Beslægtede opslag

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Politik (149 opslag)
Afkolonisering
Afstalinisering
Agitation
Agrarsp√łrgsm√•let
Aktionisme
Aktionsenhed
Albrechtsen, Keld
Alliance
Alternativ teknologi
Antagonisme
Autoritet
Autoritær
Bevidstg√łrelse
Blokade
Bolsjevik
Bolsjevisering
Bonapartisme
Boykot
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Bureaukrati
By og land - hånd i hånd
Byzantinisme
Caudillo
Censur
Centrisme
Chicken
Civil ulydighed
Conquistador
Deltagelse
Demokrati
Demokratisk centralisme
Den kolde krig
Determinisme
Diktatur
Diplomati
Direkte demokrati
Dogmatisme
Dominoteorien
Duma
Dynasti
Egalitær
Ejendom er tyveri
Eksklusion
Ekstremisme
Elite
Embargo
Enevælde
Entrisme
Etpartisystem
Eurokommunisme
Finanslovsforslag
Fjerde verden
Fjerndemokrati
Flad organisering
Folkeafstemning
Folkeafstemning i Norge
Folkedemokrati
Folkefront
Folkekrig
Folkeret
Folkesuverænitet
Forhalingstaktik
Forhandlinger
Fraktion
Front
Fællesprogrammet 1945
F√łderalisme
Globalisering
Gothaprogrammet
Gulag
Hegemoni
Hele folket i arbejde
Hellige alliance
Hobbes, Thomas
Humanisme
Indoktrinering
Indre kolonialisme
Jacobiner
Juche
Junta
Kadre
Kasinokapitalisme
Kolonialisme
Kristianiaforslaget
Kritik
Lagdeling
Legalisme
Legitimering
Leninisme
Liberalisme
Magt
Magtudredningen
Manipulering
Marshallplanen
Massehysteri
Meningsmåling
Ministersocialisme
Modekspertise
Modernisering
Nation
Nationale sp√łrgsm√•l
Nationalisering
Nationalisme
Nationalkommunisme
Nationalsocialisme
Neoliberalisme
NEP
Oligarki
Parlamentarisme
Parti
Plan√łkonomi
Pluralisme
Politik
Populisme
Prognose
Reform
Reformisme
Repræsentation
Revisionisme
Rigsforsamlingen av 1814
Risiko
Samfund
Samfundsplanlægning
Smith, Erik Ib
Solidaritet
Stat
Stortinget
Teknokrati
Terrorisme
Tortur
Totalitarisme
Tredje verden
Trilateralkommissionen
Trumandoktrinen
Tyranni
Udvikling
Undertrykkelse
Ungdomsopr√łret
Utopier
Varesamfund
Velfærd
Velfærdsstat
Verdensf√łderalisme
Viljesvaghed
Vækst
Watergate
√ėkonomisk korruption
√ėkonomisk planl√¶gning
√ėkonomisk v√¶kst

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : √ėkonomi (240 opslag)
Aaen, Frank
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Alliancefrie stater
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Auken, Svend
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Betalingsbalancen
Blandings√łkonomi
Blokade
Bondesamfund
Borgerl√łn
Borgerskabet
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Boykot
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bytte
Centrum-periferi
Ciller, Tansu
Cole, George D. H.
COMECON
Copyright
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dansk kapital i udlandet
Deflation
Den Internationale Valutafond (IMF)
Derivativer
Devaluering
Direkte udenlandske investeringer
ECB (European Central Bank)
Egenkapital
Ejendomsret
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Emerging markets
Engels, Friedrich
Erstatningsproduktion
Faste valutakurser
Fattigdom
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fjernhandel
Flekstid
Flydende valutakurser
Folke, Steen
Forbrug
Fremmedg√łrelse
Frihandel
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fritid
Fysiokratisme / fysiokrater
GATS (General Agreement on Trade in Services)
George, Henry
Globalisering
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Guld
Gældskrisen
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Historisk materialisme
Imperialisme
Importsubstitution
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Jernh√•rde l√łnningslov
Jordreform
Jordrente
Juche
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Keynes, John Maynard
Klasser
Kollektive goder
Kolonialisme
Koncern
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Kontrakt
Kooperationen
Krag, Jens Otto
Kulturimperialisme
Lagdeling
Lange, Oskar
Leasing
LTCM (Long Term Capital Management)
L√łbende poster
L√łnarbejde
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Malthus, Thomas Robert
Mandel, Ernest
Marked
Markedsf√łring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marx, Karl
Marxisme
Marxistisk √łkonomi
Masseproduktion
Mattick, Paul
Mekanisering
Merværdi
Mill, John Stuart
Milosevic, Slobodan
Mobilitet
Modernisering
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Multinationale selskaber
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Nationalisering
Neoliberalisme
NEP
New Deal
Ny √łkonomisk verdensorden (N√ėV)
Næringsformer
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Pareto problemet
Penge
Plan√łkonomi
Polanyi, Karl
Portef√łlje investering
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Protektionisme
Quesnay, Francois
Rasmussen, Poul Nyrup
Rationalisering
Reklame
Rente
Ricardo, David
Samfundsplanlægning
Schippel, Max
Skat
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Socialisering
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske √ėkonomer (S√ė)
Socialistiske √ėkonomers Forening
Specialisering
Spekulation
Stabilitetspagten
Stiglitz, Joseph
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Sweezy, Paul Marlor
Tawney, Richard Henry
Toldunion
Tredje verden
Trekantshandel
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Vajda, Imre
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Veblen, Thorstein
Velfærd
Velfærdsstat
Verdensbanken
Verdenskriser
Vækst
Værdi
Walras, Léon
Weber, Max
Wigforss, Ernst
WTO
√ėkonomi
√ėkonomisk Demokrati (√ėD)
√ėkonomisk korruption
√ėkonomisk krise
√ėkonomisk planl√¶gning
√ėkonomisk politik
√ėkonomisk v√¶kst
√ėMU (√ėkonomisk Monet√¶re Union)

 

Ideologi : Socialistisk : Revolutionær (585 opslag)
Aaen, Frank
Abad de Santillan, Diego
Abendroth, Wolfgang
Adler, Max
Adorno, Theodor Wiesengrund
Afvigelse, politisk
Agrarsp√łrgsm√•let
Akkumulation
AKP(m-l)
Aktivt Socialistisk Forum (ASF)
Albrechtsen, Keld
Allende Gossen, Salvador
Althusser, Louis
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Anarkisme
Anarkistisk F√łderation i Danmark (AFID)
Anarkosyndikalisme
Andersen, Ragnhild
Anneke, Mathilde Franziska
Antagonisme
Antiautoritær
Antik produktionsmåde
Appel, Gotfred
Aprilteserne
Arbeiterpolitik
Arbejde
Arbejderavisen
Arbejderbladet
Arbejderoppositionen (AO)
Arbejderoppositionen i Rusland
Arbejderpolitik
Arbejderpressen
Arbejderværnet
Arbejdsdeling
Arbejdskraftreserve
Arbejdsk√łber
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Austromarxisme
Autonome Feminister
Autonome Revolutionære
Autonomi
Autonomi - autonomt tidsskrift
Autonomi-Kollektivet
Baader-Meinhof
Babeuf, Gracchus
Baginski, Max
Bakunin, Mikhail
Balabanova, Angelika
B√°n, Antal
Basis og overbygning
Batthyany, Ervin
Bauer, Otto
Befrielseskomitéen for Hitlerfascismens Ofre
Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
Benjamin, Walter
Berija, Lavrentij Pavlovitj
Berlinguer, Enrico
Bernal, John Desmond
Berneri, Camillo
Biró, Mihàly
Black Panthers Party (BPP)
Bladet Solidaritet
Blanqui, Auguste
Bloch, Ernst
Bluitgen, Kåre
Bolsjevik
Bordiga, Amadeo
Borgerskabet
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Brandler, Heinrich
Brauer, Willy
Brecht, Bertolt
Bredsdorff, Elias
Bredsdorff, Nils
Bresjnev, Leonid Ilic
Brismée, Désiré
Brix, Harald
Broby Johansen, Rudolf
Brousse, Paul Louis Marie
Brugsværdi
Bryld, Claus
Byguerilla
Bytte
B√łrsen, Stormen p√• (1918)
Cabral, Amilcar
Carmichael, Stokely
Carrillo, Santiago
Castelhano, Mario dos Santos
Castro, Fidel Ruz
Ceaucescu, Nicolae
Celle
Centralkomite
Chicagomartyrene
Chou En-lai
Christensen, Anders
Christensen, Anders Peter
Christensen, Christian
Christiansen, Ernst
Christiansen, Niels Finn
Class War
Cleaver, Eldridge
Cliff, Tony
COMECON
Cyrankiewicz, Jósef
Dagbladet Arbejderen
Dalström, Kata
Danmarks Kommunistiske F√łderation
Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML)
Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU)
Dansk Gymnasiastforbund
Dave, Victor
Davis, Angela Yvonne
De Arbejdsl√łses Organisation (1919-24)
De danske spaniensfrivillige
Debray, Jules Regis
Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)
Demokratisk centralisme
Den autonome bevægelse i Europa
Den Internationale Arbejder-Association (IAA)
Den permanente revolution
Den R√łde Garde
Deng Xiaoping
Det internationale musikbureau
Det ny Studentersamfund
Det Palæstinensiske Kommunistiske Parti (PCP)
Det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti
Deutscher, Isaac
Dialektik
Dimitróv, Geórgi Mikhájlov
Direkte demokrati
Diskussionsklubben 18. Marts
Diskussionsklubben Karl Marx
Djilas, Milovan
DKP
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
Dragomanoff, Michael Petrowitsch
Dubcek, Alexander
Duczynska, Ilona
Durruti, Buenaventura
Dutschke, Rudi
Egede-Nissen, Adam
Eilerth, Dagmar
Eisenstein, Sergej Mikhailovitsj
Ejendom er tyveri
Emanuel, Bodil Leth
Emanuel, Poul Henning
Engels, Friedrich
Entrisme
Eriksen, Inge
Erwig, Johannes
ETA, Euskadi Ta Askatasuna (Baskerlandet og Frihed)
Eurokommunisme
Fagklubbernes Samvirke
Fagkritik
Fagoppositionens Sammenslutning (FS)
Falk, Erling
Fanon, Frantz
Februarrevolutionen
Figner, Vera Nikolajevna
Finanskapital
Fjerde Internationale
Fog, Mogens
Folke, Steen
Folkedemokrati
Folkefilm
Folkefront
Folkekrig
Foreningen for Filmskultur
Formandsinitiativet
Foss, Holger
Fourier, Charles
Frankfurterskolen
Fredens Tilhængere
Fremmedg√łrelse
Fritzner, Andreas
Front
Fuglsang, Villy
Furubotn, Peder
F√łderalisme
Gamburg, Inger
Garaudy, Roger
Gateavisa
Geleff, Paul
Gelsted, Otto
Godwin, William
Goldman, Emma
Goldmann, Lucien
Gomulka, Wladislaw
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Gorkij, Maksim
Gottlieb, Jette Ryde
Gottwald, Klement
Gramsci, Antonio
Grieg, Johan Nordahl Brun
Gruppe 61
Guerilla
Guevara, Ernesto Che
Habash, Georges
Habermas, J√ľrgen
Hansen, Arvid Gilbert
Hansen, Bente
Hansteen, Kirsten Moe
Hansteen, Viggo
Hawatmah, Nayef
Heartfield, John
Hegemoni
Hegna, Trond
Hellberg, Sigvald
Henningsen, Poul
Hermansson, Carl-Henrik
Hess, Moses
Hilferding, Rudolf
Hill, Christopher
Historikergruppen i det britiske kommunistparti
Historisk materialisme
Hjælpekomitéen for Nazismens Ofre
Ho Chi Minh
Horkheimer, Max
Houmann, B√łrge
Hoxha, Enver
Hu Yaobang
Hua Kuo-feng
Huidobro, Eleuterio Fern√°ndez
Humanité
Höglund, Carl Zeth Konstantin
Ibarruri, Dolores
Iglesias Arg√ľelles, Gerardo
Ikor
Imperialisme
Inauguraladressen
Industrial Workers of the World (IWW)
International Arbejderhjælp
Internationale Kommunister
Internationale Literatur, Moskva
Internationale R√łde Hj√¶lp
Internationale Socialister (IS)
Internationalt Forum (IF)
Ipsen, Jean Jacques
Jacobsen, Aage
Jarrai
Jeltsin, Boris Nikolayevich
Jensen, Alfred
Jensen, Erik
Jensen, Jesper
Jensen, J√łrgen
Jensen, Richard
Jespersen, Karen
Jespersen, Knud
Johnsen, Niels
Jordrente
Justus, P√°l
Jæger, Hans Henrik
J√łrgensen, Aage
K√°d√°r, Janos
Kadre
Kamenev, Lev Borisovitj
Kanafani, Ghassan
Kapital
Kapitalen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Karl Marx Klubben
Karl Marx træet
Kautsky, Karl
Kelles-Krauz, Kazimierz
KGB
Khrustsjov, Nikita Sergejevitsj
Kim Il Sung
Kirk, Hans
Kitz, Frank
Klahr, Alfred
Klassealliance
Klassebevidsthed
Klassekamp
Klassekampen
Klasser
Koestler, Arthur
Kofler, Leo
Kolakowski, Leszek
Kollektiv handling
Kollontaj, Aleksandra
Kollwitz, Käthe
Kolstrup, S√łren
Kominform
Komintern
Komitéen for hjælp til Rusland
Kommunisme
Kommunistische Partei √Ėsterreichs (KP√Ė)
Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
Kommunistisk Arbejderforbund marxister-leninister (KAm-l)
Kommunistisk Arbejderparti (KAP)
Kommunistisk Arbejdskreds (KAK)
Kommunistisk Forbund (KF)
Kommunistisk Forbund - politik (KF(p))
Kommunistisk Forbund Marxister - Leninister (KFML)
Kommunistisk Lærerklub
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
Kommunistisk Sammenslutning (marxister-leninister) (KS(m-l))
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistisk Ungdoms Forbund (KUF)
Kommunistiske Manifest, Det
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Komsomol
Koncentrationslejr
Korsch, Karl
Kosik, Karel
Kosygin, Aleksej Nikolajevitj
Krarup, Ole
Kravcinskaja, Fanni Markovna
Kravcinskij, Sergej Michajlovic
Krigskommunisme
Kristiansen, Henry Wilhelm
Krivine, Alain
Kropotkin, Pjotr
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
Kruse, Alfred
Kruse, Ejnar
Kruse, Thomas
Kun, Bela
Kuusinen, Otto Vilhelm
Kætteri
Labriola, Antonio
Lafargue, Paul
Lahr, Johanna
Laisant, Charles-Ange
Lange, Oskar
Larsen, Aksel
Larsen, Reidar Toralf
Laursen (Moltke), Georg
LCR
Lemel, Nathalie
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Leninisme
Leninistisk Arbejdsgruppe
Léo, André
Lessing, Doris
Lian, Ole Olsen
Liebknecht, Karl
Lin Piao
Litterær Arbejderklub
Litvinov, Maksim Maksimovich
Liu Shao-chi
Longuet, Edgar (Wolf)
Losovski, Alexander
Lu Hsun
Lukács, György
Lund, Gelius
Lund, Hans Vilhelm
Lutte Ouvrière
Luxemburg, Rosa
L√łvlien, Emil
Machel, Josina
Madsen, Carl Marius
Majakovskij, Vladimir Vladimirovitsj
Malatesta, Errico
Malcolm X
Malenkov, Georgy Maksimilianovich
Mandel, Ernest
Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA)
Mann, Thomas
Mann, Tom (Thomas)
Mannheim, Karl
Mao Tse-tung
Maoisme
Marchais, Georges
Marcuse, Herbert
Mariategui, José Carlos
Marked
Marx, Karl
Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
Marx-Engels-Jahrbuch
Marxisme-leninisme
Marxistisk Fraktion
Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE)
Marxistisk √łkonomi
Massestrejkedebatten
Mattick, Paul
McAliskey, Bernadette (Devlin)
Mellemlag
Merleau-Ponty, Maurice
Merværdi
Metz-gruppen
Michel, Louise
Michels, Robert
Mills, C. Wright
Milosevic, Slobodan
Molotov, Vjatjeslav Mikhajlovitj
Moltke, Kai
Mondegruppen
Mondlane, Eduardo
Monopol
Monopolkapitalisme
Moos, Bent
Moskvaprocesserne
Moskvateserne
Most, Johann Joseph
Mot Dag
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Mujica, Jos√© ¬ęPepe¬Ľ
Munch-Petersen, Arne
M√łller, Poul
M√łrch, Dea Trier
Nagy, Imre
Narodnik
National Minority Movement
Nationalkommunisme
Naturdialektik
Negt, Oskar
Neruda, Pablo
Nettlau, Max
Newton, Huey
Nex√ł, Martin Andersen
Nguyen Thi Binh
Nielsen, Einar
Nielsen, Marie
Nielsen, Martin
Nielsen-Kolding, F.J.
NKP
Nordahl, Konrad Mathias
Norsk Syndikalistisk F√łderation
N√łrlund, Ib
Oktoberbevægelsen
Olgeirsson, Einar
Oligarki
Olsen, Jeanette Martine
Organisationen af Revolutionære Anarkister (ORA)
Pannekoek, Anton
Panzieri, Raniero
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
Penge
Perovskaja, Sofja Lvovna
Petersen, Carl Heinrich
Pham Van Dong
Picasso, Pablo
Pjalteproletariat
PKK (Kurdistans Arbejderparti)
Plan√łkonomi
Plekhanov, Georgij Valentinovitsj
Politbureau
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
Produktion
Produktionsmåde
Produktivkræfter og produktionsforhold
Produktivt arbejde
Profit
Profitrate
Proletariatets diktatur
Proletarisk Fritænkerforbund
Proudhon, Pierre Joseph
Provo
Radek, Karl
R√°kosi, M√°ty√°s
Rasmussen, Halfdan
Rasmussen, Sophus
Reform
Reformisme
Reich, Wilhelm
Revolutionære Fagopposition (RFO)
Revolutionære Kommunister
Revolutionære Socialister (1939)
Revolutionære Socialister (RS) (1959-71)
Revolutionære Socialisters Forbund (RSF)
Revolutionært Teater
Rivera, Diego
Rjasanov, David
Rocker, Rudolf
Roland, Jeanne Marie (Manon)
Rosdolsky, Roman
Rosenberg, Arthur
Rosencof, Mauricio
Rosenkrantz-Theil, Pernille
R√łde Faglige Internationale (RFI)
Rådssystem
SAC
Sacco og Vanzettisagen
Salonkommunist
Sand, Otto
Sandino, Augusto Cesar
Sartre, Jean-Paul
Sasulitsj, Vera Ivanovna
Schanz, Hans-J√łrgen
Scheflo, Olav
Scherfig, Hans
Scocozza, Benito
Seale, Bobby
Seip, Jens Arup
Sendic, Ra√ļl
Serge, Victor
Sigsgaard, Erik
Sigurdsson, Villo
Sinovjev, Grigorij Jevgenevitsj
Situationens generalstab
Skienskonferencen
Smedley, Agnes
Smidovitsj, Sofja Nikolajevna
Smith, Erik Ib
Socialdemokratisk Ungdomsforbund
Socialfascisme
Socialisme i et land
Socialist Workers Party (SWP (UK))
Socialist Workers Party (SWP)
Socialistisk Arbejderparti (1918-19)
Socialistisk Arbejderparti (SAP)
Socialistisk Bibliotek
Socialistisk Ungdoms Forum (SUF)
Socialistisk UngdomsFront (SUF)
Sohn, Ole
Solheim, Torolv
Sorel, Georges
Sovjet
Spartakusforbundet
Stakhanovit
Stalin, Josef (Vissarionovitsj Dsjugasjvili)
Stalinisme
Statsmonopolkapitalisme
Statssocialisme
Stinus, Erik
Storstein, Olav
Strasbourgteserne
Strukturalisme
Studies in Marxism
St√łstad, Sverre
Surrealisme
Sweezy, Paul Marlor
Syndikalisme
S√łller√łdgade, Bombeattentatet i
S√łndergaard, S√łren
Terrorisme
Thiers, Marie-Joseph-Louis-Adolphe
Thing, B√łrge
Thing, Morten
Thorez, Maurice
Thälmann, Ernst
Th√łgersen, Th√łger
Tito (Josip Broz)
Togliatti, Palmiro
Torres, Camilo
Tranmæl, Martin Olsen
Tretjakov, Sergej
Trier, Gerson Georg
Triple oppression
Trotskij, Leo (Lev Bronstein)
Trotskisme
Trotskismen i Danmark
Tschernyschewski, Nikolaj Gawrilowitsch
Tupamaros (Movimiento para la Liberación Nacional, MLN)
Tönnies, Ferdinand
Udbytning
Ulbricht, Walter
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)
Unge Pionerer
Vajda, Imre
Venstresocialisterne (VS)
Venstresocialisternes Ungdom (VSU)
Vo Nguyen Giap
Volan, Elias
Volpe, Galvano della
Væbnet kamp i USA
Værdi
Wagner, Ingmar
Wallau, Karl
Weathermen
Weerth, Georg
Werner, Wilhelm
Wessel, Ellisif
Weydemeyer, Joseph
Wilhjelm, Preben
Willich (Willig), Johann August Ernst
Wolff (Wolf), Friedrich Wilhelm (William)
World Federation of Trade Unions (WFTU)
Zapata, Emiliano
Zetkin, Clara
Zetkin, Maxim
Zhao Ziyang
Zibri, Mustafa
Zimmerwald bevægelsen
√Ėcalan, Abdullah
√ėgrim, Tron
√ėkonomisk krise
¬éi¬ěek, Slavoj

 

Historiske begivenheder : Revolution (10 opslag)
Algierkrigen
Byguerilla
Den franske revolution
Engelske revolution
Februarrevolutionen
Guerilla
Julirevolutionen
Oktoberrevolutionen
Russiske revolution 1905
Tyske revolution