Beslægtede opslag

Arbejde : Videnskab (1173 opslag)
#MeToo
8. marts
Aaen, Frank
Aasen, Ivar Andreas
Abbagnano, Nicola
Abdul Shafi, Haidar
Abort
Abstrakt
Adfærd
Adfærdsterapi
Adler, Max
Adorno, Theodor Wiesengrund
Afbetaling
Afkolonisering
Africana filosofi
Afrikansk filosofi
Afskrivning
Afstalinisering
Afvigelse
Aggression
Agitation
Agrarspørgsmålet
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Aktionisme
Aktionsenhed
Aktionsforskning
Aktivitetspædagogik
Akupunktur
AKZO
Albrechtsen, Keld
Alienation
Allardt, Erik Anders
Allende Gossen, Salvador
Alliance
Alliancefrie stater
Alternativ teknologi
Althusser, Louis
Altruisme
Altvater, Elmar
Amasone
Amerikanisme
Amin, Samir
Amning
Anden, den
Anders, Günther
Andersen, Signe (Jensigne)
Anerkendelse
Angst
Annales skolen
Anneke, Mathilde Franziska
Anomi
Ansvar for egen læring
Antagonisme
Antik produktionsmåde
Antikken
Antistof
Apel, Karl-Otto
Aral Søen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdererindringer
Arbejdskonflikter i Danmark
Arbejdskonflikter i Norge
Arbejdspsykologi
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Aristoteles
Arv
Asiatisk produktionsmåde
Assimilering
Atom
Atomfysik
Atomkraft
Auken, Svend
Autisme
Autonome Feminister
Autoritet
Autoritær
Aveling, Edward Bibbins
Avenel, Georges
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Bang, Gustav
Bang, Nina
Barfodslæge
Barndom
Barth, Ernst Paul Emil
BASF
Bataille, Georges
Bauer, Bruno
Bauman, Zygmunt
Bayer
Beatrice Foods
Beauvoir, Simone de
Bebel, August
Beck, Ulrich
Befolkningsudvikling
Begivenhed
Begær
Begæring
Behandling
Behaviourisme
Behov
Bellamy, Edward
Benjamin, Walter
Bentzon, Agnete Weis
Berlinproblemet
Bernal, John Desmond
Berneri, Camillo
Beslutning
Betalingsbalancen
Bevidstgørelse
Bevidsthed
Biko, Stephen
Biologi
Biologisk arbejdsmiljø
Blair, Anthony Charles Lynton (Tony)
Blandingsøkonomi
Bloch, Ernst
Blokade
Bluitgen, Kåre
Bobbio, Noberto
Bodin, Jean
Bohr, Niels
Bolognaprocessen
Bolsjevik
Bolsjevisering
Bonapartisme
Bondeoprør
Bondeoprør i Danmark
Bondeopstande I Norge
Bondesamfund
Borgerløn
Borgerskabet
Borgström, Georg
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Boson
Bottle-baby
Bourdieu, Pierre
Boykot
Bredsdorff, Elias
Bredsdorff, Nils
Bremer, Fredrika
Bresjko-Bresjkovskaja, Jekaterina Konstantinovna
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Broby Johansen, Rudolf
Brousse, Paul Louis Marie
Brugsværdi
Brundtland, Gro Harlem
Bruttonationalprodukt
Bryld, Claus
Bugge-Wicksell, Anna K.M.
Buhl, Vilhelm
Bull, Edvard
Bull, Trygve
Bureaukrati
By og land - hånd i hånd
Byggelegeplads / skrammellegeplads
Bytte
Byzantinisme
Byzants
Bäumer, gertrud
Børnehave
Børnekultur
Børneopdragelse
Cabral, Amilcar
Calogero, Guido
Capitini, Aldo
Card, Claudia
Cargill Inc.
Castro, Fidel Ruz
Catch 22
Caudillo
Censur
Centrisme
Centrum-periferi
Chadwick, Sir Edwin
Chavez, Cesar
Chernobyl
Chicagodrengene (Chicagoskolen)
Chicagoskolen
Chicken
Chiquita
Chomsky, Noam
Christensen, Anders
Christensen, Jens Lauritz
Christensen, Niels Georg
Christiansen, Niels Finn
Ciba-Geigy
Ciller, Tansu
Civil ulydighed
Civilisation
Coaching
Coca Cola
Cole, George D. H.
Coleman, James S.
Colli, Giorgio
COMECON
Commoner, Barry
Comte, Auguste
Conquistador
Cooley, Charles Horton
Copyright
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Cumberland, Richard
Cølibat
d'Alembert, Jean Le Rond
Dagdrøm
Daly, Mary
Danisco A/S
Dannelse
Dansk kapital i udlandet
Dansk sociologis historie frem til 1950
Dansketiden
Darwin, Charles Robert
De Paepe, César Aimé Désiré
Deflation
Del Monte
Deltagelse
Deltidsarbejde
Demokrati
Demokrati i pædagogikken
Demokratisk centralisme
Den erhvervspædagogiske læreruddannelse
Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Den kolde krig
Depression
Derivativer
Descartes, René
Determinisme
Devaluering
Dewey, John
Dialektik
Diderot, Denis
Diktatur
Dionysisk/Apollinsk
Diplomati
Dirac, Paul
Direkte demokrati
Direkte udenlandske investeringer
Diskriminering
DNA molekyle
Dobbeltarbejde
Dogmatisme
Dokumentation af pædagogikken i daginstitutioner
Dole Food
Dominans
Dominoteorien
Dow Chemical
Dreier, Frederik
Drift
Drøm
Du Pont
Duma
Durkheim, Emile
Dussel, Enrique
Dutschke, Rudi
Dyd
Dynasti
Døden
Dødsstraf
Dødsårsager
ECB (European Central Bank)
Egalitarisme
Egalitær
Egenkapital
Einstein, Albert
Ejendom er tyveri
Ejendomsret
Eksamen
Eksistentialisme
Eksklusion
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Ekstremisme
Elektromagnetisme
Elektron
Elevdifferentiering og undervisningsdifferentiering
Elite
Elster, Jon
Emanuel, Bodil Leth
Embargo
Emdrupplanen
Emerging markets
Emotioner
Empowerment
Energi
Enevælde
Engels, Friedrich
Entrisme
Entropi
Erfaring
Erindring
Erindringsarbejde
Ernæring
Ernæringslære
Erosion
Erstatningsproduktion
Etik
Etnicitet
Etologi
Etpartisystem
Eurokommunisme
Evaluering
Evaluering i en uddannelseskontekst
Fagfronten på DTH/DIA
Fagkritik
Fallos
Falsk bevidsthed
Fangens dilemma
Fanon, Frantz
Far
Faragó, Làszló
Faste valutakurser
Fattigdom
Feminisme
Femårsplan
Fermi, Enrico
Fermion
Feudalisme
Feuerbach, Ludwig Andreas
Filosofi
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fiskerigrænse
Fjerde verden
Fjerndemokrati
Fjernhandel
Flad organisering
Flekstid
Flydende valutakurser
Fog, Mogens
Folk
Folke, Steen
Folkeafstemning
Folkeafstemning i Norge
Folkedemokrati
Folkefront
Folkekommune
Folkekrig
Folkeret
Folkesuverænitet
Foragt
Forbrug
Fordomme og etniske minoriteter
Forebyggende sundhedsarbejde
Forelskelse
Forgiftning
Forhalingstaktik
Forhandlinger
Formeringsreaktor
Forsøgsskolen på Emdrupborg
Forudsigelser
Forurening
Foton
Foucault, Michel
Fraktion
Frankfurterskolen
Fredsforskning
Freinet, Celestin
Freire, Paulo
Fremmedgørelse
Freud, Sigmund
Friedan, Betty
Frihandel
Frihed
Frisch, Hartvig
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fritid
Fritidshjem
Fromm, Erich
Front
Frustration
Fundamentalisme
Funktionalisme
Fysik
Fysiokratisme / fysiokrater
Fysisk læringsmiljø
Fællesprogrammet 1945
Fællesskab
Fængselsundervisning
Fænomenologi
Fødekæde
Føderalisme
Fødsel
Følelser
Første-persons perspektiv
Gade, Steen
Galskab
Gardner, Howard
GATS (General Agreement on Trade in Services)
Geiger, Theodor
Gener
Genetik
Gensplejsning
Gentile, Giovanni
George, Henry
Gilman, Charlotte Perkins
Globalisering
Gluon
Goffman, Erving
Goldmann, Lucien
Gonzales Marquez, Felipe
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Gothaprogrammet
Gottschalk, Andreas
Gouges, Olympe de
Governmentalitet
Gratist
Graviton
Groes, Lis
Grundloven
Grøn revolution
Gulag
Guld
Gældskrisen
Haarder, Bertel
Habermas, Jürgen
Habitus
Had
Halimi, Gisèle
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Hansteen, Viggo
Hare, R.M.
Harmoni
Havret
Hawthorneforsøgene
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Hegemoni
Hegna, Trond
Heinesen, Knud
Heisenberg, Werner
Heks
Hele folket i arbejde
Helhedsskolen
Hellige alliance
Helsekost
Herbart, Johann Friedrich
Hermeneutik
Hierarki
Hill, Christopher
Historicisme
Historie
Historikergruppen i det britiske kommunistparti
Historisk materialisme
Hjerneflugt
Hjerte-/karsygdomme
Hobbes, Thomas
Hoechst
Horkheimer, Max
Hoxha, Enver
Hua Kuo-feng
Huerta, Dolores
Humanisme
Humanøkologi
Husserl, Edmund
Hustru
Huxley, Thomas Henry
Hysteri
Højskoler
Idealisme
Identitet
Ideologi
Ideologiske statsapparater
Illich, Ivan
Imperialisme
Importsubstitution
Incest
Individ
Individualitet
Indlæring
Indoktrinering
Indoktrineringsdebatten i Danmark
Indre kolonialisme
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
Instinkt
Institution
Intellektuel
Intelligens
Interesse
International arbejdsdeling
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Ironi
Irrigation
Ishavsimperialisme
Isocyanater
Isolationsfængsel
Jaclard, Charles-Victor
Jacobiner
Jalousi
Jensen, Erik
Jernhårde lønningslov
Jespersen, Karen
Johannes Duns Scotus
Jones, Mary Harris
Jordreform
Jordrente
Juche
Junta
Jæger, Hans Henrik
Jørgensen, Jørgen Peder Laurids
Kadre
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kanitz, Otto Felix
Kant, Immanuel
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Kemiske arbejdsmiljøproblemer
Key, Ellen
Keynes, John Maynard
Khrustsjov, Nikita Sergejevitsj
Kielland, Alexander Lange
Kierkegaard, Søren Aabye
Klafki, Wolfgang
Klassebevidsthed
Klasser
Klassisk marxistisk kvindeteori
Klassisk mekanik
Klima
Klimakteriet
Klitoris
Koch, Nynne
Kofler, Leo
Koht, Halvdan
Kojève, Alexandre
Kolakowski, Leszek
Kolindsundsagen
Kolkhoz
Kollektive goder
Kollektivisering
Kollektivitet
Kollontaj, Aleksandra
Kolonialisme
Kolstrup, Søren
Kommunikation
Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
Kommunistisk Lærerklub
Kompetence
Koncern
Konflikt
Konfutse
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Konradi, Evgenija Ivanova
Konsekvenspædagogik
Konstruktivisme
Kontrakt
Kooperationen
Korsch, Karl
Kosik, Karel
Kosmologi
Kovalevskij, Maksim Maksimovic
Krag, Jens Otto
Krig
KRIM
Kriminalitet
Krise
Krisecenter
Kristianiaforslaget
Kritik
Kritisk psykologi
Krop
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
Kruse, Ejnar
Kruse, Thomas
Kryger, Barbara
Kræft
Kugelmann, Louis
Kulak
Kulturimperialisme
Kunstgødning
Kvantefeltteori
Kvantemekanik
Kvindearbejde
Kvindeerhverv
Kvindeforskning
Kvindefrigørelse
Kvindelig intuition
Kvindelighed
Kvinder I SundhedsSektoren (KISS)
Kvinders arbejdsmiljø
Kvindesag
Kvindevalgret
Kybernetik
Kærlighed
Kærså, Lotte
Københavnerskolen (Københavnermodellen)
Køn
Kønsfascisme
Kønsforskelle
Kønskvotering
Kønsobjekt
Kønsroller
Kønssocialisering
Kønsspecifik arbejdsdeling
Köppen, Karl Friedrich
L'Encyclopédie
Labriola, Antonio
Lacan, Jacques
Lafargue, Paul
Lagdeling
Lagerressourcer
Laing, Ronald David
Laisant, Charles-Ange
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de
Landbrugskollektivisering i Sovjetunionen
Landbrugsteknologi
Lange, Oskar
Laski, Harold
Latter
Laug
Lave, Jean
Lavtlønserhverv
Leasing
Leg
Legalisme
Legitimering
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Leninisme
Lévi-Strauss, Claude
Liberalisme
Lie, Jonas
Ligeløn
Ligestilling
Ligevægtssamfund
Lilleskoler
Listesagen
Literacy
Livegenskab
Livsform
Livslang læring
Livsverden
Locke, John
Lollini, Vittorio
Longuet, Edgar (Wolf)
LTCM (Long Term Capital Management)
Lukács, György
Lund, Gelius
Læring
Løbende poster
Løgstrup, Knud Ejler
Lønarbejde
Mad
Madsen, Carl Marius
Magt
Magtudredningen
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Makarenko, Anton Semjonovitsj
Malinowski, Bronislaw Kaspar
Malthus, Thomas Robert
Mand
Mandel, Ernest
Mandela, Nelson
Mandeville, Bernard
Mandschauvinist
Manipulering
Mannheim, Karl
Marginalisering
Marked
Markedsføring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marx (Aveling), Eleanor (Tussy)
Marx, Karl
Marxisme
Marxistisk økonomi
Masochisme
Masse
Massehysteri
Masseproduktion
Matematik
Materialisme
Matriarkat
Mattick, Paul
Mauss, Marcel
McDonalds
MD Foods AMBA
Mead, Georg Herbert
Mead, Margaret
Medicin
Mekanisering
Mellemlag
Mellemskolen
Menighedernes Daginstitutioner
Meningsmåling
Menneskerettigheder
Menstruation
Merit
Meritlæreruddannelsen
Merleau-Ponty, Maurice
Merton, Robert King
Merværdi
Metafor
Metafysik
Metode
Michels, Robert
Mill, John Stuart
Millett, Kate
Mills, C. Wright
Milosevic, Slobodan
Ministersocialisme
Mistænksomhed
Misundelse
Mitterrand, François
Mobilitet
Modekspertise
Modernisering
Mondlane, Eduardo
Monetarisme
Monokultur
Monopol
Monopolkapitalisme
Monsanto
Montesquieu, Charles-Louis de
Montessori, Maria
Moore, Samuel
Mor
Moral
Moskvaprocesserne
Mott, Lucretia
Movimento Sem Terra (MST)
Multinationale selskaber
Murdoch, Iris
Musikterapi
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Myte
Møller, Poul
N.F.S. Grundtvig
Nabisco
Narkotika
Narrativ
Narrativ terapi
Nation
Nationale spørgsmål
Nationalisering
Nationalisme
Nationalkommunisme
Nationalsocialisme
Natur
Naturbørnehaver i Danmark
Naturdialektik
Naturmedicin
Naturvidenskab
Negri, Antonio (Toni Negri)
Négritude
Negt, Oskar
Nehru, Jawaharlal
Neill, Alexander Sutherland
Neoliberalisme
NEP
Nervetabletter
Nestlé
Nettlau, Max
Netværk
Neumann, Johannes von
Neurose
Neutrino
Neutron
New Deal
Newton, Isaac
Nexø, Martin Andersen
Niboyet, Eugénie
Nielsen, Holger K.
Nielsen, Marie
Nielsen, Ragna Vilhelmine
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Nightingale, Florence
Nomade
Nordentoft, Inger Merete
Norm
Nozick, Robert
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Nydelse
Næringsformer
Næss, Arne
Nørlund, Ib
O' Connor, Fergus Edward
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Offentlighed
Oligarki
Omsorg
Opdragelse
Oplevelse
Oplysningstiden
Opmærksomhed
Organisation
Ottesen-Jensen, Elise
Otto-Peters, Luise
Paci, Enzo
Pannekoek, Anton
Panzieri, Raniero
Paradoks
Pareto problemet
Parlamentarisme
Parsons, Talcott
Parti
Partikelfysik
Paternalisme
Patriarkat
Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud
Penge
Pepsico
Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS)
Personlighed
Pest
Petersen, Carl Heinrich
Piaget, Jean
PISA (Programme for International Student Assessment)
Planøkonomi
Platon
Pluralisme
Polanyi, Karl
Politik
Polyteknisk dannelse
Popper, Karl Raimund
Populisme
Portefølje investering
Positionering
Positiv psykologi
Positivisme
Post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD)
Postmodernisme
Praksisfællesskaber
Preti, Giulio
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privat
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Proletarisk opdragelse
Proteinkrise
Protektionisme
Proton
Provo
Prævention
Psykiatri
Psykisk udviklingshæmning
Psykoanalyse
Psykopati
Psykoprofylakse
Psykose
Psykosomatisk sygdom
Psykoterapi
Publikum
Pædagogik
Pædagogik og arkitektur
Pædagogisk evaluering
Pædagoguddannelsen
Quark
Queer
Quesnay, Francois
Racediskrimination
Racelære
Racisme
Radioaktive stoffer
Rasmussen, Niels Jørgen David Vilhelm
Rasmussen, Poul Nyrup
Rationalisering
Rationalitet
Rawls, John
Reelle, det
Reform
Reformisme
Reformpædagogik
Reggio Emilias pædagogiske filosofi
Reich, Wilhelm
Reklame
Relativitetsteorien
Renner, Karl
Rente
Repræsentation
Restgruppen
Ret
Retfærdighed
Retsopgøret i Norge
Retssikkerhed
Revisionisme
Revolution
Ricardo, David
Ries, István
Rigsforsamlingen av 1814
Risiko
Risikobørn
Risikofyldt leg
Risikosamfund
Ritual
Roland, Pauline
Rolle
Rosenberg, Arthur
Rousseau, Jean-Jacques
Rudolf Steiner og Waldorfpædagogikken
Russell, Bertrand
Rutherford, Ernest
Sacco og Vanzettisagen
Sadisme
Said, Edward W.
Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy de
Salamancaerklæringen
Samfund
Samfundsplanlægning
Samfundsvidenskab
Samfundsvidenskabelig metode
Samliv
Sand, George
Sand, Otto
Sandoz
Sanger, Margaret
Sapfo
Sarraj, Eyad
Sartre, Jean-Paul
Sasulitsj, Vera Ivanovna
Schanz, Hans-Jørgen
Scharnberg, Carl
Scheman, Naomi
Schippel, Max
Schmitt, Carl
Schorlemmer, Carl
Schrödinger, Erwin
Schrödingerligningen
Scocozza, Benito
SCUM
Seip, Jens Arup
Selvbedrag
Selvdannelse
Selvhjælp
Selvmord
Seneca, Lucius Annaeus
Seveso
Sexisme
Sidenius, Henrik
Signifiant
Sigsgaard, Erik
Sigsgaard, Jens
Sigsgaard, Thomas
Sigurdsson, Villo
Silva, Luiz Inácio «Lula» da
Simmel, Georg
Singer, Peter
Situeret læring
Skam
Skat
Skinner, Burrhus Fredric
Skolefritidsordning (SFO)
Skriftsprog
Sladder
Slaveri
Slum
Slægtskab
Smedley, Agnes
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Socialanalytik
Socialdarwinisme
Socialgrupper
Socialisering
Socialistisk Juristgruppe
Socialistisk mag.gruppe
Socialistisk Medicinergruppe
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Faggrupper
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Socialpædagogik
Sociobiologi
Sociologi
Sofistik
Solheim, Torolv
Solidaritet
Somogyi, Béla
Sorg
Sparekassepædagogik
Specialisering
Spekulation
Spilteori
Spinoza, Baruch (Benedictus)
Sprog
Spædbarnsernæring
Stabilitetspagten
Stand
Standardmodellen
Stat
Statistisk mekanik
Status
Steincke, K.K.
Steinerskolen
Stiglitz, Joseph
Stof
Stolypins reformer
Stone, Lucy
Storstein, Olav
Stortinget
Straf
Strategi
Strauss, Leo
Struktur
Strukturalisme
Struktureret pædagogik
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Stråling
Subjekt
Sublimering
Sult
Sundhed
Sundhedspolitik
Sundhedsvæsen
Sundt, Karen
Svangerskab
Sweezy, Paul Marlor
Sygdom
Sygdom og sundhed
Sygefravær
Sygeplejeraktionen 72
Symboler
System
Szende, Pál
Søndergaard, Søren
Søsterskab
Tabu
Tambo, Oliver
Tawney, Richard Henry
Teknokrati
Teori
Termodynamik
Terrorisme
Terrorlister
Thing, Morten
Toldunion
Tolerance
Torres, Camilo
Tortur
Tosomhed
Totalitarisme
Totemisme
Tradition
Tredje verden
Trekantshandel
Trier, Gerson Georg
Trilateralkommissionen
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
Tristan, Flora
Trumandoktrinen
Truth, Sojourner
Træl
Tugthusloven
Tugthuslovene i Norge
Tvind
Tyranni
Tøffelhelt
Tönnies, Ferdinand
Tørke
U-landsbistand
Ubevidste, det
Udbytning
Uddannelse
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Uddannelsesvejledning og Erhvervsvejledning
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udeskole
Udflytterbørnehaver
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Udviklingslære
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Undertrykkelse
Undren
Ungdomsoprøret
Unge Pædagoger (UP)
Unilever
Union Carbide
United Fruit
Utopier
Vaillant, Marie-Édouard
Vajda, Imre
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vand
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Vázquez Rosas, Tabaré Ramón
Veblen, Thorstein
Vegetation
Vejledningspolitik
Velfærd
Velfærdsstat
Venskab
Verdensbanken
Verdensføderalisme
Verdenskriser
Videnskab
Videnskabshistorie
Videnskabsteori
Viljesvaghed
Vind
Vinje, Aasmund Olavsson
Virchow, Rudolf
Voilquin, Suzanne
Vold
Voldtægt
Volpe, Galvano della
Vygotsky, Lev Semyonovich
Vækst
Værdi
W og Z bosoner
Wagner, Ingmar
Walras, Léon
Watergate
Weber, Max
Wigforss, Ernst
Wilhjelm, Preben
William af Ockham
Wollstonecraft, Mary
Woolf, Virginia
WTO
Zadek, Ignaz
Zetkin, Konstantin
Zetkin, Maxim
Æstetik
Økofeminisme
Økologi
Økologi og miljøpolitik
Økologisk landbrug
Økonomi
Økonomisk Demokrati (ØD)
Økonomisk korruption
Økonomisk krise
Økonomisk planlægning
Økonomisk politik
Økonomisk vækst
ØMU (Økonomisk Monetære Union)
Ønsketænkning
Ås, Berit
Žižek, Slavoj