Le Rond
Danisco A/S
Darwin, Charles Robert
De Paepe, César Aimé Désiré
Del Monte
Descartes, René
Determinisme
Dirac, Paul
DNA molekyle
Dole Food
Dow Chemical
Dreier, Frederik
Du Pont
Døden
Dødsårsager
Einstein, Albert
Elektromagnetisme
Elektron
Energi
Entropi
Ernæring
Ernæringslære
Erosion
Etologi
Fanon, Frantz
Fermi, Enrico
Fermion
Fiskerigrænse
Fog, Mogens
Folkekommune
Forebyggende sundhedsarbejde
Forgiftning
Formeringsreaktor
Forurening
Foton
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fysik
Fødekæde
Fødsel
Gener
Genetik
Gensplejsning
Gluon
Gottschalk, Andreas
Graviton
Grøn revolution
Heisenberg, Werner
Helsekost
Hjerte-/karsygdomme
Hobbes, Thomas
Hoechst
Hua Kuo-feng
Humanøkologi
Huxley, Thomas Henry
Instinkt
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Irrigation
Isocyanater
Jaclard, Charles-Victor
Jordreform
Kemiske arbejdsmiljøproblemer
Khrustsjov, Nikita Sergejevitsj
Klassisk mekanik
Klima
Kolindsundsagen
Kolkhoz
Kollektivisering
Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
Kosmologi
Kruse, Ejnar
Kræft
Kugelmann, Louis
Kulak
Kunstgødning
Kvantefeltteori
Kvantemekanik
Kvinder I SundhedsSektoren (KISS)
Kybernetik
Københavnerskolen (Københavnermodellen)
Lafargue, Paul
Lagerressourcer
Laisant, Charles-Ange
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de
Landbrugskollektivisering i Sovjetunionen
Landbrugsteknologi
Laug
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Livegenskab
Locke, John
Longuet, Edgar (Wolf)
Lund, Gelius
Mad
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Matematik
McDonalds
MD Foods AMBA
Medicin
Menstruation
Monokultur
Monsanto
Montessori, Maria
Movimento Sem Terra (MST)
Nabisco
Narkotika
Natur
Naturmedicin
Naturvidenskab
Nervetabletter
Nestlé
Neumann, Johannes von
Neutrino
Neutron
Newton, Isaac
Nightingale, Florence
Nomade
Nørlund, Ib
Pannekoek, Anton
Partikelfysik
Pepsico
Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS)
Pest
Piaget, Jean
Prognose
Proteinkrise
Proton
Prævention
Psykiatri
Psykisk udviklingshæmning
Psykoanalyse
Psykopati
Psykoprofylakse
Psykose
Psykosomatisk sygdom
Psykoterapi
Quark
Radioaktive stoffer
Relativitetsteorien
Risiko
Rutherford, Ernest
Sandoz
Sanger, Margaret
Schorlemmer, Carl
Schrödinger, Erwin
Schrödingerligningen
Selvmord
Seveso
Sigurdsson, Villo
Socialdarwinisme
Socialistisk Medicinergruppe
Spilteori
Spædbarnsernæring
Standardmodellen
Statistisk mekanik
Stof
Stolypins reformer
Struktur
Stråling
Sult
Sundhed
Sundhedspolitik
Sundhedsvæsen
Sygdom
Sygefravær
Sygeplejeraktionen 72
Termodynamik
Tredje verden
Trier, Gerson Georg
Tørke
Udviklingslære
Unilever
Union Carbide
United Fruit
Vaillant, Marie-Édouard
Vand
Vázquez Rosas, Tabaré Ramón
Vegetation
Vind
Virchow, Rudolf
Voilquin, Suzanne
Vækst
W og Z bosoner
Zadek, Ignaz
Zetkin, Konstantin
Zetkin, Maxim
Økofeminisme
Økologi
Økologi og miljøpolitik
Økologisk landbrug

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab (757 opslag)
#MeToo
8. marts
Aaen, Frank
Abort
Adorno, Theodor Wiesengrund
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Afstalinisering
Afvigelse
Agitation
Agrarspørgsmålet
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Aktionisme
Aktionsenhed
Aktivitetspædagogik
Albrechtsen, Keld
Alienation
Allardt, Erik Anders
Alliance
Alliancefrie stater
Alternativ teknologi
Altruisme
Altvater, Elmar
Amasone
Amerikanisme
Amin, Samir
Amning
Andersen, Signe (Jensigne)
Anneke, Mathilde Franziska
Anomi
Ansvar for egen læring
Antagonisme
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Assimilering
Auken, Svend
Autonome Feminister
Autoritet
Autoritær
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Barndom
Bauman, Zygmunt
Beauvoir, Simone de
Bebel, August
Beck, Ulrich
Befolkningsudvikling
Behov
Bellamy, Edward
Bentzon, Agnete Weis
Beslutning
Betalingsbalancen
Bevidstgørelse
Bevidsthed
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Blandingsøkonomi
Blokade
Bluitgen, Kåre
Bolognaprocessen
Bolsjevik
Bolsjevisering
Bonapartisme
Bondesamfund
Borgerløn
Borgerskabet
Borgström, Georg
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Bourdieu, Pierre
Boykot
Bredsdorff, Elias
Bredsdorff, Nils
Bremer, Fredrika
Bresjko-Bresjkovskaja, Jekaterina Konstantinovna
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Broby Johansen, Rudolf
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bugge-Wicksell, Anna K.M.
Buhl, Vilhelm
Bureaukrati
By og land - hånd i hånd
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bytte
Byzantinisme
Bäumer, gertrud
Børnehave
Børnekultur
Børneopdragelse
Capitini, Aldo
Card, Claudia
Castro, Fidel Ruz
Caudillo
Censur
Centrisme
Centrum-periferi
Chavez, Cesar
Chicagodrengene (Chicagoskolen)
Chicagoskolen
Chicken
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Ciller, Tansu
Civil ulydighed
Civilisation
Cole, George D. H.
Coleman, James S.
COMECON
Comte, Auguste
Conquistador
Cooley, Charles Horton
Copyright
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Cølibat
Dannelse
Dansk kapital i udlandet
Dansk sociologis historie frem til 1950
Deflation
Deltagelse
Deltidsarbejde
Demokrati
Demokrati i pædagogikken
Demokratisk centralisme
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Den kolde krig
Derivativer
Determinisme
Devaluering
Dewey, John
Diktatur
Diplomati
Direkte demokrati
Direkte udenlandske investeringer
Diskriminering
Dobbeltarbejde
Dogmatisme
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Dominans
Dominoteorien
Duma
Durkheim, Emile
Dutschke, Rudi
Dyd
Dynasti
Dødsstraf
ECB (European Central Bank)
Egalitær
Egenkapital
Ejendom er tyveri
Ejendomsret
Eksamen
Eksklusion
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Ekstremisme
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Elite
Elster, Jon
Emanuel, Bodil Leth
Embargo
Emdrupplanen
Emerging markets
Empowerment
Enevælde
Engels, Friedrich
Entrisme
Erfaring
Ernæringslære
Erstatningsproduktion
Etnicitet
Etpartisystem
Eurokommunisme
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Falsk bevidsthed
Fangens dilemma
Far
Faragó, Làszló
Faste valutakurser
Fattigdom
Feminisme
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fiskerigrænse
Fjerde verden
Fjerndemokrati
Fjernhandel
Flad organisering
Flekstid
Flydende valutakurser
Folk
Folke, Steen
Folkeafstemning
Folkeafstemning i Norge
Folkedemokrati
Folkefront
Folkekrig
Folkeret
Folkesuverænitet
Foragt
Forbrug
Fordomme og etniske minoriteter
Forhalingstaktik
Forhandlinger
Forsøgsskolen på Emdrupborg
Foucault, Michel
Fraktion
Frankfurterskolen
Fredsforskning
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Fremmedgørelse
Friedan, Betty
Frihandel
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fritid
Fritidshjem
Front
Fundamentalisme
Funktionalisme
Fysiokratisme / fysiokrater
Fysisk læringsmiljø
Fællesprogrammet 1945
Fællesskab
Fængselsundervisning
Føderalisme
Gade, Steen
Galskab
Gardner, Howard
GATS (General Agreement on Trade in Services)
Geiger, Theodor
George, Henry
Gilman, Charlotte Perkins
Globalisering
Goffman, Erving
Goldmann, Lucien
Gonzales Marquez, Felipe
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Gothaprogrammet
Gouges, Olympe de
Gratist
Groes, Lis
Grundloven
Gulag
Guld
Gældskrisen
Haarder, Bertel
Habitus
Halimi, Gisèle
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Hansteen, Viggo
Harmoni
Havret
Hawthorneforsøgene
Hegemoni
Heinesen, Knud
Heks
Hele folket i arbejde
Helhedsskolen
Hellige alliance
Hierarki
Historisk materialisme
Hobbes, Thomas
Hoxha, Enver
Huerta, Dolores
Humanisme
Hustru
Højskoler
Idealisme
Ideologiske statsapparater
Imperialisme
Importsubstitution
Individ
Individualitet
Indlæring
Indoktrinering
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Indre kolonialisme
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
Institution
Intellektuel
Intelligens
Interesse
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Isolationsfængsel
Jacobiner
Jensen, Erik
Jernhårde lønningslov
Jones, Mary Harris
Jordreform
Jordrente
Juche
Junta
Jørgensen, Jørgen Peder Laurids
Kadre
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kanitz, Otto Felix
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Key, Ellen
Keynes, John Maynard
Kielland, Alexander Lange
Klafki, Wolfgang
Klasser
Klassisk marxistisk kvindeteori
Klimakteriet
Klitoris
Koch, Nynne
Kollektive goder
Kollektivitet
Kollontaj, Aleksandra
Kolonialisme
Kolstrup, Søren
Kommunikation
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Koncern
Konflikt
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Konradi, Evgenija Ivanova
Konsekvenspædagogik
Konstruktivisme
Kontrakt
Kooperationen
Korsch, Karl
Kovalevskij, Maksim Maksimovic
Krag, Jens Otto
Krig
KRIM
Kriminalitet
Krisecenter
Kristianiaforslaget
Kritik
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
Kruse, Thomas
Kryger, Barbara
Kulturimperialisme
Kvindearbejde
Kvindeerhverv
Kvindeforskning
Kvindefrigørelse
Kvindelig intuition
Kvindelighed
Kvinders arbejdsmiljø
Kvindesag
Kvindevalgret
Kærlighed
Kærså, Lotte
Køn
Kønsfascisme
Kønsforskelle
Kønskvotering
Kønsobjekt
Kønsroller
Kønssocialisering
Kønsspecifik arbejdsdeling
Köppen, Karl Friedrich
Lagdeling
Laisant, Charles-Ange
Lange, Oskar
Latter
Lave, Jean
Lavtlønserhverv
Leasing
Leg
Legalisme
Legitimering
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Leninisme
Lévi-Strauss, Claude
Liberalisme
Lie, Jonas
Ligeløn
Ligestilling
Ligevægtssamfund
Lilleskoler
Listesagen
Literacy
Livsform
Livslang læring
Livsverden
Lollini, Vittorio
LTCM (Long Term Capital Management)
Læring
Løbende poster
Lønarbejde
Madsen, Carl Marius
Magt
Magtudredningen
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Malthus, Thomas Robert
Mand
Mandel, Ernest
Mandela, Nelson
Mandeville, Bernard
Mandschauvinist
Manipulering
Mannheim, Karl
Marginalisering
Marked
Markedsføring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marx (Aveling), Eleanor (Tussy)
Marx, Karl
Marxisme
Marxistisk økonomi
Masochisme
Masse
Massehysteri
Masseproduktion
Matriarkat
Mattick, Paul
Mauss, Marcel
Mead, Georg Herbert
Mead, Margaret
Mekanisering
Mellemlag
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Meningsmåling
Menneskerettigheder
Menstruation
Merit
Meritlæreruddannelsen
Merton, Robert King
Merværdi
Michels, Robert
Mill, John Stuart
Millett, Kate
Mills, C. Wright
Milosevic, Slobodan
Ministersocialisme
Mitterrand, François
Mobilitet
Modekspertise
Modernisering
Mondlane, Eduardo
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Montessori, Maria
Moore, Samuel
Mor
Moskvaprocesserne
Mott, Lucretia
Multinationale selskaber
Musikterapi
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Myte
Møller, Poul
N.F.S. Grundtvig
Nation
Nationale spørgsmål
Nationalisering
Nationalisme
Nationalkommunisme
Nationalsocialisme
Naturbørnehaver i Danmark
Negt, Oskar
Nehru, Jawaharlal
Neill, Alexander Sutherland
Neoliberalisme
NEP
Netværk
New Deal
Nexø, Martin Andersen
Niboyet, Eugénie
Nielsen, Holger K.
Nielsen, Marie
Nielsen, Ragna Vilhelmine
Nordentoft, Inger Merete
Norm
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Næringsformer
O' Connor, Fergus Edward
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Offentlighed
Oligarki
Omsorg
Opdragelse
Opmærksomhed
Organisation
Ottesen-Jensen, Elise
Otto-Peters, Luise
Pareto problemet
Parlamentarisme
Parsons, Talcott
Parti
Paternalisme
Patriarkat
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Penge
Piaget, Jean
PISA (Programme for International Student Assessment)
Planøkonomi
Pluralisme
Polanyi, Karl
Politik
Polyteknisk dannelse
Populisme
Portefølje investering
Praksisfællesskaber
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privat
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Proletarisk opdragelse
Protektionisme
Provo
Publikum
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Queer
Quesnay, Francois
Racediskrimination
Racelære
Racisme
Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm
Rasmussen, Poul Nyrup
Rationalisering
Reform
Reformisme
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Reklame
Renner, Karl
Rente
Repræsentation
Restgruppen
Ret
Retfærdighed
Retsopgøret i Norge
Retssikkerhed
Revisionisme
Revolution
Ricardo, David
Ries, István
Rigsforsamlingen av 1814
Risiko
Risikobørn
Risikofyldt leg
Risikosamfund
Ritual
Roland, Pauline
Rolle
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Russell, Bertrand
Sacco og Vanzettisagen
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy de
Salamancaerklæringen
Samfund
Samfundsplanlægning
Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskabelig metode
Samliv
Sand, George
Sand, Otto
Sapfo
Sartre, Jean-Paul
Sasulitsj, Vera Ivanovna
Schanz, Hans-Jørgen
Scharnberg, Carl
Scheman, Naomi
Schippel, Max
SCUM
Seip, Jens Arup
Selvdannelse
Selvhjælp
Sexisme
Sidenius, Henrik
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Silva, Luiz Inácio «Lula» da
Simmel, Georg
Situeret læring
Skat
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Sladder
Slum
Slægtskab
Smedley, Agnes
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Socialdarwinisme
Socialgrupper
Socialisering
Socialistisk Juristgruppe
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Socialpædagogik
Sociobiologi
Sociologi
Solheim, Torolv
Solidaritet
Somogyi, Béla
Sparekassepædagogik
Specialisering
Spekulation
Sprog
Stabilitetspagten
Stand
Stat
Status
Steincke, K.K.
Steinerskolen
Stiglitz, Joseph
Stone, Lucy
Storstein, Olav
Stortinget
Straf
Strukturalisme
Struktureret pædagogik
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Sundt, Karen
Svangerskab
Sweezy, Paul Marlor
Szende, Pál
Søndergaard, Søren
Søsterskab
Tabu
Tambo, Oliver
Tawney, Richard Henry
Teknokrati
Terrorisme
Terrorlister
Toldunion
Tolerance
Torres, Camilo
Tortur
Tosomhed
Totalitarisme
Totemisme
Tradition
Tredje verden
Trekantshandel
Trier, Gerson Georg
Trilateralkommissionen
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
Tristan, Flora
Trumandoktrinen
Truth, Sojourner
Tugthusloven
Tugthuslovene i Norge
Tvind
Tyranni
Tøffelhelt
Tönnies, Ferdinand
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udeskole
Udflytterbørnehaver
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Undertrykkelse
Ungdomsoprøret
Unge Pædagoger (UP)
Utopier
Vajda, Imre
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Veblen, Thorstein
Vejledningspolitik
Velfærd
Velfærdsstat
Venskab
Verdensbanken
Verdensføderalisme
Verdenskriser
Viljesvaghed
Vinje, Aasmund Olavsson
Vold
Voldtægt
Vækst
Værdi
Wagner, Ingmar
Walras, Léon
Watergate
Weber, Max
Wigforss, Ernst
Wilhjelm, Preben
Wollstonecraft, Mary
Woolf, Virginia
WTO
Økofeminisme
Økonomi
Økonomisk Demokrati (ØD)
Økonomisk korruption
Økonomisk krise
Økonomisk planlægning
Økonomisk politik
Økonomisk vækst
ØMU (Økonomisk Monetære Union)
Ås, Berit